Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


15.09.2020

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten.

Tuloverotuksen julkisten tietojen tilaus tehdään web-lomakkeella. Verohallinto välittää lokakuun alussa tarkemmat tilausohjeet sekä linkin web-tilauslomakkeelle ja tilauksessa tarvittavan koodin kunnille tiedoksi Kuntaliiton ja Ålands kommunförbundin kautta. Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi marraskuun alussa.

15.09.2020

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti vielä nousee jonkin verran verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,1 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla. Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,1 miljardin euron tasolla.

Muut tilastot -osiossa on myös kuntakohtaiset ennakkotiedot joulukuussa tehtävästä verovuoden 2020 oikaisusta. Verovuoden 2020 perustevuodeksi vaihtuvat silloin viimeksi valmistuneen verovuoden 2019 maksuunpanotiedot. Koska ryhmäosuuksien mahdollisesta muutoksesta tai ennallaan säilymisestä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, on niiden oletettu säilyvän ennallaan.

Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan 5.10. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

03.09.2020

Verovuoden 2019 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2019 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi syys-marraskuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden lukemat):

  • Syyskuu: palautukset -865 milj. euroa, jäännösverot 215 milj. euroa (-1 300 Me / 160 Me)
  • Lokakuu: palautukset -153 milj. euroa, jäännösverot 160 milj. euroa (-80 Me / 110 Me).
  • Marraskuu: palautukset -258 milj. euroa, jäännösverot 270 milj. euroa (-178 Me / 212 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla noin 61,4 prosenttia, Kelalla 5,7 prosenttia ja seurakunnilla 2,9 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2019 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2019 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 585 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 380 milj. euroa.

Verovuoden 2019 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 310 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 150 milj. euroa.

03.09.2020

Kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumista johtuen kiinteistöveroja erääntyy verovuodelta 2020 maksettavaksi ja tilitettäväksi aiempaa aikaisemmin. Tämän hetken tiedon mukaan lähikuukausina kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt seuraavasti:

  • heinäkuussa 455 milj. euroa
  • elokuussa 318 milj. euroa
  • syyskuussa 470 milj. euroa
  • lokakuussa 250 milj. euroa
  • marraskuussa 60 milj. euroa.

Koko verovuoden 2020 maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 1 950 miljoonaa euroa.

26.08.2020

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2019 maksuunpantujen verojen määristä.

Pääomatuloverojen määrä oletettavasti vielä nousee verotuksen edetessä, mikä kasvattaa valtion osuutta marraskuun oikaisutilityksessä. Tämän vuoksi Maksuunpanon mukainen tilitys -taulukon yhteydessä on esitetty veronsaajaryhmien oikaisujen määrät myös esimerkinomaisesti olettaen, että pääomatuloverojen määrä nousisi 3,2 miljardiin euroon ja muiden verojen määrät säilyisivät tämänhetkisellä tasolla. Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien marraskuun oikaisu on laskettu olettaen pääomatuloverojen olevan 3,2 miljardin euron tasolla.

Muut tilastot -osiossa on myös kuntakohtaiset ennakkotiedot joulukuussa tehtävästä verovuoden 2020 oikaisusta. Verovuoden 2020 perustevuodeksi vaihtuvat silloin viimeksi valmistuneen verovuoden 2019 maksuunpanotiedot. Koska ryhmäosuuksien mahdollisesta muutoksesta tai ennallaan säilymisestä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, on niiden oletettu säilyvän ennallaan.

Seuuraavat ennakkotiedot julkistetaan 14.9. alkavalla viikolla.

Erityisesti yksittäisten veronsaajien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin. Verovuoden 2019 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.