Övrig statistik

Kommun- och församlingsspecifika uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2021 för skatteåret 2020 (N181)

Uppgifter om debiterade inkomstskatter för hela landet per skattelag (N223)

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2021 för skatteåret 2020, skilt för skattetagargrupp (N213)

Preliminära beskattningskostnader

För 2022.xlsx

Samfundsskattens utdelningar (Uppdaterat 5.1.2022)

Utdelningar av kommunernas och församlingarnas samfundsskatt