Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


30.11.2021

Verontilitysten ensi vuoden maksupäivät on julkaistu Aikataulut-osiossa.

Tiedot kuukauden verontilityksistä julkaistaan viimeistään maksupäivää edeltävänä arkipäivänä, kuitenkin jo heti tietojen valmistuttua.

25.11.2021

Marraskuun 2021 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa. Tilitysten maksatuspäivä on maanantai 29.11. Marraskuun tilitysten yhteydessä on verovuodelle 2020 otettu käyttöön valmistuneen verotuksen ansio- ja pääomatuloverojen maksuunpanotiedot.

ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT

Marraskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 055 miljoonaa euroa, joka on 305 miljoonaa euroa ja 11,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kumulatiivisesti tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,67 miljardia euroa ja 5,7 prosenttia. Veronsaajaryhmien välisten jako-osuuksien muutos vaikuttaa vähentävästi muiden kuin valtion tilitysmääriin.

Veronsaajaryhmittäin ansio- ja pääomatuloverot kehittyivät parhaiten valtiolla, jonka tilitykset nousivat peräti yli 80 prosenttia viime vuodesta. Kunnille (-5,5 %), seurakunnille (-3,9 %) ja Kelalle (-12,6 %) tilitettävää kertyi edellisvuotta vähemmän. Suurimpana syynä ryhmien erilaiseen kehitykseen on vertailukuukausi eli viime vuoden marraskuu, jolloin valtiolta oikaistui pois yli 250 miljoonaa euroa. Sen vuoksi valtion vertailukuukauden tilitysmäärä oli poikkeuksellisen pieni. Lisäksi tämän vuoden marraskuun maksuunpano-oikaisu oli valtiolle positiivinen, joka sekin kasvattaa muutoksen määrää. Muilla veronsaajaryhmillä muutokset ovat olleet vastakkaisia.

Tuloveroeristä euromääräisesti tilitysmäärää lisäsivät eniten säännönmukaisen verotuksen veronpalautukset yms., joita vähennettiin 132 miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Myös ennakonpidätykset palkoista yms. nousivat viime vuodesta 83 miljoonaa euroa (+3,3 %) sekä ennakonpidätykset osingoista 72 miljoonaa (+179 %). Muissa tuloveroerissä ei ollut yhtä merkittäviä muutoksia.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

YHTEISÖVEROT

Yhteisöverojen osalta marraskuun tilitykset näyttävät edelleen huomattavasti viime vuotta paremmilta. Yhteisöveroja on kertynyt tilitettäväksi 413 miljoonaa euroa, jossa nousua viime vuoteen 194 miljoonaa euroa (+89 %). Kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden alusta 1,4 miljardia euroa (+31 %).

Marraskuussa kasvua on edelleen erityisesti yhteisöjen ennakkoveroissa, joiden tilitykset nousivat yhteensä 170 milj. euroa ja 120 prosenttia. Verovuosittain tarkasteltuna ennakkoverojen kasvu on painottunut kuluvan verovuoden ennakoihin, joissa on kasvua 112 milj. ja 45 prosenttia. Myös verovuoden 2020 ennakkoveroja tilitettiin veronpalautusten vähentymisen johdosta 49 miljoonaa edellisvuotta enemmän.

Myös yhteisöveron veroeristä löytyy tarkempaa tietoa verotulojen seurantaosion Tilityskokonaisuuksittain ja Verolajeittain -kohdista.

Verovuodelle 2021 maksuunpantujen ennakoiden määrä on marraskuussa 5,37 miljardia, jossa lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,1 miljardia ja 26 prosenttia.

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT JA KIINTEISTÖVEROT

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään marraskuussa 116 milj. euroa, jossa lisäystä edellisvuoden marraskuuhun 18 milj. euroa ja 18 prosenttia. Kasvu johtuu erityisesti maksuprosentin noin 14 prosentin noususta 1,34 prosentista 1,53 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 146 milj. euroa, mikä on 63 miljoonaa edellisvuotta enemmän (+76 %). Verovuoden 2021 maksuunpantujen kiinteistöverojen yhteismäärä on 1,992 miljardia, jossa kasvua edellisvuodesta 2,9 prosenttia.

Vuoden 2021 kiinteistöveroja on marraskuu mukaan lukien tilitetty 1,647 miljardia euroa eli 83 prosenttia maksuunpannusta määrästä. Ensi vuoden puolelle veroja jää erääntymään noin 190 miljoonaa euroa.

24.11.2021

Alla olevan esittelytilaisuuden materiaalit löytyvät Verkkopalvelun Muut tilastot -osion Verohallinnon tilastotietokannan alta.

Suora linkki PDF-materiaaliin

Suora linkki tallenteeseenEsittelemme julkisessa tilastotietokannassamme ma 22.11.2021 julkaistavaa uutta kunta- ja seurakuntakohtaista ansiotulotilastoa.

Eläke- ja etuusilmoittamisen siirryttyä tulorekisteriin vuoden 2021 alusta, Verohallinto on saanut reaaliaikaisesti tietoonsa yli 95 prosenttia ansiotulojen kokonaismäärästä, mikä mahdollistaa myös reaaliaikaisen tilastoinnin kuntalaisten ja seurakuntalaisten tulojen kehityksestä.

Aiemmin Verohallinto on pystynyt julkaisemaan kuntakohtaisen ennakkotilaston ansiotulojen kehityksestä seuraavan vuoden huhtikuussa vuosi-ilmoitusten saapumisen ja korjausten jälkeen.

Kysymyksiä voi laittaa etukäteen osoitteeseen verotilastot@vero.fi tai niitä voi esittää tilaisuudessa.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne lisätään myöhemmin Veronsaajien palvelut -sivustolle.

Tilastotietokannan linkki: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/

Teams linkki:

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

15.11.2021

Normaalisti Verohallinto ratkaisee hakemukset verosta vapauttamiseksi. Kunta voi kuitenkin halutessaan itse ratkaista kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua tai kiinteistöveroa koskevat hakemukset.

Jos kuntasi haluaa ratkaista itse vuosina 2022 - 2024 saapuvat verosta vapauttamishakemukset, kunnan pitää ilmoittaa ratkaisuvallan pidättämisestä Verohallintoon 19.11. mennessä.

Näin ilmoitat kuntasi halun käsitellä verosta vapauttamishakemukset

  • Kerro ilmoituksessa, haluaako kuntasi ratkaista kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia koskevat vapautushakemukset. Vakuutetun sairausvakuutusmaksun vapautushakemukset käsittelee se viranomainen, joka käsittelee kunnallisveron vapautushakemukset.

  • Tee ilmoitus sähköpostitse verohallinto@vero.fi tai PL 325, 00052 VERO.

  • Otsikoi viestisi Ratkaisuvallan pidättäminen / kuntasi nimi.

  • Lisäkysymyksissä auttaa Verohallinnon ylitarkastaja Netta Löyvä, p. 029 513 0616.

Verohallinto julkaisee listan ratkaisuvallan pidättäneistä kunnista vero.fissä 15.12. mennessä.

12.11.2021

Muut tilastot -osiossa on julkaistu verovuoden 2022 yhteisöveron ennakolliset jako-osuudet (suora Excel-linkki), jotka perustuvat tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Kunnittaiset osuudet saattavat muuttua vielä suurestikin, koska mm. pohjatietoina toimivat konsernisuhde- ja metsäerätiedot ovat tässä vaiheessa keskeneräisiä.

Lopulliset verovuoden 2022 yhteisöveron jako-osuudet julkistetaan tammikuussa, jolloin ne myös otetaan verontilityksissä käyttöön.