Uutiset vuosi 2009

Verotili on Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja. Verotilille siirtyvät oma-aloitteiset verot varainsiirtoveroa lukuun ottamatta. Verotilimenettelystä löytyy tietoa osoitteesta www.vero.fi/verotiliohjeet.

Veronsaajiin pätee sama ohjeistus kuin muillakin verotilimenettelyssä mukana olevilla; ainoa poikkeus on, että kuntien, seurakuntien ja Kelan työnantajasuorituksia ei makseta, vaan ne vähennetään (kuitataan) kausitilitysten yhteydessä kuten ennenkin. Kuitattavia veroja ovat ennakonpidätys, lähdevero, sosiaaliturvamaksut sekä verolajit 24, 25 ja 69 (ks. tarkemmat verolajiselitykset kausiveroilmoituksen 2. sivulta). Siis esimerkiksi arvonlisäveroa tai myöhästymismaksua ei kuitata vaan ne maksetaan.

Alla poimintoja verotilimenettelyn tuomista keskeisimmistä muutoksista:

  • Arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.

  • Ilmoittamisen ja maksamisen eräpäivät muuttuvat ja yhtenäistyvät:

--- Sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperilla annettavan ilmoituksen jo kuukauden 7. päivä.

--- Kausiveroilmoituksella ilmoitettavien verojen maksamisen eräpäivä on kuukauden 12. päivä (Huom! Työnantajasuoritukset vähennetään kausitilityksistä kuten ennenkin eikä niitä makseta erikseen). Jos päivä ei ole pankkipäivä, siirtyy eräpäivä seuraavaksi pankkipäiväksi.

  • Ajoissa ilmoittaminen on entistä tärkeämpää, koska myöhästyneestä ilmoituksesta peritäänmyöhästymismaksua, joka on suuruudeltaan 20 prosenttia vuotuista korkoa kullekin myöhässä ilmoitetulle veron määrälle.

  • Verotiliveroja maksettaessa käytetään pysyvää asiakaskohtaista verotiliviitettä, jonka saa Verotili-palvelusta tai infopakettiin sisältyvästä maksuohjeesta. Huom! Kausitilityksessä mahdollisesti perittävä määrä maksetaan kuten ennenkin tilille 166030-113020 entisellä veronsaajakohtaisella viitteellä, joka löytyy mm. maksatuserittelyltä.

  • Arvonlisäveropalautuksia ei enää haeta erikseen, riittää kun ne ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.

  • Virheellistä ilmoitusta korjattaessa annetaan lisäilmoitus, jolla ilmoitetaan vain korjauksen määrä. Jos veroa on ilmoitettu liian paljon, korjaus voidaan tehdä nykymalliin myös saman tilikauden/kalenterivuoden kausiveroilmoituksella, kuitenkin sillä edellytyksellä, että virhe huomataan ennen kuin tilikauden tai kalenterivuoden viimeinen kausiveroilmoitus on annettu.

  • Verotilin käyttämiseksi tarvitaan **Katso-tunniste,**ks. www.vero.fi/katso. Verotili-palvelussa voi antaa kausiveroilmoituksia sekä tarkastella omaa verotiliä.

Niiden veronsaajien - joilla oli marraskuun kausitilityksessä perittävää - postitse lähetettävällä maksatuserittelyllä ja tilitystilastolla on edelleen epätäsmällisyyttä

Verkkopalvelun maksatuserittelyllä summat ovat oikein.

Jos marraskuussa tilitettävä määrä ei riitä kattamaan veronsaajan työnantajasuoritusten vähentämistä (kuittaamista), on postitse lähetetyllä maksatuserittelyllä ylimääräinen "Kohdistumattomat erät" -rivi. Työnantajasuoritukset ovat kohdistumattoman erän verran liian pieniä.

Tulosteella oleva perittävä määrä on kuitenkin oikein. Myös verkkopalvelun maksatuserittelyllä summat ovat oikein.

Kiinteistöverolain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja on ehdotettu korotettavaksi vuodelle 2010 (HE 119/2009). Koska lakia ei ole vielä vahvistettu, Verohallitus on myöhentänyt vuoden 2010 kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisen määräaikaa 21.12.2009 saakka.

Suomen Kuntaliitto informoi kuntia määräajan myöhentämisestä tarkemmin.

