Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


23.09.2022

Syyskuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on keskiviikko 28.9.

KOOSTE SYYSKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 2 049 / +10 %
 • Yhteisövero 747 / +95 %
 • Kiinteistövero 591 / +18 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 107 / -9 %

 Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 1 265 / +11 %: Suurin tilityksiä lisäävä vaikutus on palkkojen yms. ennakonpidätyksissä sekä verovuoden 2021 jäännösverojen kasvulla.
 • Kirkollisvero 58 / +12 %: Suurin tilityksiä lisäävä vaikutus on palkkojen yms. ennakonpidätyksissä sekä verovuoden 2021 jäännösverojen kasvulla.
 • Yhteisövero 267 / +61 %: Nousua erityisesti verovuoden 2021 jäännösveroissa sekä verovuoden 2022 ennakkoveroissa, vähentävänä tekijänä kuntien ryhmäosuuden alentuminen.
 • Kiinteistövero 591 / +18 %: Yleistä nousua, myös verotuksen valmistumisaikataulu vaikuttaa.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Syyskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 049 miljoonaa euroa, joka on 194 miljoonaa euroa ja 10,5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Syyskuussa tilitysten kasvua selittää eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka kasvavat 134 miljoonaa euroa (+5,4 %). Lisäksi henkilöasiakkaiden jäännösveroissa on 50 miljoonan euron kasvua (+23 %) ja veronpalautuksissa noin 10 miljoonan euron vähentymistä. Tänäkin vuonna veronpalautuksia vähennetään eniten juuri syyskuussa, eli 1 046 miljoonaa euroa. Jäännösveroja puolestaan tilitetään näillä näkymin eniten joulukuussa. Muissa tuloveroerissä ei ole merkittäviä muutoksia.

Yhteismäärältään verovuoden 2021 veronpalautusten odotetaan hieman laskevan vuotta aiemmasta ja jäännösverojen määrän lisääntyvän huomattavasti. Näistä tiedotetaan säännöllisesti verotuksen valmistumistietojen yhteydessä noin kolmen viikon välein.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään syyskuussa 747 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 365 miljoonaa euroa ja 95 prosenttia.

Syyskuussa yhteisöverojen kasvu tulee enimmäkseen verovuoden 2021 jäännösveroista sekä verovuoden 2022 ennakkoveroista. Jäännösveroja tilitetään peräti 191 miljoonaa ja 808 prosenttia vuoden takaista enemmän. Ennakkoveroja tilitetään 501 milj. euroa (+148 Me / +42 %). Ennakkoverojen hyvää kehitystä selittävät verovuoden 2022 ennakot, jotka kasvavat 163 milj. euroa ja 45 prosenttia vuoden takaisesta.

Verovuoden 2021 ennakkoverot ovat sen sijaan 81 milj. euroa miinuksella. Tämä johtuu 85 miljoonan euron veronpalautuksista. Vuosi sitten veronpalautuksia vähennettiin 51 miljoonaa euroa. Kyse on kuitenkin lähinnä jaksotuksesta, sillä koko verovuoden 2021 yhteisöverojen veronpalautukset näyttäisivät olevan edelleen henkilöasiakkaiden tapaan vähentymässä ja jäännösverot nousussa.

Edelleen myös lokakuun tilityksissä verovuoden 2022 ennakkoverot näyttäisivät olevan hyvässä kasvussa, mutta asiaan palataan lokakuun 10. päivän tiedotteella, kun saadaan tarkempaa tietoa todellisista kertymistä.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 122 prosenttia ja kuntien 61 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Valtion verovuoden 2022 ryhmäosuus on noussut vuoden takaisesta 55,66 prosentista 66,24 prosenttiin, eli 19 prosenttia. Vastaavasti kuntien ryhmäosuus on laskenut noin 24 prosenttia.

Yhteisöverojen eri erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään syyskuussa 107 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden syyskuuhun 11 milj. euroa ja 9 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 591 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 90 milj. euroa ja 18 %. Kasvu johtuu sekä maksuunpanomäärän kasvusta että verotuksen valmistumisen jaksottumisesta. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,078 miljardia, jossa kasvua verovuoden 2021 tämä hetken maksuunpanoihin 93 milj. euroa ja 4,7 prosenttia.

19.09.2022

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu tuoreita ennakkotietoja verovuoden 2021 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2021 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

16.09.2022

Vuoden 2023 alustavat verotuskustannukset löytyvät palvelun Muut tilastot -kohdasta. Suora linkki Exceliin

Alustavien kokonaiskustannusten 425 miljoonan euron määrä on noin 3 miljoonaa edellisvuotta pienempi. Kuntien osuus verotuskustannuksista laskee noin puoleen entisestä ja valtion nousevat vastaavasti. Muiden ryhmien kustannusosuuksiin ei ole tullut muutosta vuoden takaisesta.

Lopulliset ensi vuoden kustannukset selviävät viimeistään maaliskuussa 2023.

14.09.2022

Veronsaajien uutiskirjeen julkaisu alkaa syksyllä 2022. Uutiskirjeessä tiedotetaan veronsaajia kiinnostavista ajankohtaisista asioista.

Voit jo liittyä uutiskirjeen tilaajaksi tästä.

12.09.2022

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan syyskuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Tilityksiä lisäävät ennakonpidätykset palkoista, jotka kasvavat noin 130 - 140 miljoonaa euroa eli noin 5,5 prosenttia. Myös jäännösverot kasvavat noin 25 - 30 miljoonaa euroa.

 • Kunnat: 1 250 milj. euroa / +9 %
 • Seurakunnat: 57 milj. euroa / +10 %
 • Kela: 108 milj. euroa / -16 %
 • Valtio: 610 milj. euroa / +14 %
 • Yhteensä: 2 025 milj. euroa / +9 %

Yhteisöverot

 • Kunnat: 250 milj. euroa / +52 %
 • Valtio: 450 milj. euroa / +109 %
 • Yhteensä: 700 milj. euroa / +84 % (Verovuoden 2022 ennakkoverot sekä verovuoden 2021 jäännösverot kasvussa)

Kiinteistövero

 • Kunnat: 580 milj. euroa / +16 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 109 milj. euroa / -7 %