Övrig statistik

Samfundsskattens utdelningar (Uppdaterat 16.1.2024)

Utdelningar av kommunernas och församlingarnas samfundsskatt

Kommun- och församlingsspecifika uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2023 för skatteåret 2022 (N181)

Uppgifter om debiterade inkomstskatter för hela landet per skattelag (N223)

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2023 för skatteåret 2022, skilt för skattetagargrupp (N213)

Preliminära beskattningskostnader

För 2024.xlsx