Övrig statistik

Samfundsskattens utdelningar (Uppdaterat 13.1.2023)

Utdelningar av kommunernas och församlingarnas samfundsskatt

Preliminär uppgifter och realisationer av kvarskatter, skatteåterbäringar och fastighetsskatter. Uppgifter för motsvarande månader föregående år visas också för jämförelse.

Uppgifter uppdateras månatligen när beskattningen fortskrider, med en uppskattning av hela skatteåret överst i tabellen.

Länk till Excel: Skatteårets 2021 skatteåterbäringar och kvarskatter samt skatteårets 2022 fastighetsskatter

Kommun- och församlingsspecifika uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2022 för skatteåret 2021 (N181)

Uppgifter om debiterade inkomstskatter för hela landet per skattelag (N223)

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2022 för skatteåret 2021, skilt för skattetagargrupp (N213)

Preliminära beskattningskostnader

För 2023.xlsx