Veronkantokeskus järjestää syyskaudella 2009 veronsaajatilaisuuden jokaisen veronkantoyksikön toimialueella, yhteensä neljä tilaisuutta. Tilaisuuksien asiasisällöt ovat yhteneviä lukuun ottamatta järjestävän yksikön puheenvuoroa, lisäksi valmistuvan verotuksen vaikutuksia tilityksiin käsitellään osin paikallistasolla. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia, ruokailu on omakustanteinen.

Tilaisuuksien teemoja ovat Verohallinnon ajankohtaisasiat, valmistuva verotus, verotili, oikeudenvalvonta sekä verkkopalvelu.

Veronsaajien edustajat voivat osallistua itselleen sopivimpaan tilaisuuteen, riippumatta minkä yksikön toimialueella veronsaaja on. Oman veronkantoyksikön voi halutessaan tarkistaa Vero.fi:stä: www.vero.fi -> Yhteystiedot -> Veronkannon ja perinnän yhteystiedot

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan sähköpostitse Jyrki Einiölle:jyrki.einio(at)vero.fi - Kerro viestissäsi mihin tilaisuuteen osallistut ja mitä organisaatiota edustat. Samasta organisaatiosta voi osallistua useampi henkilö. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Tilaisuuksissa esitetytmateriaalit löytyvät tämän verkkopalvelun kohdasta "Linkit" (ks. sivun yläreuna).

Ajankohdat:

Oulu 20.10.: Veroviraston auditorio, Torikatu 34 B, 1. kerros.

Kuopio 5.11.: Best Western Hotelli Savonian auditorio, Sammakkolammentie 2.

Vantaa 12.11.: Pääkaupunkiseudun verotoimiston auditorio, Rajatorpantie 8 A, Vantaa (Myyrmäki).

Vaasa 17.11.: Best Western Hotelli Silverian auditorio, Ruutikellarintie 4.

Ohjelma

9:00 Aamukahvi

9:30 - Tilaisuuden avaus ja yksikön kuulumisia (Paikallisen veronkantoyksikön edustaja)

  • Ajankohtaista Verohallinnossa/Veronkantokeskuksessa (Johtaja Kari Saarikoski)

  • Valmistuvan/valmistuneen verotuksen vaikutukset tilityksiin (Ylitarkastaja Ilkka Karjalainen)

11:30 Lounas (omakustanteinen)

12:30 Verotilin yleinen osio - mitä tarkoittaa verotilin käyttöönotto 1.1.2010 (Paikallinen asiantuntija)

13:15 Takuutilitys (Ylitarkastaja Ilkka Karjalainen)

13:45 Kahvitauko

14:15 Veronsaajien oikeudenvalvonta verotuksessa - mitä ja miten teemme? (Oikeudenvalvontayksikön edustaja)

15:00 Veronsaajien verkkopalvelu (Ylitarkastaja Jyrki Einiö)

  1. 16:00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Jyrki Einiö

sähköposti: jyrki.einio(a)vero.fi

puhelin: (09) 7311 4143

Veronsaajien verkkopalvelu on laajentunut uudella Verotustiedot-osiolla. Osio sisältää kuntien verotustietoja sekä kiinteistöverotustietoja.

Kuntien verotustiedot ovat monipuolisesti lajiteltavissa esimerkiksi ikä- ja tulonsaajaryhmittäin. Verovuosikohtaiset tiedot ovat verotuksen valmistumishetkeltä.

Kiinteistöverotustiedot sisältävät tietoja käyttötarkoituksen mukaan lajiteltujen rakennusten ja maapohjien kiinteistöveroista sekä verotusarvoista. Verovuoden ennakkotiedot julkaistaan vuosittain heinäkuussa ja lopulliset tiedot kiinteistöverotuksen valmistuttua syyskuussa.

Uusi osio löytyy etusivun oikeassa ylänurkassa olevasta Verotustiedot-linkistä.

Ongelmia on havaittu Firefoxin 3.5- tai Internet Explorer 8 -selainversioita käytettäessä. Ongelma ilmenee niin, ettei käyttäjä pysty valitsemaan yksittäisen veronsaajan tietoja. Verotulojen seuranta -osiossa myöskään koko veronsaajaryhmän tiedot eivät lataudu suunnitellusti.

Ohjelmakorjaus pyritään tekemään syyskuun aikana.

