Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


10.04.2024

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan huhtikuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen jälleen erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+120 Me/+4,2 %). Tällä hetkellä näyttää, että muut tuloveroerät alentuisivat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.

Ansio- ja pääomatuloverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 844 milj. euroa / +3,5 %
 • Seurakunnat: 94 milj. euroa / +1,2 %
 • Kela: 178 milj. euroa / -16 %
 • Valtio: 2 150 milj. euroa / +3,7 %
 • Yhteensä: 3 266 milj. euroa / +2,3 %

Yhteisöverot

Yhteisöveroja vähentävät erityisesti lisäennakot, jotka vaikuttaisivat tämän hetken tietojen mukaan vähentyvän noin 30 milj. euroa (-46 %).  Ennakkoveroissa vaikuttaisi olevan yhteensä noin 40 miljoonan euron kasvua (+9 %).

Yhteisöverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 128 milj. euroa / -5,7 %
 • Valtio: 410 milj. euroa / +1,9 %
 • Yhteensä: 538 milj. euroa / +-0 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 16 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 103 milj. euroa / -23 %

Huhtikuun lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 26.4.2024.

09.04.2024

Veronsaajien palvelut -sivustolle tehdään teknisiä päivityksiä maanantaina 15.4.2024 noin klo 14-16, jona aikana palvelussa saattaa olla käyttökatkoja.

Pahoittelemme katkoista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

27.03.2024

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2,4 miljardia euroa.

Kiinteistöveron tuotto nousee noin 170 miljoonaa (+7,7 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Maapohjista kertyvä kiinteistövero kasvaa 21 prosenttia (115 miljoonaa euroa) ja rakennuksista kertyvä vero 3,4 prosenttia (57 miljoonaa euroa).

Lisätietoa:

22.03.2024

Maaliskuun 2024 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa, ja ne maksetaan veronsaajille 27.3.2024. Maaliskuun tilityksissä vähennetään tämän vuoden verotuskustannusten ensimmäinen erä.

KOOSTE MAALISKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 143 / +3,7 %
 • Yhteisövero 532 / -9,3 %
 • Kiinteistövero 12 / +21 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 98 / -21 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 804 / +0,7 % ja Kirkollisvero 90 / +2,9 %.
 • Kuntien yhteisövero 127 / -15 %. Kuntien yhteisöveron vähentyminen johtuu pääosin verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentumisesta verrattuna vuoden takaiseen, kohdistuen lähinnä lisäennakoihin. Myös lisäennakoiden yhteismäärä on vähentynyt.
 • Kiinteistövero 12 / +21 %. Kiinteistöveron nousu johtuu asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Maaliskuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 143 miljoonaa euroa, joka on 113 miljoonaa euroa ja 3,7 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärää kasvattavat erityisesti ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 173 miljoonaa ja 6,5 prosenttia.

Maaliskuun tilitysmäärää puolestaan pienentää eniten lisäennakkojen lasku 42 miljoonalla eurolla (-48 %). Kokonaismäärältään verovuoden lisäennakkoja on maaliskuu mukaan lukien tilitetty 484 miljoonaa, joka on 270 miljoonaa ja 36 prosenttia vuotta aiempaa vähemmän. Tavallisesti lisäennakoiden pienentyminen viittaa pääomatulojen ja erityisesti luovutusvoittojen pienentymiseen.

Muut tuloveroerät alentuvat yhteensä noin 22 miljoonaa euroa.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään maaliskuussa 532 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoden takaiseen 55 miljoonaa euroa ja 9,3 prosenttia.

Yhteisöverojen alentumaa selittävät erityisesti verovuoden 2023 lisäennakot, joiden tilitysmäärä laskee 65 miljoonaa euroa (-54 %) verraten verovuoden 2022 lisäennakoihin vuotta aiemmin. Yhteensä yhteisöjen verovuoden 2023 lisäennakot ovat kasvaneet verovuodesta 2022 noin 50 miljoonaa euroa (+3,0 %). Myös jäännösverot alentuvat noin 10 miljoonalla.

Yhteisöverojen tilitysmäärää toisaalta kasvattaa ennakkoverojen nousu 24 miljoonalla. Verovuoden 2024 ennakot ovat melko tarkasti edellisvuoden tasolla eli niitä tilitetään 478 miljoonaa euroa (+3 Me/+0,6 %). Loppu kasvusta tulee vanhemmista verovuosista.

Edelliskuukausien tapaan muutokset poikkeavat ryhmätasolla melko paljon, valtion tilitysten laskiessa 7,3 prosenttia ja kuntien 15 prosenttia. Ero johtuu erisuuruisista ryhmäosuuksien muutoksista. Verovuoden 2023 kuntaryhmän jako-osuus on laskenut 29 prosenttia verrattaessa vastaavia osuuksia vuoden takaiseen, ja tämä ryhmäosuuden muutos kohdistuu erityisesti verovuoden 2023 lisäennakoihin.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään maaliskuussa 98 milj. euroa, jossa vähennystä edellisvuoden maaliskuuhun 26 milj. euroa ja 21 prosenttia. Lasku johtuu pääasiassa maksuprosentin 24 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,16 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 12 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaiseen kaksi miljoonaa ja 21 prosenttia. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

11.03.2024

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan maaliskuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+180 Me/+6,7 %). Tällä hetkellä näyttää, että muut tuloveroerät alentuisivat yhteensä noin 50--60 miljoonaa euroa.

 • Kunnat: 806 milj. euroa / +0,9 %
 • Seurakunnat: 90 milj. euroa / +3,3 %
 • Kela: 170 milj. euroa / -14 %
 • Valtio: 2 089 milj. euroa / +7,2 %
 • Yhteensä: 3 155 milj. euroa / +4,1 %

Yhteisöverot

Yhteisöveroja vähentävät erityisesti lisäennakot, jotka vaikuttaisivat tämän hetken tietojen mukaan vähentyvän noin 60 milj. euroa (-50 %).  Ennakkoveroissa ei näyttäisi tapahtuvan suuria muutoksia.

 • Kunnat: 124 milj. euroa / -17 %
 • Valtio: 400 milj. euroa / -8,6 %
 • Yhteensä: 524 milj. euroa / -10,8 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 10 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 100 milj. euroa / -19 %

Maaliskuun lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 27.3.2024.