Uutiset vuosi 2015

Joulukuun kausitilityksen tiedot julkaistaan 22.12.2015. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävän määrän voi maksaa korottomasti 28.12.2015 saakka tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Maksun viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi verotilille.

-Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä 28.12, ei perittävälle määrälle lasketa korkoa.

-Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä.

-Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä.

Perittävä korko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia vuotuista korkoa.

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2015 ennakkoperinnän jako-osuuksia. Tarkistuksissa oikaistaan siihen astinen verovuoden kertymä vastaamaan uusia jako-osuuksia. Oikaisut perustuvat verovuoden 2014 verotuksen päättymisestä saatuihin tietoihin, joita valtiovarainministeriö on laskennassaan muokannut mm. palkkojen ja eläkkeiden ansiotaso- ja indeksimuutoksilla. Näiden perusteella on saatu arvio eri veronsaajaryhmille verovuodelta 2015 kertyvistä veroista.

Vuoden 2015 jako-osuuksien tarkistamisen myötä **valtiolle tilitetään lisää joulukuun 2015 tilityksissä noin 136 miljoonaa euroa ja seurakunnille noin 2,6 miljoonaa euroa. Kunnilta peritään noin 113 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselta noin 26 miljoonaa euroa.**Marraskuussa 2016 jako-osuudet oikaistaan maksuunpanotilityksessä vastamaan verovuoden 2015 lopullisen verotuksen mukaisia osuuksia.

Veronsaajaryhmien joulukuussa voimaan tulevat jako-osuudet ovat seuraavat (suluissa aiemmin voimassa ollut osuus):

  • Valtio 29,59 % (29,06 %)

  • Kunnat 61,04 % (61,48 %)

  • Seurakunnat 3,04 % (3,03 %)

  • Kela:

--- sairaanhoitomaksu 4,14 % (4,18 %)

--- päivärahamaksu 2,19 % (2,25 %)

Koska joulukuun kausitilityksessä käytetään jo uusia osuuksia, on oikaisuvaikutukset laskettu marraskuuhun mennessä tilitetyistä määristä.

Myös veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuksien tarkistuslaskennassa on käytetty lokakuussa päättynyttä verovuotta 2014 sekä vuosien 2015/2014 tuloveroprosenttien muutoksia.

Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet > tilasto N185.

Verohallinnon tiedote, 9.12.2015 Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät olivat marraskuussa 2015 yhteensä 5 179 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 245 miljoonaa (+5,0 %).

Veroryhmistä ainoastaan työnantajan sosiaaliturvamaksun kertymä laski hieman vuodentakaiseen verrattuna.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi marraskuussa 2 469 miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 70 miljoonaa (+2,9 %). Yhteisöjen tuloveron kertymä oli yhteensä 525 miljoonaa euroa, eli 76 miljoonaa (+17 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinteistöveron määrä kasvoi 52 miljoonaa (+9,0 %) ja arvonlisäveron 48 miljoonaa (+4,1 %). Kiinteistöveroa maksettiin marraskuussa yhteensä 630 miljoonaa ja arvonlisäveroa yhteensä 1 224 miljoonaa euroa. Muiden verojen kertymä pysyi vuodentakaiseen verrattuna likimain ennallaan (+1,6 %) ja työantajan sosiaaliturvamaksut vähenivät 3,6 prosenttia.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottama henkilöasiakkaiden tuloverotilasto on valmistunut. Aiemmin kuntakohtaiset tiedot julkaistiin pääluokittain Veronsaajien verkkopalvelussa.

