Muut tilastot

Tietoja maksuunpanonmukaisesta tilityksestä verovuosi 2018 (N181, päivitetty yhteisöverojen osalta 8.11.2019)

Koko maan maksuunpannut tuloverot verolajeittain (N223)

Veronsaajaryhmittäinen tilasto marraskuun 2019 maksuunpanotilityksestä verovuodelta 2018 (N213)

Alustavat verotuskustannukset vuodelle 2020

Arvioidut ennakkoperinnän jako-osuudet ja verovuoden 2019 oikaisut joulukuussa (N185, 3.12.2019)

Yhteisöveron jako-osuudet (Päivitetty 21.11.2019)

Ennakkoperinnän jako-osuudet 2018 (N186)

Taulukon H-sarakkeessa on arvio verovuoden 2018 kertymästä. Verovuotta tilitetään usean kalenterivuoden aikana.