Muut tilastot

Kunta- ja seurakuntakohtaisia tietoja verovuoden 2021 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä marraskuussa 2022 (N181)

Koko maan maksuunpannut tuloverot verolajeittain (N223)

Veronsaajaryhmittäinen tilasto marraskuun 2021 maksuunpanotilityksestä verovuodelta 2021 (N213)

Alustavat verotuskustannukset

Vuosi 2023.xlsx

Alla olevan linkin Excelissä on ennakkotietoa ja toteutumia jäännösveroista, veronpalautuksista sekä kiinteistöveroista. Vertailukohtana myös edellisen vuoden vastaavien kuukausien tietoja.

Ennakkotietoja päivitetään kuukausittain verotuksen edetessä, arvio koko verovuoden määrästä on taulukon yläosassa.

Verovuoden 2021 veronpalautukset ja jäännösverot sekä verovuoden 2022 kiinteistöverot

Ansio- ja pääomatuloverojen kunta- ja seurakuntakohtaiset oikaisut heinäkuussa, verovuosi 2021

Heinäkuun oikaisu, Excel