Tarjolla on ensimmäistä kertaa kaikki henkilöasiakkaiden tuloverotiedot, ja haluamansa tiedot voi hakea itse tilastosovelluksen avulla. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain ja tulonsaajaryhmittäin. Yksittäiset kunnat löytyvät Alue-kohdasta maakuntien jälkeen.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Vero.fi-tiedote verovuoden 2014 verotuksesta

Henkilöasiakkaiden tuloverotilasto

Veronsaajien verkkopalvelussa on julkaistu alustavat tulotiedot verovuodelta 2014. Lopulliset tulo- ja vähennystiedot julkaistaan myöhemmin marraskuussa uudessa Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä toteutetussa palvelussa. Tiedotamme kun lopulliset tiedot ovat käytettävissä.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on tuotettu arvio kuluvan kalenterivuoden tilitettävistä kunnallis- ja kirkollisverojen määristä (tilasto N189). Arvio perustuu muun muassa verovuoden 2014 verotuksen tietoihin.

Marraskuun kausitilityksen tiedot julkaistaan 24.11.2015. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävän määrän voi maksaa korottomasti 27.11.2015 saakka tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Maksun viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi verotilille.

-Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä 27.11, ei perittävälle määrälle lasketa korkoa.

-Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä.

-Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä.

Perittävä korko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia vuotuista korkoa.

Verohallinnon tiedote, 10.11.2015

Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät olivat lokakuussa 2015 yhteensä 4 424 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoden lokakuusta kertyi 86 miljoonaa euroa (-1,9 %). Suurista veroryhmistä ainoastaan henkilöasiakkaiden tuloveron kertymä kasvoi.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi lokakuussa 2 482 miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 35 miljoonaa (+1,4 %). Yhteisöjen tuloveron kertymä oli yhteensä 343 miljoonaa euroa, mikä oli 118 miljoonaa (-25,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin vertailukuukauden eli 2014 lokakuun poikkeuksellisen suurten ennakon täydennysmaksujen ja vanhoja vuosia koskevien jäännösverojen takia. Arvonlisäveroa maksettiin lokakuussa yhteensä 1 127 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron määrä tippui vuotta aiemmasta 8 miljoonaa (-0,7 %).

Tutustu tarkemmin:

· Verotulojen kehitys lokakuussa 2015

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2015 tehtävästä verovuoden 2014 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2014 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Verovuoden 2014 ansio- ja pääomatuloverojen ennakkoperinnässä käytetyt tilityksen jako-osuudet osuivat suhteellisen lähelle maksuunpanosuhteiden perusteella laskettuja jako-osuuksia, joten myös veronsaajaryhmien väliset euromääräiset oikaisut ovat keskimääräistä pienempiä. Valtion oikaisu on +33 miljoonaa euroa, kuntien -34,5 milj. euroa, seurakuntien -4,3 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksen +5,8 milj. euroa.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

Veronsaajien verkkopalveluun on päivitetty 1.1.2016 voimaan tulevien säännösten mukaisesti lasketut vuoden 2016 ennakoidut verotuskustannukset. Vuodesta 2016 lähtien seurakuntien osuus yhteisöveroista poistuu, jonka vuoksi seurakuntien verotuskustannusosuus alenee.

Seurakuntien lisäksi muutos vaikuttaa myös valtion kustannusosuuden määräytymiseen. Valtion kustannusosuus nousee 58,6 prosentista 59,9 prosenttiin ja seurakuntien laskee 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Verkkopalvelussa on edelleen nähtävissä seurakuntatasolla yhteisöveron määrät, mutta niitä ei ole huomioitu vuoden 2016 verotuskustannusten ennakkolaskennassa.

Veronsaajien verkkopalvelussa ilmoitetut seurakuntien ennakoidut verotuskustannukset vuodelle 2016 on laskettu voimassa olevan lain mukaan. Vuodesta 2016 lähtien seurakuntien osuus yhteisöveroista poistuu, jonka vuoksi seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee. Keskimäärin seurakuntien verotuskustannukset vähenevät noin neljänneksellä.

Verohallintolain 1.1.2016 voimaan tulevien säädösten mukaiset ennakoidut seurakuntien osuudet verotuskustannuksista on päivitetty Linkit -osioon seurakuntien ennakoidut verotuskustannukset 2016.

