Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


24.05.2023

Kommunerna kan beställa fastighetsskatteuppgifterna för 2023 från Skatteförvaltningen.  Skatteförvaltningen önskar att kommunerna beställer fastighetsskatteuppgifterna senast den 2 juni 2023.

Skatteförvaltningen har förmedlat en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund. Om kommunen inte via Kommunförbundet eller Ålands landskapsförbund har fått anvisningar om beställningen kan de begäras på adressen YHT.Kivekunnat_TIPA@vero.fi.

Fastighetsskatteuppgifterna lämnas ut till kommunerna i tre omgångar så att kommunerna vid behov hinner använda sin rätt att söka ändring. Skattetagarnas tid på fyra (4) månader för att söka ändring räknas från den skattskyldigspecifika dag då beskattningen slutförs för respektive skattskyldige. Ändring i till exempel fastighetsbeskattningen som slutförs i juni ska sökas senast i oktober.

Det räcker med en beställning för alla dessa tre utlämnanden. Alla utlämningar överlåts till den kontaktpersons tjänste-e-postadress som kommunen angett i sin beställning.

  1. omgången vecka 24 (12.-16.6.2023)
  1. omgången vecka 34 (21.-25.8.2023)
  1. omgången vecka 47 (20.-24.11.2023)
23.05.2023

Skatteredovisningsuppgifterna för maj 2023 har publicerats i e-tjänsten. Skatteredovisningarna betalas till skattetagarna på måndagen den 29 maj 2023.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER MAJ (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 431 / +1,0 %
 • Samfundsskatt 543 / -3,2 %
 • Fastighetsskatt 7 / +45 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 135 / +18 %

 Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 858 / -59 % och Kyrkoskatt 99 / +5,0 %: Procenten för kommungruppen har minskat med 60 procent från i fjol särskilt på grund av att välfärdsområdena inlett sin verksamhet vilket påverkar utvecklingen för gruppens del. Grupprocenten för församlingarna har stigit med fyra procent.
 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 135 / -32 %: Sänkningen beror i huvudsak på nedsättningen av grupprocenten för skatteåret 2023.
 • Fastighetsskatt 7 / +45 %: Redovisningsbeloppen är små före juli och sålunda förklarar variationen i betalningsbeteendet förändringen.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I maj redovisas sammanlagt 3 431 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 36 miljoner euro eller 1,0 procent mer än året innan.

I maj ökar redovisningsbeloppet närmast beroende på förskottsinnehållningarna på löner o.d. vilka ökar med 106 miljoner euro (+3,8 %). Också kvarskatterna (+3 miljoner euro), förskottsinnehållningen på inkomsterna av virkesförsäljning (+4 miljoner euro) och förskottsinnehållningen på räntor (+11 miljoner euro) ökade något.

Av inkomstskatteposterna finns det däremot sänkning i förskottsinnehållningen på dividender (-49 miljoner euro), i tilläggsförskotten (-30 miljoner euro) och i förskottsskatterna (-10 miljoner euro).

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Samfundsskatter

I maj redovisas det 543 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en sänkning med 18 miljoner euro eller 3,2 procent jämfört med året innan.

Förskottsskatterna för skatteåret 2023 ökar redovisningsbeloppet i maj. Redovisningen av dem ökar med 38 miljoner euro (+9 %). Totalt ökar samfundens förskottsskatter lite mindre, det vill säga 30 miljoner euro, eftersom förskottsskatterna för skatteåret 2022 minskat. Tilläggsförskotten minskar med 22 miljoner euro och kvarskatterna med 26 miljoner.

På samma sätt som under de föregående månaderna varierar ändringarna stort mellan de olika grupperna: medan statens redovisningar ökar med 12 procent minskar kommunernas med 31 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. Kommungruppens utdelningar både för skatteåret 2023 och för skatteåret 2022 har sjunkit jämfört med de motsvarande andelarna i maj i fjol.

Det finns uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 135 miljoner euro i maj, vilket är 20 miljoner euro eller 18 procent mer än i maj i fjol. Ökningen beror i huvudsak på att avgiftsprocenten ökade med cirka 14 procent från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 7 miljoner euro, vilket är 2 miljoner eller 45 procent mer än året innan. Det är närmast det ringa redovisningsbeloppet och kundernas betalningsbeteende som förklarar den stora procentuella förändringen.

10.05.2023

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle majredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Förskottsinnehållning på löner osv. ökar jämfört med förra året 131 milj. euro och +4,7 %. För övriga inkomstskatteposter det verkar som att det blir en minskning med cirka 60-70 miljoner euro. Stora förändringar i kommuner och stat påverkas främst av starten av välfärdsområden.

 • Kommunerna: 858 milj. euroa / -59 %
 • Församlingarna: 100 milj. euroa / +5,7 %
 • FPA: 226 milj. euroa / +17 %
 • Staten: 2 271 milj. euroa / +120 %
 • Sammanlagt: 3 454 milj. euroa / +1,7 %

Samfundsskatt

Förskottsskatter för skatteåret 2023 är 39 milj. och 9 % högre för ett år sedan. För övriga samfundsskatteposter har en sammanlagd minskning med ungefär samma belopp.

