Uutiset vuosi 2018

Verontilityslain muutoksen vuoksi negatiiviset tilitykset vähennetään automaattisesti seuraavasta positiivisesta tilityksestä ilman korkoseuraamuksia.

Negatiivisten veronsaajatilitysten maksuja ei voida huomioida perittävää määrää vähentävänä, vaan mahdolliset maksut palautuvat maksajalle takaisin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Satu Sarén tai Jyrki Einiö. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Verohallinnon ohjelmistouudistuksesta johtuen verontilitykset tullaan maksamaan vuoden ajan kunnille kahdesta eri järjestelmästä. Muutos näkyy ainoastaan siinä, että kunnan pankkitilille tulee maksupäivänä (yleensä 28. päivä) kaksi suoritusta, kiinteistöverojen tilitykset sekä kunnallis- ja yhteisöverojen tilitykset.

Verkkopalvelussa on siten valittavissa samalle maksatuspäivälle kaksi eri maksatuserittelyä, toisessa esitetään kiinteistöverojen tilitykset ja toisessa kunnallis- ja yhteisöverojen tilitykset.

Maksatuserittelylöytyy kohdasta Kunnat -> Kausitilitykset -> valitsemalla tippuvalikosta veronsaajan sekä tilitysajankohdan ja painamalla ”Hae”. Tämän jälkeen aktivoituu maksatuserittely-välilehti, josta löytyy Maksatuspäivä-tippuvalikosta kaksi saman päivän erittelyä. Erittelyn voi vaihtaa painamalla ”Hae”.

Lokakuuhun 2019 saakka kuntien kiinteistöverojen tilitykset käsitellään erillisinä kunnallis- ja yhteisöverojen tilityksistä, eli kiinteistöverojen mahdollista negatiivista tilitystä ei vähennetä positiivisesta kunnallis- ja yhteisöveron tilityksestä, eikä päinvastoin. Mahdolliset negatiiviset tilitykset vähennetään seuraavista positiivisista vastaavista tilityksistä.

Verkkopalvelun teknisistä ominaisuuksista johtuen maksatuserittelyissä on maininta korjaustilityksestä, sekä maininta perittävän määrän maksamisesta. Nämä huomiot ovat aiheettomia. Kyseessä on normaali kausitilitys, eikä perittävän määrän mahdollista maksua voida huomioida suorituksena.

Negatiiviset tilitysmäärät vähennetään automaattisesti seuraavista positiivisista tilityksistä ilman korkoseuraamuksia. Mahdolliset negatiivisten tilitysten maksut eivät vähennä jatkossa perittävää määrää, vaan palautuvat maksajalle takaisin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Satu Sarén tai Jyrki Einiö. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vero.fi.

Verovuoden 2018 jako-osuuksien tarkistamisen myötä valtiolle tilitetään lisää joulukuun 2018 tilityksissä noin 222 miljoonaa euroa. Kunnilta peritään noin 169 miljoonaa euroa, seurakunnilta noin 11 ja Kansaneläkelaitokselta noin 42 miljoonaa euroa. Veronsaajakohtaiset vaikutukset löytyvät Tilastot-osion tilastolta N185.

Lisäksi joulukuun tilityksessä vähennetään luonnollisten henkilöiden veronpalautukset (ennakonpalautukset) sekä verotuskustannukset. Veronsaajakohtaiset tiedot ennakonpalautuksista löytyvät Tilastot-osion tilastolta N181. Vähennettävä verotuskustannus löytyy esim. syyskuun maksatuserittelyltä (saman suuruinen kuin joulukuussa).

Lokakuuhun 2019 saakka kuntien kiinteistöverojen tilitykset käsitellään erillisinä kunnallis- ja yhteisöverojen tilityksistä, eli kiinteistöverojen mahdollista negatiivista tilitystä ei vähennetä positiivisesta kunnallis- ja yhteisöveron tilityksestä, eikä päinvastoin. Mahdolliset negatiiviset tilitykset vähennetään seuraavista positiivisista vastaavan veron tilityksistä.

Negatiiviset tilitysmäärät vähennetään automaattisesti seuraavista positiivisista tilityksistä ilman korkoseuraamuksia. Mahdolliset negatiivisten tilitysten maksut eivät vähennä jatkossa perittävää määrää, vaan palautuvat maksajalle takaisin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Satu Sarén tai Jyrki Einiö. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vero.fi.