Verotulojen kehitys: syyskuun verokertymät laskivat 53 miljoonaa euroa

Verohallinnon tiedote, 9.10.2015

Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät olivat syyskuussa 2015 yhteensä 4 830 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoden syyskuusta kertyi 53 miljoonaa euroa (-1,1 %).

Lasku johtui lähdeveron suurista palautuksista, joiden määrä nousi vuodentakaisesta peräti 176 miljoonaa. Kaikkien suurten verolajien kertymät sen sijaan nousivat, vaikkakin henkilöasiakkaiden tuloverossa nousu jäi vaatimattomaksi. Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi syyskuussa yhteensä 2 389 miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 3 miljoonaa (+0,1 %). Yhteisöjen tuloveron kertymä oli yhteensä 360 miljoonaa euroa, mikä oli 35 miljoonaa (+10,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Arvonlisäveroa kertyi puolestaan 1 169 miljoonaa euroa, eli 31 miljoonaa (+2,3 %) vuodentakaista enemmän.

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys syyskuussa 2015

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot -osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2014 maksuunpannuista veroista ja tuotettu arvio kuluvan kalenterivuoden tilitettävistä kunnallisverojen määristä (tilasto N188). Arvio perustuu muun muassa vuoden 2014 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät olivat elokuussa 2015 yhteensä 4 834 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoden elokuusta kertyi 16 miljoonaa (-0,3 %).

Lasku oli seurausta vertailukuukauden eli elokuun 2014 poikkeuksellisen suurista kertaluontoisiksi tulkittavista osinkojen ennakonpidätyksistä ja lähdeverosta. Kaikkien suurten verolajien kertymät sen sijaan nousivat ja arvonlisäveron määrä peräti 82 miljoonaa (+6,5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Kaikkiaan arvonlisäveroa kertyi elokuussa yhteensä 1 339 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi elokuussa yhteensä 2 736 miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 25 miljoonaa (+0,9 %). Yhteisöjen tuloveroa karttui puolestaan 348 miljoonaa euroa, mikä oli 6 miljoonaa (+1,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausittainen verotulojen kehitys -tilasto tehdään tästä julkistuksesta alkaen Tilastokeskuksen ja Verohallinnon yhteistyönä. Uudistuksen yhteydessä tilastojen sisältö laajenee entisestään. Vastedes verolajit esitetään tilastotaulukoissa aiempaa tarkemmalla tasolla. Kaikki kertymät ja palautukset esitetään myös verovuosikohtaisesti ja yritysten maksamat verolajit eritellään lisäksi toimialakohtaisesti. Toimialatietona siirrytään tässä yhteydessä käyttämään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008), jonka vuoksi kausiveroaineiston aikasarjat on laskettu uudestaan 2011 alkaen ja ne eivät ole aivan vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin tietoihin.

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys elokuussa 2015

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osioon

on julkaistu kuntakohtaiset tiedot kiinteistöjen verotusarvoista sekä kiinteistöjen laskennallisista kiinteistöveroista käyttötarkoituksen mukaan luokiteltuina.

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Tämä tietoluovutus korvaa kunnille aiemmin luovutetun, tietosisällöltään suppeamman, kiinteistöluettelon.

Verovuoden 2015 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 7.9.2015 alkaen. Tiedot tilataan Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen: tiedonsiirto@vero.fi.

Tiedot luovutetaan kunnalle vain kertaalleen. Kunnalla on oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2014 maksuunpannuista veroista.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon heinäkuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 754 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 7 miljoonaa (+0,2 %).

Sekä henkilöasiakkaiden että yhteisöjen tuloverojen määrät nousivat. Henkilöasiakkaiden tuloverossa kasvua oli 51 miljoonaa (+1,8 %) ja yhteisöverossa 46 miljoonaa (+16 %).

