Uutiset vuosi 2012

Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävä määrämaksetaan tilille FI96 1660 3000 2156 01 (BIC-tunnus NDEAFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely). Maksua ei siis suoriteta verotilille.

Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä (= tilitysten maksatuspäivänä 28.11.), ei perittävälle määrälle lasketa korkoa. Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä.

Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä. Korko on suuruudeltaan 1,5 prosenttia vuotuista korkoa.

Marraskuun kausitilitystiedot julkaistaan verkkopalvelussa 23.11.2012.

Ansio- ja pääomatuloverot

Veron kertymästä vähennetään totuttuun tapaan henkilöasiakkaiden ennakonpalautukset, marraskuun tilityskierroksella verovuodelta 2011. Tämänhetkisen tiedon mukaan palautukset ovat yhteensä n. 2,3 mrd. euroa, joten ansio- ja pääomatuloveroista ei käytännössä jää tilitettävää.

Yhteisövero

Lokakuussa yrityksille on palautettu yhteisöveroa peräti 400 milj. euroa. Suurimmaksi osaksi palautusten perusteena on ulkomaisten verojen hyvittäminen eli kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen. Näin poikkeuksellisen suuri palautusmäärä tarkoittaa yhteisöveron tilityksen suhteen lähes identtistä tilannetta ansio- ja pääomatuloverojen tilitysten kanssa eli marraskuussa ei ole tilitettävää yhteisöveroa. Ulkomaisten verojen hyvityspalautukset liittyvät valtaosin verovuosiin 2008–2010.

VEROHALLINTO

Tietopalveluosasto

PL 325

00052 VERO

Diaarinumero A65/7101/2012

Verovuoden 2011 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Verohallinto luovuttaa kunnanhallituksille verovuoden 2011 tuloverotuksen julkiset tiedot. Kunnanhallituksille luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukaiset luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien tiedot. Lisäksi luovutetaan mainitun lain 1 §:n ja 4 §:n nojalla salassa pidettävät luonnollisten henkilöiden henkilötunnukset. Tiedot luovutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti kunnanhallituksille veronsaajatehtäviä sekä muita lakisääteisiä tehtäviä varten.

Tietojen tilaus ja toimitus

Tiedot toimitetaan kunnanhallituksille vain tilauksesta. Kunnanhallituksille osoitetussa kirjeessään Verohallinto on pyytänyt kunnanhallituksia lähettämään tilauksen tietojen toimittamisesta sähköisessä muodossa 12.10.2012 mennessä Verohallinnon Tuotantoyksikköön. Tiedot toimitetaan kunnan tilauslomakkeessa ilmoittaman yhteyshenkilön viralliseen sähköpostiosoitteeseen turvapostilla. Tietoturvasyistä tietoja ei toimiteta postitse paperitulosteina tai cd-levyllä. Tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa tilauksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 1.11.2012 alkaen. Verovuoden 2011 tiedot toimitetaan kunnanhallituksille veloituksetta.

Tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä

Ylitarkastaja Heidi Oikarinen

Liitteet Tiedote kunnanhallituksille ja Tilauslomake löytyvät tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit"

Verkkopalveluun on päivitetty ennakkotietoja verovuoden 2011 maksuunpannuista määristä.

Tiedot löytyvät Tilasto-osion kohdasta ”Maksuunpannut verot”.

Verkkopalveluun on päivitetty ennakkotietoja verovuoden 2011 maksuunpannuista määristä.

Tiedot löytyvät Tilasto-osion kohdasta ”Maksuunpannut verot”.

Vuoden 2012 verotuskustannukset löytyvät verkkopalvelusta eri veronsaajaryhmien Verotulojen seuranta –osioista.

Verotuskustannukset muodostuvat Verohallinnon toimintamenoista ja ovat tänä vuonna noin 435 miljoonaa euroa (2011 424 milj. eur.). Valtion osuus kustannuksista on 58,6 %, kuntien 30,8 %, seurakuntien 4,7 % ja Kansaneläkelaitoksen 5,9 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat kunnallis-/kirkollisverojen ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut/jäsenmäärät (verohallintolain 31 §).

Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä,- syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.