Verontilityslain muutoksen ja Verohallinnon ohjelmistouudistuksen vuoksi marraskuusta lähtien:

·Tilitysten oikaisuja tehdään joka kuukausi reaaliaikaisesti maksuunpano- ja kertymätietojen mukaisesti

·Tilityksen maksettavista ja perittävistä koroista luovutaan

·Ennakonpalautukset vähennetään marraskuun sijaan joulukuussa vuonna 2018

·Kiinteistöverot ja kunnallis- ja yhteisöverot maksetaan kunnille erillisinä maksatuksina ja näkyvät

kunnille myös erillisillä maksatuserittelyillä (11/2018-10/2019 ajan samalla maksupäivällä

valittavissa kaksi erillistä maksatuserittelyä)

·Teknisistä syistä maksatuserittelyillä on maininta perittävän määrän maksamisesta ja

korjaustilityksestä, huomiot ovat aiheettomia. Kyseessä on normaali kausitilitys eikä perittävää

määrää tarvitse maksaa

·Kausitilitysten negatiivista määrää ei tarvitse maksaa, mahdolliset maksut käytetään muille

velvoitteille ja/tai palautetaan maksajalle takaisin

Lisätietoja muutoksista antaa tarvittaessa Satu Sarén tai Jyrki Einiö. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vero.fi.

Verohallinnon tiedote, 12.12.2018

Verohallinnon tammi-marraskuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 65 470 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 30 143 miljoonaa, joka oli 467 miljoonaa (+1,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 26 601 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 399 miljoonaa (+1,5 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 5 395 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-marraskuussa yhteensä 16 303 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 6 838 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2018 -sivulle on koottu kuukausittaiset verokertymäanalyysit kuluvalta vuodelta. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat uusimmat henkilöasiakkaiden tuloverotilastot verovuodelta 2017 ovat valmistuneet. Tietokantapalvelusta on haettavissa laajasti verotietoja eri hakukriteerein. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain ja tulonsaajaryhmittäin. Yksittäiset kunnat löytyvät Alue-kohdasta maakuntien jälkeen.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Tilastotietokanta PX-Web

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2017

Verohallinnon ohjelmistouudistuksesta johtuen verontilitykset tullaan maksamaan vuoden ajan kunnille kahdesta eri järjestelmästä. Muutos näkyy ainoastaan siinä, että kunnan pankkitilille tulee maksupäivänä (yleensä 28. päivä) kaksi suoritusta, kiinteistöverojen tilitykset sekä kunnallis- ja yhteisöverojen tilitykset.

Mahdolliset kevään 2019 negatiiviset kiinteistöveron tilitykset vähennetään seuraavista positiivisista kiinteistöveron tilityksistä. Vastaavasti tuloverojen mahdolliset negatiiviset tilitykset vähennetään tuloverojen seuraavista positiivisista tilityksistä. Negatiivisia tilityksiä ei siis tarvitse maksaa, eikä niistä peritä korkoa. Mahdolliset negatiivisten tilitysten maksut eivät vähennä jatkossa perittävää määrää, vaan palautuvat maksajalle takaisin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Satu Sarén, satu.saren@vero.fi

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2018 tehtävästä verovuoden 2017 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2017 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Oikaisu on valtiolle 214 miljoonaa euroa positiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on negatiivinen; kuntaryhmällä -175 milj. euroa, seurakunnilla -15,5 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksella -23 milj. euroa.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös joulukuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

Palvelussa julkaistaan tiedot yhteisöverotuksen osalta verotuksen valmistuttua, todennäköisesti 2.11.2018.

Verontilityslain muutos tulee voimaan marraskuun veronsaajatilityksissä. Muutoksen myötä tilityksiin tehdään jatkossa kuukausittain oikaisuja, samalla luovutaan tilityksen korkojen laskemisesta.

Veronsaajien mahdolliset negatiiviset tilitysmäärät tullaan marraskuusta lähtien vähentämään automaattisesti veronsaajan seuraavasta positiivisesta tilityksestä, joten negatiivisia tilityksiä ei voi enää maksaa Verohallinnolle.

Aiemmasta poiketen, myös henkilöasiakkaiden veronpalautukset (ennakonpalautukset) vähennetään marraskuusta alkaen sinä kuukautena, jolloin ne palautetaan asiakkaille. Koska tänä vuonna palautukset maksetaan henkilöasiakkaiden pankkitileille joulukuun 11. päivä, palautukset myös vähennetään vasta joulukuun tilityksessä entisen marraskuun sijaan.