Arvonlisäverokertymä sen sijaan laski reippaasti. 116 miljoonan (-9,4 %) laskusta suurin osa johtui pa-lautusten määrän kasvusta, mutta lisäksi myös arvonlisäveron bruttokertymä jäi vuotta aiempaa pienemmäksi.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on tuotettu arvio kuluvan kalenterivuoden tilitettävistä kunnallis- ja kirkollisverojen määristä (tilasto N188). Arvio perustuu muun muassa vuoden 2014 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2014 maksuunpannuista veroista.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon kesäkuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 677 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 285 miljoonaa (+6,5 %).

Kaikkien suurten verolajien kertymät kasvoivat. Arvonlisäveroa kertyi peräti 177 miljoonaa (+15 %) vuodentakaista enemmän, joka selittyy yksittäisillä yrityksillä ja niiden suuriin investointeihin liittyvällä arvonlisäverolla.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi 28 miljoonaa (+1,1 %) enemmän. Ennakonpidätysten määrä nousi vain niukasti (+0,8 %), eli selvästi vähemmän kuin aiemmin tämän vuoden aikana. Yhteisöverokertymä kasvoi kesäkuussa puolestaan 38 miljoonaa (+16 %).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2016−31.12.2018 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa.

Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 18 päivänä marraskuuta 2015.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto(at)vero.fi.

Ilmoituslomake löytyy linkit-osiosta.

Useat Verohallinnon palvelut ovat teknisistä syistä poissa käytöstä 4.-8. heinäkuuta. Katko ei kuitenkaan koske Veronsaajien verkkopalvelua, joka on normaalisti käytettävissä.

Verohallinnon puhelinvaihde on suljettu katkon aikana, mutta veronsaajatilitysten puhelinpalvelu (040 483 7631) palvelee heinäkuun poikkeusaukioloaikojen mukaisesti klo 9-15.

Lisätietoa palvelukatkon vaikutuksista: vero.fi/palvelukatko

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2014 maksuunpannuista veroista ja arvio vuoden 2015 tilitettävistä määristä (tilasto N188). Arvio perustuu muun muassa vuoden 2014 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon toukokuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 719 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 146 miljoonaa (+3,2 %).

Suurista verolajeista ainoastaan arvonlisäveron kertymä pieneni (-5,0 %) toukokuussa. Henkilöasiakkaiden tuloveron määrä nousi 62 miljoonaa (+2,5 %). Tuloveron sisällä ennakonpidätysten määrä kasvoi 3,3 prosenttia. Ennakkoverojen hyvän kertymän ansiosta myös yhteisöveroa kertyi viime toukokuuta enemmän (+9,7 %).

Pienemmistä verolajeista suurin muutos tapahtui osinkoihin liittyvissä ennakonpidätyksissä ja lähdeverossa, joiden yhteismäärä nousi vuodentakaisesta 121 miljoonaa (+39 %).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2014 maksuunpannuista veroista (vain Kuntien ja seurakuntien tuloverot -tilasto, N101)

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon huhtikuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 095 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 226 miljoonaa (+4,6 %).

Yhteisöveroa kertyi 304 miljoonaa (+39 %) vuodentakaista enemmän verovuoteen 2014 liittyvien suurten ennakon täydennysmaksujen ansiosta. Henkilöasiakkaiden tuloveron määrä nousi 81 miljoonaa (+3,2 %) ennakonpidätysten siivittämänä.

Arvonlisäverokertymä sen sijaan laski 81 miljoonaa (-8,3 %). Arvonlisäverossa on tämän vuoden puolella ollut suuria kuukausivaihteluja. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen arvonlisäveroa on kertynyt 50 miljoonaa (-1,1 %) vähemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon maaliskuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 343 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaiseen tuli 35 miljoonaa (+0,8 %). Pääosa kasvusta tuli totutusti henkilöasiakkaiden tuloverosta, jota kertyi 85 miljoonaa (+3,5 %) viime maaliskuuta enemmän. Ennakonpidätykset kasvoivat 53 miljoonaa (+2,4 %) eli saman verran kuin helmikuussa.

