Veronsaajien palvelut

Palvelu tarjoaa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten.

Uutiset


10.07.2024

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan heinäkuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä laskevat suhteessa viime vuoteen erityisesti veronpalautusten kasvu ja jäännösverojen vähentyminen. Ennakonpidätykset palkoista yms. näyttäisivät kasvavan noin prosentin vuotta aiemmasta. Ennakonpidätysten vaatimaton kasvu johtuu viime vuoden heinäkuun poikkeuksellisen isosta noin 10 prosentin palkankorotuksista.

Ansio- ja pääomatuloverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 867 milj. euroa / +5,8 %
 • Seurakunnat: 98 milj. euroa / -2,6 %
 • Kela: 182 milj. euroa / -20 %
 • Valtio: 2 281 milj. euroa / -2,2 %
 • Yhteensä: 3 428 milj. euroa / -1,5 %

Erot veronsaajaryhmien välillä johtuvat ennakollisten ryhmäjako-osuuksien muutoksista.

Yhteisöverot

Yhteisöveroissa kuluvan verovuoden ennakkoverot vaikuttaisivat kasvavan noin 50 miljoonaa euroa (+50 Me / +12 %). Yhteensä ennakkoverot kasvaisivat 27 miljoonaa ja kuusi prosenttia. Muut yhteisöveroerät pysyisivät suunnilleen ennallaan.

Yhteisöverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 126 milj. euroa / +6,4 %
 • Valtio: 385 milj. euroa / +4,8 %
 • Yhteensä: 511 milj. euroa / +5,2 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 610 milj. euroa / +10 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 126 milj. euroa / -25 %

Lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 26.7.2024.

20.06.2024

Kesäkuun 2024 verontilitystiedot on julkaistu verkkopalvelussa, ja ne maksetaan veronsaajille 27.6.2024.

Kesäkuussa tilityksistä vähennetään verotuskustannusten toinen erä.

KOOSTE KESÄKUULTA (miljoonaa euroa / muutos vuoden takaisesta):

Koko maa

 • Ansio- ja pääomatulovero 3 283 / +5,0 %
 • Yhteisövero 485 / +3,7 %
 • Kiinteistövero 10 / +2,9 %
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 104 / -21 %

Kunnat ja seurakunnat:

 • Kunnallisvero 840 / +7,7 % ja Kirkollisvero 94 / +3,9 %. Tilitysmäärän kasvuun vaikuttaa lähinnä koko ansio- ja pääomatuloverojen tilitysmäärän kasvu sekä ryhmäjako-osuuksien muutokset vuoden takaiseen.
 • Kuntien yhteisövero 111 / -2,0 %. Yhteisöveron kokonaismäärän pienempää muutosta selittää lähinnä verovuoden 2023 ryhmäprosentin alentuminen verrattuna vuoden takaiseen, kohdistuen lähinnä lisäennakoihin ja jäännösveroihin.
 • Kiinteistövero 10 / +2,9 %. Kiinteistöveron nousu johtuu asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

VEROLAJIKOHTAISET TIEDOT

Ansio- ja pääomatuloverot

Kesäkuussa tilitetään ansio- ja pääomatuloveroja yhteensä 3 283 miljoonaa euroa, joka on 156 miljoonaa euroa ja 5,0 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilitysmäärää kasvattavat erityisesti ennakonpidätykset palkoista yms., jotka nousevat 179 miljoonaa ja 6,4 prosenttia. Muissa yksittäisissä tuloveroerissä ei ole merkittäviä muutoksia, yhteismäärältään ne kuitenkin alentuvat 23 miljoonaa euroa.

Tarkemmin eri tuloveroerien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain". Tärkeimpien tuloveroerien osalta myös ryhmätasolla löytyy tietoa Verotulojen seurannan Tilityskokonaisuuksittain-kohdasta.

Yhteisöverot

Yhteisöveroja tilitetään kesäkuussa 485 miljoonaa euroa, jossa nousua vuoden takaiseen 17 miljoonaa euroa ja 3,7 prosenttia.

Yhteisöverojen tilitysmäärää kasvattavat ennakkoverot, jotka kasvavat yhteensä 29 miljoona euroa. Verovuosittain kasvu on suurinta kuluvalle vuodelle, jonka ennakkoverot kasvavat 22 miljoonaa ja 5,5 prosenttia. Muut tuloveroerät laskevat yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Yhteisöverojen erien määristä löytyy tietoa verkkopalvelun koko maan verotulojen seurantaosion kohdista "Tilityskokonaisuuksittain" ja "Verolajeittain".

Työnantajan sairausvakuutusmaksut ja kiinteistöverot

Sairausvakuutusmaksuja tilitetään 104 milj. euroa, jossa vähennystä vuoden takaiseen 28 milj. euroa ja 21 prosenttia. Lasku johtuu pääasiassa maksuprosentin 24 prosentin alentumisesta 1,53 prosentista 1,16 prosenttiin.

Kiinteistöveroja tilitetään 10 milj. euroa, jossa nousua vuoden takaiseen 2,9 prosenttia. Suuremmassa määrin kiinteistöveroja tilitetään heinäkuusta alkaen.

17.06.2024

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2023 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2023 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.

10.06.2024

Tämän hetken ilmoitus- ja verokertymätilanteen mukaan kesäkuun verontilitykset näyttäisivät seuraavanlaisilta.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verontilityksiä kasvattavat suhteessa viime vuoteen jälleen erityisesti ennakonpidätykset palkoista, eläkkeistä yms. (+178 Me/+6,3 %). Tällä hetkellä muiden tuloveroerien tilitykset vaikuttaisivat vähentyvän yhteensä 65 miljoonaa euroa.

Ansio- ja pääomatuloverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 828 milj. euroa / +6,1 %
 • Seurakunnat: 93 milj. euroa / +2,6 %
 • Kela: 174 milj. euroa / -15 %
 • Valtio: 2 146 milj. euroa / +4,6 %
 • Yhteensä: 3 241 milj. euroa / +3,6 %

Yhteisöverot

Yhteisöveroissa kuluvan verovuoden ennakkoverot vaikuttaisivat kasvavan yli 50 miljoonaa euroa (+56 Me / +14 %). Yhteensä ennakkoverot kasvaisivat 47 miljoonaa ja 11 prosenttia. Muut yhteisöveroerät laskisivat yhteensä 6 - 7 miljoonaa.

Yhteisöverot veronsaajaryhmittäin:

 • Kunnat: 124 milj. euroa / +9,1 %
 • Valtio: 384 milj. euroa / +8,5 %
 • Yhteensä: 508 milj. euroa / +8,6 %

Kiinteistövero

 • Kunnat: 10 milj. euroa / +-0 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • Kela: 105 milj. euroa / -20 %

Lopulliset verontilitysmäärät julkaistaan viimeistään 26.6.2024.

28.05.2024

Verkkopalvelun Muut tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2023 maksuunpantujen verojen määristä.

Erityisesti yksittäisten kuntien ja seurakuntien tiedot voivat vielä muuttua suurestikin verovuoden verotuksen edetessä. Verovuoden 2023 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuun alkupuolella.