Henkilöasiakkaiden verotus siirtyy marraskuusta alkaen joustavaan valmistumiseen, joten verotus valmistuu eri verovelvollisilla eri aikaan. Tämän vuoksi myös palautusten vähentäminen jaksottuu ensi vuodesta alkaen useammalle kuukaudelle. Pääosa palautuksista vähennetään kuitenkin elokuun tilityksessä.

Uudistuva verontilityslaki on luettavissa kokonaisuudessaan esimerkiksi sivustolta Finlex.fi

Verohallinnon tiedote, 9.11.2018

Verohallinnon tammi-lokakuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 59 802 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 27 699 miljoonaa, joka oli 697 miljoonaa (+2,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 24 299 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 343 miljoonaa (+1,4 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 4 666 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-lokakuussa yhteensä 14 751 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 6 298 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2018 -sivulle on koottu kuukausittaiset verokertymäanalyysit kuluvalta vuodelta. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.

Verohallinnon tiedote, 11.10.2018

Verohallinnon tammi-syyskuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 53 612 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 25 065 miljoonaa, joka oli 628 miljoonaa (+2,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 21 989 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 366 miljoonaa (+1,7 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 4 331 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-elokuussa yhteensä 13 199 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 5 828 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys vuonna 2018 -sivulle on koottu kuukausittaiset verokertymäanalyysit kuluvalta vuodelta. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain

Kunnanhallituksilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada Verohallinnolta lakisääteisten tehtävien hoitamisessa tai sen veronsaajana tarvitsemat asianomaisen kunnan verovelvollista koskevat, 5 §:ssä tarkoitetut tiedot verovelvollista koskevine tunnistetietoineen.

Verovuoden 2017 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat tilattavissa 3.10.2018 alkaen.

Tiedot tilataan Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpantujen verojen määristä.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Verovuoden 2018 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 28.9.2018 alkaen.

Tiedot tilataan Linkit –osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi.

Veronsaajien verkkopalveluun on päivitetty vuoden 2019 ennakoidut verotuskustannukset (Linkki).

Tilausohje ja tilauslomake tulevat sivuston Linkit-osioon viikon 39 aikana.

Verohallinnon tiedote, 11.9.2018

Verohallinnon tammi-elokuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 47 365 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 22 573 miljoonaa, joka oli 770 miljoonaa (+2,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 19 674 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 294 miljoonaa (+1,5 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 3 948 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-elokuussa yhteensä 11 527 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 5 131 miljoonaa euroa.

Verotulojen kehitys kootusti vero.fi:ssä

Vero.fi:n verotulojen kehityksestä kertova sivusto on uudistunut. Verotulojen kehitys vuonna 2018 -sivulle on koottu kuukausittaiset verokertymäanalyysit kuluvalta vuodelta. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 1. lokakuuta 2018 alkavalla viikolla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 10. syyskuuta 2018 alkavalla viikolla. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 20. elokuuta 2018 alkavalla viikolla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verohallinnon tiedote, 10.7.2018

Verohallinnon tammi-kesäkuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 35 462 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 16 915 miljoonaa, joka oli 411 miljoonaa (+2,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 14 444 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 190 miljoonaa (+1,3 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 3 136 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-kesäkuussa yhteensä 8 841 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 3 819 miljoonaa euroa.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpantujen verojen määristä. Seuraavat ennakkotiedot julkaistaan 23. heinäkuuta 2018 alkavalla viikolla.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Verohallinnon tiedote, 11.6.2018

Verohallinnon tammi-toukokuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 29 815 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 14 220 miljoonaa, joka oli 360 miljoonaa (+2,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 12 031 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 147 miljoonaa (+1,2 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 2 594 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa yhteensä 7 212 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 3 286 miljoonaa euroa.

Tutustu tarkemmin:

·Verotulojen kehitys toukokuussa 2018

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Yhteisöverojen tilitykset ovat toukokuussa huomattavasti vuotta aikaisempaa pienemmät (-78,5 %). Muutos aiheutuu lähinnä siitä, että ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla. Lisäennakot maksetaan ennakon täydennysmaksuja aiemmin, joten ne on tilitetty pääosin jo helmikuussa, jolloin yhteisöveroja tilitettiin noin 142 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2017 yhteisöverojen täydennysmaksuja kertyi muutoinkin poikkeuksellisen paljon, johtuen suuresta yksittäisestä maksusta.

