Övrig statistik

Kommun- och församlingsspecifika uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2024 för skatteåret 2023 (N181)

Uppgifter om debiterade inkomstskatter för hela landet per skattelag (N223)

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2024 för skatteåret 2023, skilt för skattetagargrupp (N213)

Samfundsskattens utdelningar (Uppdaterat 16.1.2024)

Utdelningar av kommunernas och församlingarnas samfundsskatt