Övrig statistik

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2019 för skatteåret 2018 (N181 Samfundsskatter uppdaterat 8.11.2019)

Uppgifter om debiterade inkomstskatter för hela landet per skattelag (N223)

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2019 för skatteåret 2018, skilt för skattetagargrupp (N213)

Preliminära beskattningskostnader

Uppskattade utdelningar i förskottsuppbörden och rättelseredovisningar i december för skatteåret 2019 (N185, 3.12.2019)

Utdelningar i förskottsuppbörden 2018 (N186)

I tabellens kolumn H finns en uppskattningan om redovisningen för skatteåret 2018. Skatteåret redovisas under flera kalenderår.

Samfundsskattens utdelningar (Uppdaterat 20.11.2019)

Utdelningar av kommunernas och församlingarnas samfundsskatt