Verohallinnon tiedote, 14.5.2018

Verohallinnon tammi-huhtikuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 23 800 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 11 348 miljoonaa, joka oli 283 miljoonaa (+2,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 9 546 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 100 miljoonaa (+1,1 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 2 347 miljoonaa.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-huhtikuussa yhteensä 5 645 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 2 743 miljoonaa euroa.

Tutustu tarkemmin:

·Verotulojen kehitys huhtikuussa 2018

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon tiedote, 13.4.2018

Verohallinnon tammi-maaliskuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 18 433 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 8 560 miljoonaa, joka oli 254 miljoonaa (+3,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 7 082 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi viime vuodesta 63 miljoonaa (+0,9 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 1 969 miljoonaa, joka oli 814 miljoonaa (70,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-maaliskuussa yhteensä 4 465 miljoonaa. Valmisteveroja kerättiin 2 155 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin nestemäisistä polttoaineista (737 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

·Verotulojen kehitys maaliskuussa 2018

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Kunnat voivat halutessaan tarkistaa Verohallinnon kiinteisöverotiedot ja verrata Verohallinnon Tietopalvelusta tilaamiaan tietoja omiin rekisteritietoihinsa.

Katso tarkemmin.

Kuntien ilmoittamat Verohallinnon tietokannasta puuttuvat rakennukset 25082017

Kiinteistöverotuksen ennakkotilasto vuodelta 2018 on nähtävillä Tilastotietokannassa (PX-Web).

Tiedot ovat palvelussa kunnittain kiinteistön käyttötarkoituksen ja kiinteistöverotuksessa sovelletun veroprosentin mukaan jaoteltuina.

Kiinteistöverotustilaston kohdassa ”1.1 Maksuunpantu kiinteistövero” on tieto maksuunpannusta kiinteistöverosta sijaintikunnittain.

Tarkempaa tietoa vuoden 2018 kiinteistöverotuksen ennakkotiedoista löydät Vero.fi:n artikkelista.

Verohallinnon tiedote, 12.3.2018

Verohallinnon tammi-helmikuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 13 081 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 6 012 miljoonaa, joka oli 231 miljoonaa (+4,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 4 742 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi viime vuodesta 22 miljoonaa (+0,5 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 1 503 miljoonaa, joka oli 715 miljoonaa (90,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-helmikuussa yhteensä 3 016 miljoonaa, joka oli 361 miljoonaa (+13,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 1 651 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin tupakkaveroista (582 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Kuluvan vuoden verotuskustannukset on päivitetty verkkopalvelun Verotulojen seuranta -osioon.

Vuonna 2018 kustannukset ovat noin 397 miljoonaa euroa (-8,3 %).

Valtion osuus kustannuksista on 62,1 %, kuntien 29,1 %, seurakuntien 3,2 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,6 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat verohallintolain 31 §:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät.

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

Verohallinnon tiedote, 12.2.2018

Verohallinnon tammikuussa 2018 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 6 911 miljoonaa euroa. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 3 911 miljoonaa, joka oli 224 miljoonaa (+7,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 2 452 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi viime vuodesta 51 miljoonaa (+2,1 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 1 028 miljoonaa, joka oli 619 miljoonaa (151,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammikuussa yhteensä 1 236 miljoonaa, joka oli 216 miljoonaa (+21,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 1 139 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin tupakkaveroista (579 miljoonaa).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon tiedote, 7.2.2018

Verohallinnon tammi-joulukuussa 2017 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 65 017 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kertymätiedoissa on mukana Tullilta siirtyneet valmisteverot sekä autovero ja tämä selittää osaksi verokertymän kasvun. Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-joulukuussa yhteensä 29 786 miljoonaa, joka oli 856 miljoonaa (-2,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 28 472 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuodesta 513 miljoonaa (-1,8 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-joulukuussa yhteensä 6 104 miljoonaa, joka oli 1 244 miljoonaa (25,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-joulukuussa yhteensä 14 837 miljoonaa, joka oli 116 miljoonaa (0,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmisteveroja kerättiin 7 048 miljoonaa euroa. Eniten valmisteveroja kerättiin energiaveroista (4 591 miljoonaa).

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.