Yhteisöverokertymä ylsi 5 miljoonan verran (+2,1 %) eli niukasti vuodentakaista suuremmaksi. Yhteisöveron osatekijöistä merkittävimmät muutokset tapahtuivat ennakkoverojen palautuksissa, joiden määrä kasvoi 37 miljoonaa (+85 %), sekä jäännösveroissa, joiden määrä nousi 30 miljoonaa (+180 %).

Maaliskuun arvonlisäverokertymä pieneni 29 miljoonaa (-2,4 %). Arvonlisäverokertymissä on tämän vuoden puolella ollut suuria kuukausivaihteluja. Vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen arvonlisäveroa on kertynyt 31 miljoonaa (+0,8 %) enemmän vuotta aiempaan verrattuna.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu verovuoden 2014 tulokehitystilasto.

Tiedot ovat testiajossa saatuja ennakkotietoja verovuoden verotustiedoista ja perustuvat tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin. Tilastossa on huomioitu ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, ei esimerkiksi pääomatuloja. Tuloista ei ole vähennetty verovähennyksiä. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2016−31.12.2018 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa.

Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 18 päivänä marraskuuta 2015.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto(at)vero.fi.

Kuluvan vuoden verotuskustannukset on päivitetty verkkopalvelun Verotulojen seuranta-osioon veronsaajaryhmittäin. Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot. Vuonna 2015 kustannukset ovat noin 449 miljoonaa euroa (viime vuonna 468 miljoonaa). Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat Verohallintolain 31§:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät. Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

Verovuodelta 2015 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedot ovat nähtävissä verkkosivuilla osion Verotustiedot kiinteistöverotus-välilehdellä. Lisäksi Tilastot -osioon on lisätty kuntakohtaiset tiedot kiinteistöjen verotusarvoista sekä kiinteistöjen laskennallisista kiinteistöveroista käyttötarkoituksen mukaan luokiteltuina. Kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2014 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2015 määräämät veroprosentit. Lisätietoja kiinteistöverosta löytyy vero.fi-sivustolta

Verohallinnon helmikuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 104 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 371 miljoonaa (+7,8 %).

Näin suuri kasvuprosentti on harhaanjohtavan hyvä ja selittyy osin kausivaihtelulla. Kaikkien suurten veroryhmien kertymät kasvoivat helmikuussa, kun ne tammikuussa olivat laskusuunnassa. Kumulatiivisesti tammi-helmikuun verokertymä oli 193 miljoonaa (+2,0 %) vuodentakaista suurempi.

Pääosa kasvusta tuli henkilöasiakkaiden tuloverosta (+57 milj. eli +1,0 %), arvonlisäverosta (+60 milj. eli +2,4 %) sekä osinkojen ennakonpidätyksistä (+60 milj. eli +203 %).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys.

Kunnallisveroja koskevia hakemuksia ratkaistiin 122 kunnan osalta.

Kiinteistöveroja koskevia hakemuksia ratkaistiin 40 kunnan osalta.

Kunnallisverosta annettiin päätös 352 hakemukseen, joista oli 19 päätöstä vapauttavia (yht. 18 282 €).

Kiinteistöverosta annettiin päätös 60 hakemukseen, joista oli 6 päätöstä vapauttavia (yht. 2 515 €).

Sairausvakuutusmaksusta annettiin päätös 354 hakemukseen, joista 19 päätöstä oli vapauttavia (yht.1 527 €)

Verohallinnon tammikuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 681 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 178 miljoonaa (-3,7 %).

Kaikkien suurten veroryhmien kertymät laskivat, henkilöasiakkaiden tuloverossa tosin kausiluontoisten verovuoteen 2014 liittyvien ennakon täydennysmaksujen takia, joita kertyi tammikuussa 208 miljoonaa vähemmän (-47 %) kuin vuosi sitten. Osasyy pudotukselle oli viikonlopun yli mennyt eräpäivä, joka mahdollisti täydennysmaksun maksamisen korottomasti 2.2.2015 asti. Siitä huolimatta täydennysmaksujen määrä näyttää jäävän viime vuotta pienemmäksi, joka kertoo verovuoden 2014 pääomatulojen todennäköisesti tipahtaneen vuotta aiemmasta.

