Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


28.11.2023

Eventuella negativa skatteredovisningsbelopp dras automatiskt av från nästa skatteredovisning utan ränteavgifter.

Betalningar för negativa redovisning kan inte beaktas som en minskning av det negativa redovisningsbelopp, utan eventuella betalningar kommer att återbetalas till betalaren.

23.11.2023

Skatteredovisningsuppgifterna för november 2023 har publicerats i e-tjänsten. Skatteredovisningarna betalas till skattetagarna på tisdagen den 28 november 2023.

I november rättas utdelningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret 2022 att motsvara uppgifterna om debiteringen enligt den slutförda beskattningen.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER NOVEMBER (miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 3 007/-0,5 %
 • Samfundsskatt 392/-28 %
 • Fastighetsskatt 112/-20 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 126/+21 %

Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 871/-54 % och Kyrkoskatt 85/+2,9 %. Procenten för kommungruppen har minskat med 60 procent från i fjol särskilt på grund av att välfärdsområdena inlett sin verksamhet, vilket påverkar utvecklingen för gruppens del. Grupprocenten för församlingarna har å sin sida stigit med fyra procent.

 • I november är den redovisade debiteringen till kommunerna totalt 141 miljoner euro positiv och till församlingarna cirka 2 miljoner euro negativ. Enskilda skattetagare har visserligen både positiva och negativa rättelser.

 • Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna 83/-53 %. Att kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna minskat beror i huvudsak på nedsättningen av grupprocenten för skatteåret 2023 och på att förskottsskatterna för innevarande skatteår sjunkit.

 • Fastighetsskatt 112/-20 %. Att fastighetsskatten sjunkit beror på variation i tiden för slutförandet av beskattningen.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I november redovisas sammanlagt 3 007 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 16 miljoner euro och 0,5 procent mindre än året innan.

Redovisningsbeloppet i november minskar särskilt på grund av att skatteåterbäringarna ökat med 109 miljoner och kvarskatterna minskat med 54 miljoner euro. Förskottsinnehållningarna på löner o.d. är på en god nivå i och med att de ökat med 150 miljoner euro (+5,7 %) från i fjol. Det sammanlagda beloppet av övriga inkomstskatteposter bevaras nästan oförändrad.

Skatteåterbäringarna för hela skatteåret 2022 är totalt 2 825 miljoner euro (+16 %) och kvarskatterna 1 334 miljoner euro (-24 %). De sista skatteåterbäringarna avdras i december och ett större belopp av kvarskatter samlas för sista gången ännu i februari nästa år.

Närmare information om de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". Information om de viktigaste inkomstskatteposterna på gruppnivå finns också i "Uppföljningen av skatteinkomster" i punkten "Redovisningar per redovisningshelhet".

Samfundsskatter

I november redovisas det 392 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en sänkning med 155 miljoner euro eller 28 procent jämfört med året innan.

Redovisningsbeloppet i november minskar beroende på förskottsskatter för skatteår 2023, på samma sätt som under de föregående månaderna. Detta belopp minskar med 89 miljoner euro eller 18 procent. Också beloppet av tilläggsförskott minskar med 35 miljoner euro. En mindre sänkning orsakar tillväxten av skatteåterbäringarna (+10 miljoner euro) och minskningen av kvarskatterna (-4 miljoner euro).

På samma sätt som under de föregående månaderna varierar ändringarna stort mellan de olika grupperna: medan statens redovisningar minskar med 17 procent och kommunernas med 40 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. Kommungruppens utdelningar både för skatteåret 2023 och för skatteåret 2022 har sjunkit jämfört med de motsvarande andelarna i november i fjol.

Information om samfundsskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 126 miljoner euro i november, vilket är 22 miljoner euro eller 21 procent mer än i november i fjol. Tillväxten beror huvudsakligen på att avgiftsprocenten ökade med cirka 14 procent från 1,34 procentenheter till 1,53 procentenheter.

Fastighetsskatter redovisas för 112 miljoner euro, vilket är 28 miljoner eller 20 procent mindre än året innan. Att fastighetsskatten sjunkit beror på att tiden för slutförandet av beskattningen varierar eftersom totalbeloppet av fastighetsskatter för skatteåret 2023 ökar med nästan åtta procent.

15.11.2023

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle novemberredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Förskottsinnehållning på löner osv. ökar jämfört med förra året 142 milj. euro och +5,4 %. kvarskatter (-50 Me). Övriga inkomstskatteposter förefaller ligga kvar på ungefär samma nivå som föregående år.

Stora förändringar i kommuner och stat påverkas främst av starten av välfärdsområden, dessutom kommer en förändring att ske genom debiteringsredovisningen i november.

 • Kommunerna: 866 milj. euro / -54 %
 • Församlingarna: 84 milj. euro / +2,8 %
 • FPA: 225 milj. euro / +28 %
 • Staten: 1 825 milj. euro / +108 %
 • Sammanlagt: 3 000 milj. euro / -0,7 %

Samfundsskatt

Det totala beloppet för samfundsskatter har minskat avsevärt från de preliminära uppgifterna den 10:e, beloppet är något över 400 miljoner euro enligt nuvarande uppgifter.

 • Kommunerna: 94 milj. euro / -46 %
 • Staten: 321 milj. euro / -13 %
 • Sammanlagt: 415 milj. euro / -24 %

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 115 milj. euro / -17 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 125 milj. euro / +19 %

De slutliga skatteredovisninsbeloppen publiceras senast den 27 november 2023.

13.11.2023

Du kan hitta mer information om fastighetsbeskattning 2023 från länkan nedan:

Skatt.fi nyhetsrummet

07.11.2023

Fastighetsbeskattningen för skatteåret 2023 blev klar i slutet av oktober. Drygt 2,1 miljoner kunder påfördes fastighetsskatt (+0,1 %) till ett sammanlagt belopp på 2 241 miljoner euro, vilket är 165 miljoner euro (+7,9 %) mer än i fjol.

Databastabeller