 • Kommunerna: 142 milj. euroa / -28 %
 • Staten: 418 milj. euroa / +15 %
 • Sammanlagt: 560 milj. euroa / -0,1 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 10 milj. euro / +111 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 135 milj. euro / +18 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen för maj publiceras senast den 26 maj 2023.

03.05.2023

Med hjälp av Transaktionssökningen i MinSkatt kan du se den nedbrytning av förskottsinnehållning och de sjukförsäkringspremier som dras av från skatteredovisningarna. De inkomna deklarationerna dras inte av från skatteredovisningarna per kalendermånad, utan per redovisningsperiod. Exempelvis från skatteredovisningarna för mars 2023 dras de arbetsgivarprestationerna av som har kommit till Skatteförvaltningen 18.2-20.3.2023.

Redovisningsperioderna skiljer sig från kalendermånaderna, för att de skatter som betalas på eget initiativ som vanligtvis flyter in den tolfte dagen i månaden kan redovisas så snabbt som möjligt till skattetagarna redan under samma månad. Skatter som betalas på eget initiativ bildar den största delen av skatteredovisningarna.

De belopp som under 2022 dragits av från skatteredovisningarna via Transaktionssökningen finns med datumintervallet 18.12.2021 - 18.12.2022.

För år 2023 dras skatteredovisningen av månatligt enligt följande datumintervall:

Månad - Periodens första och sista dag

Januari 20.12.2022 - 20.1.2023

Februari 21.1.2023 - 17.2.2023

Mars 18.2.2023 - 20.3.2023

April 21.3.2023 - 19.4.2023

Maj 20.4.2023 - 19.5.2023

Juni 20.5.2023 - 19.6.2023

Juli 20.6.2023 - 20.7.2023

Augusti 21.7.2023 - 18.8.2023

September 19.8.2023 - 20.9.2023

Oktober 21.9.2023 - 20.10.2023

November 21.10.2023 - 20.11.2023

December 21.11.2023 - 18.12.2023.

21.04.2023

Skatteredovisningsuppgifterna för april 2023 har publicerats i e-tjänsten. Skatteredovisningarna betalas till skattetagarna på tisdagen den 27 april 2023.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER APRIL (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 194 / +3,1 %
 • Samfundsskatt 538 / +12 %
 • Fastighetsskatt 16 / +157 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 134 / +21 %

Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 816 / -57 % och Kyrkoskatt 93 / +6,7 %: Procenten för kommungruppen har minskat med 60 procent från i fjol särskilt på grund av att välfärdsområdena inlett sin verksamhet, vilket påverkar utvecklingen för gruppens del. Grupprocenten för församlingarna har stigit med fyra procent.
 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 135 / -20 %: Sänkningen beror i huvudsak på nedsättningen av grupprocenten för skatteåret 2023.
 • Fastighetsskatt 16 / +157 %: Redovisningsbeloppen är små före juli och sålunda förklarar variationen i betalningsbeteendet förändringen.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I april redovisas sammanlagt 3 194 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 95 miljoner euro eller 3,1 procent mer än året innan.

På samma sätt som i mars beror det ökade redovisningsbeloppet i april närmast på att förskottsinnehållningarna på löner o.d. har ökat ganska mycket, med 130 miljoner euro (+4,7 %). Också kvarskatterna (+9 miljoner euro) och förskottsinnehållningen på inkomsterna av virkesförsäljning (+10 miljoner euro) ökade något. I de andra inkomstskatteposterna är sänkningen totalt cirka 50 miljoner euro.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten, i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet, i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Samfundsskatter

I april redovisas det 538 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning med 58 miljoner euro eller 12 procent jämfört med året innan.

Förskottsskatterna för skatteåret 2023 ökar redovisningsbeloppet i april. Redovisningen av dem ökar med 62 miljoner euro (+15 %). Också tilläggsförskotten ökar med 45 miljoner euro. För skatteåret 2022 redovisas det däremot 19 miljoner mindre med förskottsskatt och 28 miljoner euro mindre med kvarskatt än året innan.

På samma sätt som under de föregående månaderna varierar ändringarna stort mellan de olika grupperna: medan statens redovisningar ökar med 30 procent minskar kommunernas med 20 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. Kommungruppens utdelningar både för skatteåret 2023 och för skatteåret 2022 har sjunkit jämfört med de motsvarande andelarna i april i fjol.

Det finns uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 134 miljoner euro i april, vilket är 23 miljoner euro eller 21 procent mer än i april i fjol. Ökningen beror i huvudsak på att avgiftsprocenten ökade med cirka 14 procent från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 16 miljoner euro, vilket är 6 miljoner eller 157 procent mer än året innan. Det är närmast det ringa redovisningsbeloppet och kundernas betalningsbeteende som förklarar den stora procentuella förändringen.