Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


26.07.2021

Heinäkuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikko 28.7.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Heinäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 127 miljoonaa euroa, joka on 168 miljoonaa euroa ja 5,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,2 miljardia euroa ja 5,9 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät heinäkuussa parhaiten Kelalla (+15 %). Kunnille tilitettävää kertyi 5,7 prosenttia, seurakunnille 4,9 prosenttia ja valtiolle 3,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ryhmien erilainen kehitys johtuu Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 175 miljoonaa euroa ja 6,4 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää osin viime vuoden heinäkuun suhteellinen alhainen kertymä, jolloin kasvua oli toissavuodesta vain 1,2 prosenttia.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös osinkojen ennakkoveroissa, jäännösveroissa, sekä puun myynnin ennakonpidätyksissä. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta heinäkuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 461 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 150 miljoonaa euroa (+48 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 761 miljoonaa euroa (+23 %).

Heinäkuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 111 milj. euroa ja 40 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan vuoden ennakoihin, joissa on kasvua 117 milj. ja 46 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut suuria muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös jäännösveroissa (+33 Me) sekä lisäennakoissa (+5 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on heinäkuussa 5,06 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +922 miljoonaa ja +22 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään heinäkuussa 143 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden heinäkuuhun 29 milj. euroa ja 26 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 442 milj. euroa, mikä on seitsemän miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-1,7 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on 2,0 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,2 prosenttia.

20.07.2021

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

05.07.2021

Verovuoden 2020 veronpalautuksia maksetaan henkilöasiakkaille ja vähennetään verontilityksistä heinäkuusta alkaen. Vastaavasti verovuoden 2020 jäännösveroja erääntyy asiakkaille maksettavaksi ja tilitettäväksi heinäkuusta alkaen.

Tämän hetken tiedon mukaan veronpalautuksia tullaan vähentämään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi heinä-syyskuussa seuraavasti (suluissa viime vuoden luvut):

  • Kesäkuu: vain veronkuittaukseen käytettyjä palautuksia -12 milj. euroa (-9 Me).
  • Heinäkuu: palautukset -133 milj. euroa, jäännösverot 52 milj. euroa
    • (-95 Me ja 36 Me).
  • Elokuu: palautukset -990 milj. euroa, jäännösverot 118 milj. euroa
    • (-883 Me ja 103 Me).
  • Syyskuu: palautukset -1 070 milj. euroa, jäännösverot 269 milj. euroa
    • (-857 Me ja 215 Me).

Veronsaajaryhmien osuudet palautuksista ja jäännösveroista ovat ryhmäjako-osuuksien mukaisia, kunnilla 62,41 prosenttia, Kelalla 6,72 prosenttia ja seurakunnilla 2,86 prosenttia. Vastaavasti yksittäisen veronsaajan osuus ryhmän sisällä määräytyy verovuoden 2020 jako-osuuden mukaisesti.

Verovuoden 2020 palautusten kokonaismäärä on verotuslaskennan tällä hetkellä noin 2 530 milj. euroa, jossa vähennystä viime vuodesta noin 20 milj. euroa.

Verovuoden 2020 jäännösverojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 1 300 milj. euroa, jossa kasvua viime vuodesta noin 10 milj. euroa.

29.06.2021

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

23.06.2021

Kesäkuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 28.6. Kesäkuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten toinen erä.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Kesäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 851 miljoonaa euroa, joka on 214 miljoonaa euroa ja 8,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1 025 miljoonaa euroa ja 6,0 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät kesäkuussa parhaiten Kelalla (+17 %) sekä kunnilla (+8,2 %). Lähes saman verran nousivat myös seurakuntien (+7,3) sekä valtion (+6,2). Ryhmien erilainen kehitys johtuu Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuoteen nähden 171 miljoonaa euroa ja 7,2 prosenttia. Hyvää kehitystä selittää osin viime vuoden kesäkuun alhainen ennakonpidätysten määrä (-0,7 %), joten toissavuoden kesäkuuhun nähden muutosta onkin lähes saman verran eli +6,5 prosenttia.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös osinkojen ennakkoveroissa, jäännösveroissa, sekä osinkojen ennakonpidätyksissä. Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta kesäkuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 450 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 129 miljoonaa euroa (+40 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 611 miljoonaa euroa (+20 %).

Kesäkuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 119 milj. euroa ja 45 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan vuoden ennakoihin, joissa on kasvua 109 milj. ja 41 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut juuri muutosta vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös lisäennakoissa (+8 Me) sekä jäännösveroissa (+2 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on kesäkuussa 4,97 miljardia, jossa muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan +760 miljoonaa ja +18 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään kesäkuussa 119 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden kesäkuuhun 26 milj. euroa ja 28 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 11 milj. euroa, mikä on kolmisen miljoonaa edellisvuotta vähemmän.  Kiinteistöveron osalta kertymissä on suvantovaihe ennen kuin verovuoden 2021 kiinteistöveroja alkaa kertyä enemmän heinäkuussa.

Johtuen tämän hetken alhaisesta kertymästä, voivat mahdolliset vanhempien verovuosien veronoikaisut johtaa joillakin kunnilla ennen heinäkuuta kiinteistöveron negatiivisiin tilityksiin. Mahdollinen negatiivinen määrä netotetaan muiden verojen kertymistä, joten negatiivista määrää ei makseta Verohallinnolle.