Ansio- ja pääomatuloverot

Verovuoden 2009 jako-osuuksia tarkistetaan kesäkuun tilityskierroksella. Ryhmäjako-osuuksien tarkistamistarve johtuu lähinnä luovutusvoittojen ja puun myyntitulon aiempaa alhaisemmista arvioista. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteita ei tässä yhteydessä tarkisteta kuin teknisistä syistä.

Vuoden 2009 jako-osuuksien tarkistamisen johdosta kunnille tilitetään lisää kesäkuun 2009 tilityksissä noin 43 miljoonaa euroa, seurakunnille noin 2,5 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 5 miljoonaa euroa. Valtiolta peritään noin 50 miljoonaa euroa.

Verovuoden 2007 ensimmäinen oikaisutilitys huhtikuussa uusitaan kesäkuun tilityskierroksella. Uusimistarve johtuu valtionveron ansiotulovähennyksen epätäydellisestä huomioinnista valtion ansiotuloveron määrässä.

Vuoden 2007 oikaisutilityksen uusimisen johdosta kunnille tilitetään lisää kesäkuun 2009 tilityksissä noin 63 miljoonaa euroa, seurakunnille vajaat 4 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle noin 7 miljoonaa euroa. Valtiolta peritään noin 74 miljoonaa euroa.

Yhteisövero

Yhteisöveroa tilitettiin tammikuussa vajaat 85 milj. euroa, helmikuussa 465 milj. euroa, maaliskuussa 93 milj. euroa, huhtikuussa 263 milj. euroa ja toukokuussa 1 062 milj. euroa. Tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että hyvinkin turbulentit ajat jatkuvat: kesäkuun tilitettävä määrä jää todennäköisesti alle 130 milj. euron. Kaikkiin alle 300 milj. euron kuukausitilityksiin on pääsyynä verovuodelta 2008 palautetut ennakkoverot. Kesäkuun tilitykseen niitä sisältyy peräti 240 milj. euroa, minkä lisäksi 67 milj. euroa ennakkoveron palautuksia verovuodelta 2009.

Kesäkuun vaatimatonta tilitystä kompensoi 5.6. voimaan tuleva verontilityslain määräaikainen 12 a §. Kuntien ryhmäosuus nousee 22,03 %:sta 32,03 %:iin ja seurakuntien ryhmäosuus 1,75 %:sta 2,55 %:iin. Kuntaryhmän oikaisu verovuodelta 2009 on vajaat 202 milj. euroa ja seurakuntien 16 milj. euroa.

Verohallinto keskittää valtionveroa koskevat asiat Veronkantokeskuksessa. Muiden veronsaajien osalta asiat ratkaistaan nykyisen käytännön mukaisesti. Veroasiamiehet eivät vuoden 2010 alusta lähtien enää anna huojennusasioissa lausuntoja kunnille. Kunnat ja muut veronsaajat saavat pyydettäessä tarvittavat tiedot veronhuojennusasian ratkaisemiseksi Veronkantokeskuksesta.

Lisätietoa löytyy Oikeudenvalvonta-sivujen tiedotteesta.

GLOBAALI taantuma näyttää verotulojen näkökulmasta vaikuttavan välittömimmin ja voimakkaimmin yhteisöveron kertymään. Yhteisöveroa tilitettiin tammikuussa vajaat 85 milj. euroa ja helmikuussa 465 milj. euroa. Tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että maaliskuun tilitys on tammikuun tasolla: tilitettävä määrä voi jäädä alle 100 milj. euron.SUURIN vaikutus tammi- ja maaliskuun tilitysten vähäiseen määrään on verovuodelta 2008 haetuilla ennakkoveron palautuksilla. Palautukset pienensivät tammikuun tilitystä 205 milj. euroa ja maaliskuun tilitystä yli 330 milj. euroa. Yhteisöt, joiden tilikausi on kalenterivuosi, voivat hakea ennakkoveron alentamista viimeistään huhtikuussa ja ennakoiden kokonaan poistamista elokuussa. Ennakkoverojen palautusten suurin vaikutus on todennäköisesti nähty, mutta mahdollisiin palautuksiin on kuitenkin kevään aikana varauduttava. Tällä hetkellä verovuodelta 2008 on maksuunpantu ennakkoa 4 951 milj. euroa, mikä on 12 % pienempi määrä kuin verovuodelta 2007.