Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


10.07.2024

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle juliredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Skatteredovisningarna minskar jämfört med förra året, särskilt ökningen av skatteåterbäringen och sänkningen av restskatter. Förskottsinnehållning på löner o.d. verkar öka med 1,3 procent från föregående år. Den blygsamma ökningen av innehållning beror på de exceptionellt stora löneökningarna på cirka 10 procent i juli förra året.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 867 milj. euro / +5,8 %
 • Församlingarna: 98 milj. euro / -2,6 %
 • FPA: 182 milj. euro / -20 %
 • Staten: 2 281 milj. euro / -2,2 %
 • Sammanlagt: 3 428 milj. euro / -1,5 %

Skillnaderna mellan skattetagargrupperna beror på förändringar i de preliminära utdelningarna.

Samfundsskatter

Förskottsskatterna för innevarande år skulle öka med över 50 miljoner EUR (+50 Me / +12 %) och förskottsskatter totalt 27 miljoner (+6 %). Övriga samfundsskatteposter skulle vara i stort sett oförändrade.

Samfundsskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 126 milj. euro / +6,4 %
 • Staten: 385 milj. euro / +4,8 %
 • Sammanlagt: 511 milj. euro / +5,2 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 610 milj. euro / +10 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 126 milj. euro / -25 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen publiceras senast den 26 juli 2024.

20.06.2024

Skatteredovisningsuppgifterna för juni 2024 har publicerats i e-tjänsten och de betalas ut till skattetagarna den 27 juni 2024.

I juni avdras den andra raten av beskattningskostnaderna för 2024.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER JUNI (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 283/+5,0 %
 • Samfundsskatt 485/+3,7 %
 • Fastighetsskatt 10 / +2,9 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 104/-21 %

Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 840/+7,7 % och Kyrkoskatt 94/+3,9 %. Tillväxten i det redovisade beloppet beror närmast på att det redovisade beloppet av förvärvs- och kapitalinkomstskatter ökat i sin helhet och på att grupputdelningen ändrats jämfört med i fjol.
 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 111/-2,0 %. Den mindre ändringen i det sammanlagda beloppet av samfundsskatter beror närmast på att grupprocenten för skatteåret 2023 var lägre jämfört med året innan och hänförde sig närmast till tilläggsförskott och kvarskatter.
 • Fastighetsskatt 10 / +2,9 %. Tillväxten i fastighetsskatten beror på kundernas betalningsbeteende. Fastighetsskatter redovisas i större omfattning först från och med juli.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I juni redovisas sammanlagt 3 283 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 156 miljoner euro och 5,0 procent mer än året innan.

Det redovisade beloppet ökar särskilt i och med att förskottsinnehållningarna på löner o.d. ökar med 179 miljoner eller 6,4 procent. De övriga inkomstskatteposterna innehåller inga betydande ändringar men totalbeloppet av dem minskar med 23 miljoner euro.

Närmare information om de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i Uppföljningen av skatteinkomster i punkten Redovisningar per redovisningshelhet.

Samfundsskatter

I juni redovisas det 485 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning med 17 miljoner euro eller 3,7 procent jämfört med året innan.

Förskottsskatterna ökar det redovisade beloppet av samfundsskatter. Förskottsskatterna ökar med totalt 29 miljoner euro. Betraktat per skatteår är tillväxten störst för det innevarande året vars förskottsskatter ökar med 22 miljoner euro eller 5,5 procent. De övriga inkomstskatteposterna minskar med sammanlagt 12 miljoner euro.

Information om samfundsskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukvårdsavgifter redovisas för 104 miljoner euro, vilket är 28 miljoner euro eller 21 procent mindre än året innan. Minskningen beror huvudsakligen på att avgiftsprocenten minskat med 24 procent från 1,53 till 1,16 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 10 miljoner euro, vilket är 2,9 procent mer än året innan. Fastighetsskatter redovisas i större omfattning först från och med juli.

17.06.2024

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2023.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

10.06.2024

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle juniredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Skatteredovisningarna ökar jämfört med förra året, särskilt förskottsinnehållning på löner, pensioner etc. (+178 miljoner eur/+6,3 %). För närvarande ser det ut som om övriga inkomstskatteposter skulle minska med totalt 65 miljoner euro.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 828 milj. euro / +6,1 %
 • Församlingarna: 93 milj. euro / +2,6 %
 • FPA: 174 milj. euro / -15 %
 • Staten: 2 146 milj. euro / +4,6 %
 • Sammanlagt: 3 241 milj. euro / +3,6 %

Samfundsskatter

Förskottsskatterna för innevarande år skulle öka med över 50 miljoner EUR (+56 Me / +14 %) och förskottsskatter totalt 47 miljoner (+11 %). Övriga samfundsskatteposter skulle minska med totalt 6 - 7 miljoner.

Samfundsskatter per skattetagargrupp:

 • Kommunerna: 124 milj. euro / +9,1 %
 • Staten: 384 milj. euro / +8,5 %
 • Sammanlagt: 508 milj. euro / +8,6 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 10 milj. euro / +-0 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 105 milj. euro / -20 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen publiceras senast den 26 juni 2024.

28.05.2024

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2023.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.