Ennakonpidätysten määrä nousi kuitenkin 85 miljoonaa (+3,6 %), jonka ansiosta henkilöasiakkaiden tuloveron tammikuun kertymä jäi vain 122 miljoonaa (-4,2 %) vuodentakaista pienemmäksi.

Yhteisöveron nettokertymä laski tammikuussa 7 miljoonaa (-2,0 %), mikä olikin varsin odotettua. Arvonlisäveron nettokertymä oli sen sijaan pettymys, siinä laskua tuli kaikkiaan 80 miljoonaa (-6,8 %). Ihan näin synkkiä lukuja ei pitäisi tulla tulevien kuukausien aikana, mutta kotimaisen kulutuksen heikkouden takia on hyvin mahdollista, että vuoden 2014 tasosta tullaan jäämään.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivultaVerotulojen kehitys.

Verohallinnon vuonna 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 54,0 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1,3 miljardia euroa (+2,5 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Euromääräisesti eniten kasvoi henkilöasiakkaiden tuloverokertymä, kaikkiaan 1,3 miljardia (+4,7 %). Ennakonpidätysten lähes miljardin euron kasvu (+3,6 %) oli seurausta ansiotulojen noin 2 prosentin noususta sekä keskimääräisen kunnallisveroprosentin 0,35 prosenttiyksikön suuruisesta kiristymisestä. Myös verovuoteen 2013 liittyvissä ennakon täydennysmaksuissa kasvu oli suurta.

Muista verolajeista huomattavimmin kasvoivat osinkoihin liittyvät ennakonpidätykset sekä lähdevero, joita siivittivät verotusperusteissa ja -menettelyissä tapahtuneet muutokset sekä kertaluonteisiksi luonnehdittavat 2014 maksetut suuret lisäosingot.

Arvonlisäverokertymän pieneksi jäänyt nousu (+0,8 %) oli puolestaan pettymys ja kertoo kotimaisen kysynnän vaisuudesta.

Vuoden 2014 merkittävin veroperustemuutos eli yhteisöverokannan alentaminen 24,5 prosentista 20,0 prosenttiin teki ison loven vuoden 2014 yhteisöverokertymään, kaikkiaan laskua kertyi lähes 800 miljoonaa (-16 %).

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muutoksen (1090/2013) takia joulukuusta 2014 lähtien metsänhoitomaksuista perittävä kantopalkkioprosentti aleni 1,4 prosenttiin.

Verohallinto ei kanna Manner-Suomen metsänhoitomaksuja enää vuodelta 2014, mutta sitä vanhemmilta vuosilta kertyvien metsänhoitomaksujen tilittäminen jatkuu kuitenkin joulukuuhun 2015 asti.

Verohallinto tilittää metsänhoitomaksuja viimeisen kerran Manner-Suomen metsänhoitoyhdistyksille joulukuussa 2015, jonka jälkeen Manner-Suomen metsänhoitoyhdistykset rahoittavat toimintansa yhdistyksiin kuuluvien metsänomistajien jäsenmaksuilla sekä liiketoiminnan tuotoilla.

** **Verohallinnon joulukuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 2 319 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 42 miljoonaa (+1,8 %).

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi 214 miljoonaa (45,8 %) viime vuotta enemmän pääasiassa ennakonpalautusten vähenemisen johdosta, mutta myös ennakonpidätyksiä kertyi 50 miljoonaa viimevuotista enemmän.

Yhteisöveron nettokertymä painui 22 miljoonaa negatiiviseksi lähinnä ennakkoverojen tason laskun takia.

Tutustu tarkemmin:

Verotulojen kehitys joulukuussa 2014

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys