Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


23.09.2021

Syyskuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.9. Syyskuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten toinen erä.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Syyskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 1 854 miljoonaa euroa, joka on 42 miljoonaa euroa ja 2,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,18 miljardia euroa ja 4,9 prosenttia.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät syyskuussa parhaiten Kelalla (+6,2 %). Kunnille, seurakunnille ja valtiolle tilitettävää kertyi 2,7 - 3,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ryhmien erilainen kehitys johtuu lähinnä Kelan vakuutusmaksuprosenttien muutoksista sekä ennakkoperintävaiheen ryhmäjako-osuuksien erilaisesta kehityksestä.

Tuloveroeristä kasvoivat euromääräisesti eniten ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuodesta 96 miljoonaa euroa ja 4,0 prosenttia. Euromääräisesti pienempää kasvua oli myös ennakkoveroissa, jäännösveroissa sekä puun myynnin ennakonpidätyksissä.

Eniten tilitettävää määrää vähensivät vuoden takaisesta verovuoden 2020 veronpalautukset, joita vähennettiin 199 miljoonaa edellisvuotta enemmän eli 1 056 miljoonaa euroa. Koko verovuoden 2020 veronpalautusten yhteismäärä on tämän hetken tiedon mukaan lähellä edellisvuoden määriä, joten syyskuun palautusten suurempi määrä johtuu niiden jaksottumisesta viime vuotta aikaisemmaksi.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta syyskuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 382 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 118 miljoonaa euroa (+45 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 961 miljoonaa euroa (+24 %).

Syyskuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, jotka nousivat yhteensä 107 milj. euroa ja 43 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 94 milj. ja 35 prosenttia. Verovuosien 2020 ja 2022 kertymissä ei ollut suuria muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen.

Euromääräisesti pienempiä muutoksia oli jäännösveroissa (+14 Me) ja lisäennakoissa (-3 Me). Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuoden 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on syyskuussa 5,16 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan yksi miljardi ja 24 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään syyskuussa 118 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden syyskuuhun 21 milj. euroa ja 21 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroa tilitetään 501 milj. euroa, mikä on 8 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+1,6 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on tällä hetkellä1,995  miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,0 prosenttia. Kiinteistöverotus päättyy kaikilla verovelvollisilla viimeistään lokakuun lopussa.

20.09.2021

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2020 maksuunpantujen verojen määristä.

Verovuoden 2020 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

16.09.2021

Normaalisti Verohallinto ratkaisee hakemukset verosta vapauttamiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan itse ratkaista kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua tai kiinteistöveroa koskevat hakemukset.

Jos kuntasi haluaa ratkaista itse vuosina 2022 - 2024 saapuvat verosta vapauttamishakemukset, kunnan pitää ilmoittaa ratkaisuvallan pidättämisestä Verohallintoon 19.11. mennessä.

Näin ilmoitat kuntasi halun käsitellä verosta vapauttamishakemukset

 • Kerro ilmoituksessa, haluaako kuntasi ratkaista kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia koskevat vapautushakemukset. Vakuutetun sairausvakuutusmaksun vapautushakemukset käsittelee se viranomainen, joka käsittelee kunnallisveron vapautushakemukset.

 • Tee ilmoitus sähköpostitse verohallinto@vero.fi tai PL 325, 00052 VERO.

 • Otsikoi viestisi Ratkaisuvallan pidättäminen / kuntasi nimi.

 • Lisäkysymyksissä auttaa Verohallinnon ylitarkastaja Netta Löyvä, p. 029 513 0616.

Verohallinto julkaisee listan ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista vero.fissä 15.12. mennessä.

08.09.2021

Vuoden 2022 alustavat verotuskustannukset löytyvät palvelun Muut tilastot -kohdasta.

Alustavien kokonaiskustannusten 433 miljoonan euron määrä on noin 30 miljoonaa edellisvuotta pienempi. Ryhmien kustannusosuuksiin ei ole tullut muutosta vuoden takaisesta. Lopulliset ensi vuoden kustannukset selviävät viimeistään maaliskuussa 2022.

07.09.2021

Tämän hetken tiedon mukaan verovuoden 2021 kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt maksettavaksi seuraavasti:

 • heinäkuussa 442 milj. euroa
 • elokuussa 325 milj. euroa
 • syyskuussa 486 milj. euroa
 • lokakuussa 283 milj. euroa
 • marraskuussa 136 milj. euroa
 • joulukuussa 133 milj. euroa
 • tammikuussa 90 milj. euroa
 • helmikuussa 103 milj. euroa.

Verovuoden 2021 maksuunpannun kiinteistöveron kokonaismäärä on tällä hetkellä 1 998 miljoonaa euroa, jossa lisäystä vuotta aiempaan 61 milj. euroa ja 3,2 prosenttia.