Övrig statistik

Samfundsskattens utdelningar (Uppdaterat 13.1.2023)

Utdelningar av kommunernas och församlingarnas samfundsskatt

Kommun- och församlingsspecifika uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2022 för skatteåret 2021 (N181)

Uppgifter om debiterade inkomstskatter för hela landet per skattelag (N223)

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2022 för skatteåret 2021, skilt för skattetagargrupp (N213)