Tjänster för skattetagare

Skatteintäkter som Skatteförvaltningen redovisat till kommunerna, staten, FPA och församlingarna samt utdelningsgrunderna för skatterna.

Nyheter


23.09.2022

Skatteredovisningsuppgifterna för september 2022 har publicerats i e-tjänsten. Utbetalningsdagen för redovisningarna är onsdagen den 28 september.

**SAMMANSTÄLLNING ÖVER SEPTEMBER **(miljoner euro/ändring från i fjol):

Hela landet

 • Förvärvs- och kapitalinkomstskatt 2 049 / +10 %
 • Samfundsskatt 747 / +95 %
 • Fastighetsskatt 591 / +18 %
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 107 / -9 %

 Kommuner och församlingar:

 • Kommunalskatt 1 265 / +11 %: Det som ökar redovisningarna mest är förskottsinnehållningarna på löner o.d. och kvarskatterna för skatteår 2021 som ökat.
 • Kyrkoskatt 58 / +12 %: Det som ökar redovisningarna mest är förskottsinnehållningarna på löner o.d. och kvarskatterna för skatteår 2021 som ökat.
 • Samfundsskatt 267 / +61 %: Ökning särskilt i kvarskatterna för 2021 och i förskottsskatterna för 2022, den minskande faktorn är sänkningen av kommunernas gruppandel.
 • Fastighetsskatt 591 / +18 %: Allmän ökning, även tidsplanen för slutförande av beskattningen påverkar.

UPPGIFTER PER SKATTESLAG

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

I september redovisas sammanlagt 2 049 miljoner euro i förvärvs- och kapitalinkomstskatter, vilket är 194 miljoner euro eller 10,5 procent mer än året innan.

Det som ökar redovisningarna mest i september är förskottsinnehållningarna på löner och dylikt. Beloppet ökar med 134 miljoner euro (+5,4 %). Dessutom har personkundernas kvarskatter ökat med 50 miljoner euro (+23%) och skatteåterbäringar minskat med cirka 10 miljoner euro. Också i år dras mest skatteåterbäringar av i september (1 046 miljoner euro). Som det ser ut nu kommer kvarskatter att redovisas mest i december. De övriga inkomstskatteposterna innehåller inga betydande ändringar.

Det sammanlagda beloppet av skatteåterbäringar för skatteår 2021 förväntas minska något från året innan och kvarskattebeloppen förväntas öka avsevärt. Vi informerar regelbundet om dessa i takt med att beskattningen slutförs, det vill säga med cirka tre veckors mellanrum.

Närmare uppgifter om beloppen av de olika inkomstskatteposterna finns i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag". I fråga om de viktigaste inkomstskatteposterna finns det uppgifter också på gruppnivå i "Uppföljningen av skatteinkomster" i punkten "Redovisningar per redovisningshelhet".

Samfundsskatter

I september redovisas det 747 miljoner euro i samfundsskatt, vilket innebär en ökning på 365 miljoner euro eller 95 procent jämfört med året innan.

I september beror tillväxten av samfundsskatterna först och främst på kvarskatterna för 2021 och förskottsskatterna för 2022. I kvarskatt redovisas det 191 miljoner euro och 808 procent mer än året innan. Förskottsskatter redovisas för 501 miljoner euro (+148 miljoner euro / +42 %). Förskotten för skatteår 2022 förklarar den goda utvecklingen av förskottsskatter. Dessa ökar med 163 miljoner euro eller 45 procent från året innan.

Förskottsskatterna för skatteår 2021 är däremot 81 miljoner euro på minus. Detta beror på 85 miljoner i skatteåterbäring. För ett år sedan drogs det av 51 miljoner euro i skatteåterbäring. Det handlar dock närmast om periodisering eftersom skatteåterbäringarna på samfundsskatter för hela skatteåret 2021 ser ut att minska på samma sätt som i fråga om privatpersonerna och kvarskatterna ser ut att öka.

Också i redovisningarna i oktober ser det ut att förskottsskatterna för skatteår 2022 ökar i god takt, men vi återkommer till saken med ett meddelande den 10 oktober när vi får bättre uppgifter om det verkliga intaget.

På samma sätt som under de senaste månaderna är ändringarna väldigt olika mellan olika grupper: medan statens redovisningar ökar med 122 procent minskar kommunernas med 61 procent. Skillnaden beror på olikstora ändringar i gruppandelarna jämfört med i fjol. För skatteår 2022 har statens gruppandel ökat från året innan från 55,66 procent till 66,24 procent, det vill säga med 19 procent. På motsvarande sätt har kommunernas gruppandel minskat med cirka 24 procent.

Det finns uppgifter om beloppen av de olika samfundsskatteposterna i e-tjänsten i uppföljningen av skatteintäkterna för hela landet i punkterna "Redovisningar per redovisningshelhet" och "Redovisningar per skatteslag".

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och fastighetsskatter

Sjukförsäkringsavgifter redovisas för 107 miljoner euro i september, vilket innebär en minskning med 11 miljoner euro eller 9 procent jämfört med februari i fjol. Minskningen beror på att avgiftsprocenten minskade med cirka 12 procent från 1,53 procent till 1,34 procent.

Fastighetsskatter redovisas för 591 miljoner euro, vilket är 90 miljoner mer än året innan (+18 %). Detta beror på ökade debiteringsbelopp och periodiseringen av slutförandet av beskattningen. För skatteåret 2022 är det totala beloppet av påförda fastighetsskatter för tillfället 2,078 miljarder, vilket innebär en ökning med 93 miljoner euro eller 4,7 procent jämfört med de för tillfället debiterade beloppen för skatteåret 2021.

19.09.2022

I e-tjänsten under Övriga statistiker har publicerats preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2021.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i början av november.

16.09.2022

I e-tjänsten under Övrig statistik har publicerats ​preliminära beskattningskostnader för 2023. Direkt länk till Excel

De preliminära totalkostnaderna på 425 miljoner euro är cirka 3 miljoner mindre än föregående år. Kommunernas andel av beskattningskostnaderna minskar till ungefär hälften av vad den var och statens andel stiger därefter. Övriga gruppers kostnadsandelar har inte förändrats sedan ett år tillbaka.

De slutliga kostnaderna för nästa år kommer att bli kända senast i mars 2023.

14.09.2022

Nyhetsbrev för skattetagare börjar publiceras på hösten 2022. Nyhetsbreven innehåller meddelanden om aktuella och intressanta ärenden för skattetagare.

Du kan redan nu via denna länk bli beställare av nyhetsbreven.

12.09.2022

Enligt nuvarande deklarationerna- och skatteintagläge skulle septemberredovisningarna se ut att vara följande.

Förvärvs- och kapitalinkomstskatter

Förskottsinnehållningarna på löner kommer att öka med cirka 130 - 140 miljoner euro, eller drygt fem procent. Även kvarskatterna ökar med cirka 25 - 30 miljoner euro.

 • Kommunerna: 1 250 milj. euro / +9 %
 • Församlingarna: 57 milj. euro / +10 %
 • FPA: 108 milj. euro / -16 %
 • Staten: 610 milj. euro / +14 %
 • Sammanlagt: 2 025 milj. euro / +9 %

Samfundsskatt

 • Kommunerna: 250 milj. euro / +52 %
 • Staten: 450 milj. euro / +109 %
 • Sammanlagt: 700 milj. euro / +84 % (Skatteårets 2022 förskottskatterna och skatteårets 2021 kvarskatterna ökar)

Fastighetsskatter

 • Kommunerna: 580 milj. euro / +16 %

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter

 • FPA: 109 milj. euro / -7 %