Uutiset vuosi 2022

Verontilityksistä vähennettävät ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut ovat nähtävissä OmaVeron Tapahtumahaun avulla. Verontilityksistä ei vähennetä saapuneita ilmoituksia kalenterikuukausittain, vaan tilitysjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi maaliskuun 2022 verontilityksissä vähennetään työnantajasuoritukset, jotka ovat saapuneet Verohallintoon 19.2.-18.3.2022.

Tilitysjaksot poikkeavat kalenterikuukaudesta, jotta tavallisesti kuukauden 12. päivä kertyvät oma-aloitteisten verojen suoritukset saadaan tilitettyä veronsaajille mahdollisimman nopeasti jo saman kuukauden aikana. Oma-aloitteiset verot muodostavat suurimman osan verontilityksistä.

Vuoden 2021 aikana kokonaisuudessaan verontilityksistä vähennetyt määrät löytyvät Tapahtumahaun kautta päivämäärävälillä 18.12.2020 - 17.12.2021.

Vuoden 2022 osalta verontilityksistä vähennetään kuukausittain seuraavien aikavälien tapahtumat:

Kuukausi - Kauden alku ja loppu

Tammikuu 18.12.2021 - 20.1.2022

Helmikuu 21.1.2022 - 18.2.2022

Maaliskuu 19.2.2022 - 18.3.2022

Huhtikuu 19.3.2022 - 20.4.2022

Toukokuu 21.4.2022 - 19.5.2022

Kesäkuu 20.5.2022 - 17.6.2022

Heinäkuu 18.6.2022 - 20.7.2022

Elokuu 21.7.2022 - 19.8.2022

Syyskuu 20.8.2022 - 20.9.2022

Lokakuu 21.9.2022 - 20.10.2022

Marraskuu 21.10.2022 - 18.11.2022

Joulukuu 19.11.2022 - 19.12.2022.

Verovuoden 2022 yhteisöveron Manner-Suomen kuntien jako-osuudet on päivitetty Muut tilastot -osion kohtaan "Jako-osuudet" (suora linkki Excel-tilastoon).

Kuntaryhmän osuus verovuoden 2022 yhteisöverosta on 33,76 prosenttia ja valtion 66,24 prosenttia. Verovuoden 2021 kuntaosuus on 44,34 prosenttia. Verovuoden 2021 kuntaosuus on 44,34 prosenttia.

Uudet jako-osuudet otetaan käyttöön tammikuun verontilityksissä, jolloin myös oikaistaan verovuodelta 2022 aiemmin tilitetyt yhteisöverot vastaamaan uusia osuuksia.