Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


10.04.2024

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle aprilredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Skatteredovisningarna ökar jämfört med förra året, särskilt förskottsinnehållning på löner, pensioner etc. (+120 miljoner eur/+4,2 %). I nuläget verkar det som att övriga inkomstskatteposter skulle minska med totalt cirka 50 miljoner euro.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 844 milj. euro / +3,5 %
 • Församlingarna: 94 milj. euro / +1,2 %
 • FPA: 178 milj. euro / -16 %
 • Staten: 2 150 milj. euro / +3,7 %
 • Sammanlagt: 3 266 milj. euro / +2,3 %

Samfundsskatter

Särskilt sänks samfundsskatterna genom tilläggsförskott, som enligt nu aktuella uppgifter ser ut att minska med cirka 30 miljoner euro (-46 %). Det tycks bli en total höjning på cirka 40 miljoner euro i förskottsskatter.

Samfundsskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 128 milj. euro / -5,7 %
 • Staten: 410 milj. euro / +1,9 %
 • Sammanlagt: 538 milj. euro / +-0 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 16 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 103 milj. euro / -23 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen publiceras senast den 26 april 2024.

09.04.2024

Vi har ett serviceavbrott på grund av tekniska uppdateringar på måndagen den 15.4.2024 kl. 14-16.

Vi ber om ursäkt för besväret.

27.03.2024

Enligt preliminära uppgifter samlar Skatteförvaltningen in 2,4 miljarder euro i fastighetsskatter till kommunerna i år.

Fastighetsskatteintäkterna stiger med cirka 170 miljoner euro (+7,7 %) från i fjol. Den fastighetsskatt som samlas in på mark ökar med 21 procent (115 miljoner euro) och fastighetsskatten på byggnader med 3,4 procent (57 miljoner euro).

Mer information:

22.03.2024

Skatteredovisningsuppgifterna för mars 2024 har publicerats i e-tjänsten och betalas ut till skattetagarna den 27 mars 2024. I mars avdras också den första raten av beskattningskostnaderna för 2024.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER MARS (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 143/+3,7 %
 • Samfundsskatt 532/-9,3 %
 • Fastighetsskatt 12/+21 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 98/-21 %

Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 804/+0,7 % och Kyrkoskatt 90/+2,9 %.
 • **Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna **127/-15 %. Att kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna minskat beror i huvudsak på att grupprocenten minskat för skatteåret 2023 jämfört med året innan och hänför sig närmast till tilläggsförskotten. Det sammanlagda beloppet av tilläggsförskott har också minskat.
 • Fastighetsskatt 12/+21 %. Uppgången av fastighetsskatten beror på kundernas betalningsbeteende. Fastighetsskatter redovisas i större omfattning först från och med juli.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I mars redovisas sammanlagt 3 143 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 113 miljoner euro eller 3,7 procent mer än året innan.

Det redovisade beloppet ökar särskilt i och med att förskottsinnehållningarna på löner o.d. ökat med 173 miljoner eller 6,5 procent.

Redovisningsbeloppet i mars minskar däremot beroende på att tilläggsförskotten minskat med 42 miljoner euro (-48 %). Det redovisade beloppet av tilläggsförskott för skatteåret inklusive mars är sammanlagt 484 miljoner euro vilket är 270 miljoner euro eller 36 procent mindre än året innan. I regel anknyter mindre tilläggsförskott till att kapitalinkomsterna och särskilt överlåtelsevinsterna har minskat.

De övriga inkomstskatteposterna minskar totalt med cirka 22 miljoner euro.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Samfundsskatter

I mars redovisas det 532 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en sänkning med 55 miljoner euro eller 9,3 procent jämfört med året innan.

Tilläggsförskotten för skatteåret 2023 förklarar nedgången av samfundsskatter eftersom det redovisade beloppet av dem sjunker med 65 miljoner euro (-54 %) jämfört med tilläggsförskotten för skatteåret 2022 året innan. Tilläggsförskotten för samfund för skatteåret 2023 har ökat med sammanlagt cirka 50 miljoner euro (+3,0 %) från skatteåret 2022. Också kvarskatterna minskar med cirka 10 miljoner.

Det redovisade beloppet av samfundsskatter ökar å andra sidan i och med att förskottsskatterna ökat med 24 miljoner. Förskotten för skatteåret 2024 ligger nästan exakt på samma nivå som i fjol, det vill säga att de redovisas till ett belopp på 478 miljoner euro (+3 M€+0,6 %). Resten av ökningen kommer från tidigare skatteår.

På samma sätt som under de senaste månaderna är ändringarna ganska stora mellan olika grupper: medan statens redovisningar minskar med 7,3 procent minskar kommunernas med 15 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna. Kommungruppens utdelningar för skatteåret 2023 har sjunkit med 29 procent jämfört med de motsvarande andelarna i fjol, och ändringen i denna gruppandel hänförs särskilt till tilläggsförskotten för skatteåret 2023.

Information om samfundsskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 98 miljoner euro i mars, vilket är 26 miljoner euro eller 21 procent mindre än i mars i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med 24 procent från 1,53 till 1,16 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 12 miljoner euro, vilket är två miljoner eller 21 procent mer än året innan. Fastighetsskatter redovisas i större omfattning först från och med juli.

11.03.2024

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle marsredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Skatteredovisningarna ökar jämfört med förra året, särskilt förskottsinnehållning på löner, pensioner etcetera (+180 miljoner eur/+6,7 %). I nuläget verkar det som att övriga inkomstskatteposter skulle minska med totalt cirka 50--60 miljoner euro.

 • Kommunerna: 806 milj. euro / +0,9 %
 • Församlingarna: 90 milj. euro / +3,3 %
 • FPA: 170 milj. euro / -14 %
 • Staten: 2 089 milj. euro / +7,2 %
 • Sammanlagt: 3 155 milj. euro / +4,1 %

Samfundsskatt

Särskilt sänks samfundsskatterna genom tilläggsförskott, som enligt nu aktuella uppgifter ser ut att minska med cirka 60 miljoner. euro (-50 %). Det verkar som att det inte blir några större förändringar i förskottsskatterna.

 • Kommunerna: 124 milj. euro / -17 %
 • Staten: 400 milj. euro / -8,6 %
 • Sammanlagt: 524 milj. euro / -10,8 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 10 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 100 milj. euro / -19 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen publiceras senast den 27 mars 2024.