Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


04.07.2022

Lisätty Exceliin syyskuun ennakkotiedot. Syyskuun jäännösveroissa ja kiinteistöveroissa lisäystä edellisvuoteen, syyskuun veronpalautukset edellisvuoden tasolla.


Alla olevan linkin Excelissä ennakkotietoa ja toteutumia jäännösveroista, veronpalautuksista sekä kiinteistöveroista. Vertailukohtana myös edellisen vuoden vastaavien kuukausien tietoja.

Ennakkotietoja päivitetään kuukausittain verotuksen edetessä, arvio koko verovuoden määrästä on taulukon yläosassa.

Verovuoden 2021 veronpalautukset ja jäännösverot sekä verovuoden 2022 kiinteistöverot

28.06.2022

Verontilitysten maksupäivä on kesäkuussa tänään 28. päivä. Maksut eivät välttämättä saavu pankkitileille heti aamusta, mutta kuitenkin päivän aikana. Tarkka ajankohta riippuu pankkien välisistä siirtoajankohdista.

27.06.2022

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2021 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2021 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

Marraskuun oikaisumäärä on tämän hetken tietojen mukaan kuitenkin ainakin ryhmätasolla suhteellisen pieni, koska suurin oikaisu tehdään tänä vuonna jo heinäkuussa. Myös heinäkuun oikaisun veronsaajakohtaiset määrät löytyvät Muut tilastot -kohdasta.

21.06.2022

Kesäkuun 2022 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.6.2022.

KOOSTE KESÄKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

  • Ansio- ja pääomatulovero 2 968 / +4,1 %
  • Yhteisövero 536 / +19 %
  • Kiinteistövero 8 / -22 %
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 108 / -8,1 %

 Kunnat ja seurakunnat:

  • Kunnallisvero 1 815 / +3,0 %: Nousua erityisesti palkkojen yms. ennakonpidätyksissä sekä pienempää kasvua osinkojen ennakonpidätyksissä.
  • Kirkollisvero 82 / +3,0 %: Nousua erityisesti palkkojen yms. ennakonpidätyksissä sekä pienempää kasvua osinkojen ennakonpidätyksissä.
  • Yhteisövero 185 / -6,4 %: Nousua ennakkoveroissa, vähentävänä tekijänä kuntien ryhmäosuuden alentuminen
  • Kiinteistövero 8 / -22 %: Kiinteistöveroja tilitetään suuremmassa määrin vasta heinäkuusta alkaen.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Kesäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 968 miljoonaa euroa, joka on 116 miljoonaa euroa ja 4,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurinta kasvua on jälleen ennakonpidätyksistä palkoista yms., jotka kasvavat 80 miljoonaa euroa (+3,1 %). Pienempää kasvua on myös osinkojen ennakonpidätyksissä, joiden tilitykset nousevat vuoden takaisesta 25 milj. ja 18 prosenttia. Muiden tuloveroerien määrissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Heinäkuussa tehtävästä verovuoden 2021 ryhmäosuuksien muutoksesta on tiedotettu erikseen, mutta tässä vielä linkki ennakkotietoihin kunta- ja seurakuntakohtaisista oikaisumääristä.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään kesäkuussa 536 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen 86 miljoonaa euroa ja 19,1 prosenttia.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla suuresti, valtion tilitysten kasvaessa 39 prosenttia ja kuntien alentuessa 6,4 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista viime vuoteen verrattuna. Valtion verovuoden 2022 ryhmäosuus on noussut vuoden takaisesta 55,66 prosentista 66,24 prosenttiin, eli 19 prosenttia. Vastaavasti kuntien ryhmäosuus on laskenut noin 24 prosenttia.

Yhteisöverojen kasvu tulee kesäkuussa enimmäkseen ennakkoverojen noususta. Ennakkoveroja tilitetään 462 milj. euroa (+77 Me / 20 %). Hyvää kehitystä selittää paljolti viranomaisaloitteisesti tehty verovuoden 2022 ennakoiden lisäys, jota on tehty verovuoden 2021 veroilmoitusten pohjalta.

Tällä hetkellä näyttää, että myös heinäkuun tilityksissä verovuoden 2022 ennakkoverot kasvaisivat vähintäänkin samaa tahtia, mutta asiaan palataan heinäkuun 11. päivän tiedotteella, kun saadaan tarkempaa tietoa todellisista kertymistä. Osalle yrityksistä viranomaisaloitteiset korotukset saattavat olla liian suuria, ja yritykset reagoivat yleensä näihin melko nopeasti hakemalla ennakoiden alentamista tai poistoa.

Viranomaisaloitteisia ennakkojen korotuksia ei ole tehty kahtena edellisenä vuonna, joka osaltaan selittää erityisesti tämän vuoden alkupuolella tulleiden suurten lisäennakoiden määrää. Eli yritykset eivät ole hakeneet viime vuoden aikana oma-aloitteisesti ennakoiden nostoa, vaan maksaneet liian alhaisia ennakoita alkuvuonna lisäennakoina.

Myös yhteisöverojen eri erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään kesäkuussa 109 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden kesäkuuhun 10 milj. euroa ja 8,1 prosenttia. Vähentyminen johtuu maksuprosentin noin 12 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,34 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään ajankohdasta johtuen vain 8 milj. euroa. Runsaammin kiinteistöveroja kertyy tilitettäväksi heinäkuusta alkaen. Verovuoden 2022 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 2,083 miljardia, jossa kasvua verovuoden 2021 tämä hetken maksuunpanoihin 4,8 prosenttia.

17.06.2022

Perjantain 17.6. kuulemistilaisuudessa ei ilmaantunut uutta, joten uudet osuudet otetaan erittäin todennäköisesti käyttöön heinäkuussa.


Valtiovarainministeriö järjestää perjantaina 17.6.2022 kuulemistilaisuuden verovuoden 2021 ansio- ja pääomatuloverojen ryhmäosuuksien muuttamisesta. Muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuun verontilityksissä.

Muutosten toteutuessa ehdotetusti, oikaisu tarkoittaisi kuntaryhmälle noin 379 miljoonan, seurakuntaryhmälle 28,6 miljoonan ja Kelalle noin 57 miljoonan euron negatiivista oikaisua. Valtion oikaisu on vastaavasti noin 460 miljoonaa euroa positiivinen. Ryhmäosuuksien muutoksiin vaikuttaa erityisesti viime vuoden pääomatuloverojen suuri kasvu, joka nostaa valtion osuutta ansio- ja pääomatuloveroista.

Alla olevan linkin Exceliin on laskettu ennakkotieto kunta- ja seurakuntakohtaisista vaikutuksista. Koska oikaisu koskee vain ryhmäosuuksia, muutos on kaikilla kunnilla noin -1,7 prosenttia ja seurakunnilla noin -2,9 prosenttia verovuodelta 2021 tilitetystä määrästä.

Linkki Exceliin: Heinäkuun 2022 oikaisumäärät

Valtiovarainministeriön asetusehdotus (vm.fi)