Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


07.01.2022

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2022 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 19.2.-18.3.2022.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2021 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 18.12.2020 - 17.12.2021.

Vuoden 2022 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 18.12.2021 - 20.1.2022

Helmikuu 21.1.2022 - 18.2.2022

Maaliskuu 19.2.2022 - 18.3.2022

Huhtikuu 19.3.2022 - 20.4.2022

Toukokuu 21.4.2022 - 19.5.2022

Kesäkuu 20.5.2022 - 17.6.2022

Heinäkuu 18.6.2022 - 20.7.2022

Elokuu 21.7.2022 - 19.8.2022

Syyskuu 20.8.2022 - 20.9.2022

Lokakuu 21.9.2022 - 20.10.2022

Marraskuu 21.10.2022 - 18.11.2022

Joulukuu 19.11.2022 - 19.12.2022.

05.01.2022

Verovuoden 2022 yhteisöveron Manner-Suomen kuntien jako-osuudet on päivitetty Muut tilastot -osion kohtaan "Jako-osuudet" (suora linkki Excel-tilastoon).

Kuntaryhmän osuus verovuoden 2022 yhteisöverosta on 33,76 prosenttia ja valtion 66,24 prosenttia. Verovuoden 2021 kuntaosuus on 44,34 prosenttia. Verovuoden 2021 kuntaosuus on 44,34 prosenttia.

Uudet jako-osuudet otetaan käyttöön tammikuun verontilityksissä, jolloin myös oikaistaan verovuodelta 2022 aiemmin tilitetyt yhteisöverot vastaamaan uusia osuuksia.

21.12.2021

Joulukuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on tiistai 28.12. Joulukuun tilitysten yhteydessä vähennetään verotuskustannusten neljäs erä.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Joulukuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 2 923 miljoonaa euroa, joka on 294 miljoonaa euroa ja 11,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,96 miljardia euroa ja 6,1 prosenttia.

Ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2021 jako-osuuksien perustevuodeksi vaihtuivat joulukuussa verovuoden 2020 kunnallis- ja kirkollisverot, joita on muokattu asukasluvun ja jäsenmäärän sekä mahdollisen tuloveroprosentin muutoksella.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät parhaiten valtiolla, jonka tilitykset nousivat viime vuodesta lähes 25 prosenttia. Suunta oli kuitenkin positiivinen myös muilla ryhmillä, kunnilla +5,8, seurakunnilla +10,6, ja Kelalla +8,6 prosenttia. Ryhmien erilainen kehitys johtuu ennakkoperinnän jako-osuuksien muutoksista vuoden takaiseen sekä viime vuoden joulukuun ryhmäjako-osuuksien muutoksista, jolloin valtiolta oikaistui pois noin 45 miljoonaa euroa, alentaen vertailukuukauden tilitysmäärää.

Tuloveroeristä euromääräisesti tilitysmäärää lisäsivät eniten säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset, joita vähennettiin 142 miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Lähes yhtä paljon tilitettävää määrää lisäsivät ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousivat viime vuodesta 135 miljoonaa euroa (+5,5 %). Muita merkittävämpiä muutoksia oli henkilöasiakkaiden ennakkoveroissa (+55 milj. €) sekä jäännösveroissa (-48 milj. €).

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta joulukuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 559 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 242 miljoonaa euroa (+76 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,65 miljardia euroa (+34 %).

Joulukuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, joiden tilitykset nousivat yhteensä 172 milj. euroa ja 117 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 151 milj. ja 55 prosenttia. Myös jäännösveroja tilitetään 54 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on joulukuussa 5,44 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,18 miljardia ja 22 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään joulukuussa 115 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden joulukuuhun 19 milj. euroa ja 20 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noin 14 prosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 140 milj. euroa, mikä on 31 miljoonaa edellisvuotta vähemmän (-18 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on 1,992 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 3,0 prosenttia.

Vuoden 2021 kiinteistöveroja on joulukuu mukaan lukien tilitetty 1,789 miljardia euroa eli 90 prosenttia maksuunpannusta määrästä. Ensi vuoden puolelle veroja jää erääntymään noin 190 miljoonaa euroa.

15.12.2021

Joulukuussa oikaistaan ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2021 jako-osuuksia.

Veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustevuodeksi vaihdetaan viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2020 tiedot. Lisäksi jako-osuuslaskennassa huomioidaan asukasluvun/jäsenmäärän sekä mahdolliset tuloveroprosentin muutokset. Veronsaajaryhmien väliset osuudet oikaistiin jo lokakuussa, joten niihin ei ole tänä vuonna tulossa enää muutoksia.

Verovuoden 2021 verotuksen valmistuessa lokakuun 2022 lopussa, jako-osuudet oikaistaan vastaamaan todellisia veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita.

Muut tilastot -osiosta löytyy N185-tilasto, jossa näkyvät ennakoidut kunta- ja seurakuntakohtaiset vaikutukset.

09.12.2021

Henkilöasiakkaiden tuloverotilastot vuodelta 2020 on julkaistu, linkki vero.fi-uutisiin, jossa aiheesta useita artikkeleita.

Tilastotiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä, linkki Verohallinnon tilastotietokantaan.