Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


14.01.2020

Hittills har förskottskatter ackumulerat för Ålands kommuner cirka 700 000 euro. För ett år sedan i januari redovisades 866 000 euro förskottskatter, vilket för närvarande är ca 19 procent lägre.

Skatter som har ackumulerats senast den 20. dagen kommer att redovisas i januari, så beloppet kan förändras något, men förändringen kommer troligen inte att bli stor.

30.12.2019

Betalningar nödvändigtvis inte finns på bankkonton på morgonen, men under dagen. Den exakta tidpunkten beror på sändningstiden mellan bankerna.

27.12.2019

I december redovisas kommunerna på Åland mindre samfundsskatt än föregående år. För kommuner är förändringen i genomsnitt -66 procent och totalt -1,13 miljoner euro.

Merparten av förändringen, 750 000 euro, beror på en sänkning i skatteårets 2018 kvarskatter. På grund av den flexibla slutförande av beskattningen har en större del av kvarskatter i år redovisat redan tidigare månader, men kvarskatter som redovisas under året kommer också att vara lägre än föregående år.

Dessutom förklaras minskningen av en minskning av förskottskatten för skatteår 2019 med cirka 400 000 euro. I december fanns det inte så stort belopp för förskottskatters återbäringar som i november, men förskottsskatten sjönk betydligt från cirka 900 000 euro i december året innan till 500 000 euro.

I början av januari kommer vi att informera det förväntade beloppet på de förskottsskatter som ska redovisas i januari och förändringen från föregående år.

23.12.2019

I december 2019 redovisas till skattetagarna förskottsinnehållningar på sammanlagt 2,448 miljarder euro som är 143 miljoner euro (6,2 %) högre än året innan. Tillväxten ligger i linje med det förväntade lägre intaget av förskottsinnehållningar i början av året och de bakomliggande orsakerna. De redovisade beloppen av förskottsinnehållningar som verkställts i november och även motsvarande förskottsinnehållningar för tidigare månader ökade klart jämfört med året innan. 

Merparten av det intag av förskottsinnehållningar som redovisas i december består av de förskottsinnehållningar som verkställts i november (2,380 miljarder euro). I november verkställda förskottsinnehållningar redovisas till ett belopp som är cirka 5,5 % högre än året innan. Att redovisningsbeloppet ökade till denna del beror framför allt på att det för förskottsinnehållning som baserar sig på en årsinkomstgräns är typiskt att den genomsnittliga förskottsinnehållningssatsen är större mot slutet av skatteåret.

I december redovisas till skattetagarna förutom de förskottsinnehållningar som verkställts i november även förskottsinnehållningar för tidigare månader till ett belopp på cirka 67 miljoner euro. I december 2018 redovisades cirka 48 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader till skattetagarna. De förskottsinnehållningar som betalats för sent minskade dock klart under redovisningsperioden december jämfört med november och de tidigare redovisningsperioderna för 2019. I bakgrunden för utvecklingen av intaget av förskottsinnehållningar ligger till denna del det att fördröjningarna och bristerna i inkomstregisteranmälningar för en längre tid korrigerats till största delen redan under redovisningsperioden november. 

Till slutet av december redovisas till skattetagarna inflytna förskottsinnehållningar för skatteåret 2019 på sammanlagt 26,753 miljarder euro som är cirka 300 miljoner euro (1,1 %) mer än året innan. Totalbeloppet som redovisas för 2019 förblir dock cirka 494 miljoner euro lägre och beloppet som redovisas till kommunerna 303 miljoner lägre än den förväntade tillväxten på 3 %.

Att totalbeloppet som ska redovisas för 2019 av förskottsinnehållningarna för skatteåret 2019 varit mindre än förväntat anses huvudsakligen bero på ändringen i förskottsinnehållningssättet som lett till periodisering av förskottsinnehållningarna och redovisningarna. Även till denna del har skillnaden mellan det förutsedda och förverkligade beloppet av förskottsinnehållningar minskat under redovisningsperioden december enligt förväntningarna. Även i januari 2020 beräknas att i december 2019 verkställda förskottsinnehållningar redovisas till ett större belopp än året innan.

Fast det i grunderna för förskottsinnehållningssatsen beaktade avdragsbeloppen som exempelvis hushållsavdraget ser ut att öka från året innan, finns det fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av inkomstskatter som flyter in från privatpersoner för skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än förväntat. Totalbeloppet av de förskottsinnehållningar som verkställs och redovisas för skatteåret 2019 väntas dock inte öka jämfört med året innan i samma proportion till den ökade lönesumman. Att intaget av förskottsinnehållningar blir lägre än förutsett torde skattetagarna slutligen kompenseras för efter att beskattningen för skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak genom mindre skatteåterbäringar än tidigare men också genom större kvarskatter än tidigare.

11.12.2019

Vi redesignade Tjänster för skattetagare -webbplatsen, som lanserades 12.12.2019. Den grundläggande funktionen på webbplatsen förblev till stor del oförändrad, men vissa förbättringar gjordes på webbplatsen. Till exempel har gruppalternativ lagts till i sökmenyn.

Vi rekommenderar att använda de senaste versionerna av webbläsare. Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox och Microsoft Edge.

Vid behov kan du be om mer information om reformen:

Satu Sarén

Jyrki Einiö

förnamn.efternamn(at)vero.fi