Uutiset vuosi 2016

Joulukuun kausitilityksen tiedot julkaistaan 22.12.2016. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävän määrän voi maksaa korottomasti 28.12.2016 saakka tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Maksun viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi verotilille.

  • Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä 28.12, ei perittävälle määrälle lasketa korkoa.

  • Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä.

  • Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä.

Perittävä korko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia vuotuista korkoa.

Joulukuussa tarkistetaan verovuoden 2016 ennakkoperinnän jako-osuuksia.

Veronsaajaryhmien jako-osuudet eivät muutu aiemmin voimassa olleista osuuksista:

  • Valtio 29,58 %

  • Kunnat 61,04 %

  • Seurakunnat 2,97 %

  • Kela:

--- sairaanhoitomaksu 4,09 %

--- päivärahamaksu 2,32 %

Sen sijaan veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuksien laskennassa otetaan perustetiedoksi verovuoden 2015 verotustiedot verovuoden 2014 sijaan.

Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet > tilasto N185

Verohallinnon tammi-marraskuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 54 551 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1 911 miljoonaa (+3,6 %) Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 30 262 miljoonaa, joka oli 853 miljoonaa (+2,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 26 628 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 360 miljoonaa (+1,4 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 4 696 miljoonaa, joka oli 263 miljoonaa (+5,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-marraskuussa yhteensä 13 434 miljoonaa, joka oli 449 miljoonaa (+3,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat uusimmat henkilöasiakkaiden ja yhteisöjen tuloverotilastot verovuodelta 2015 ovat valmistuneet. Aiemmin kuntakohtaiset tiedot julkaistiin pääluokittain Veronsaajien verkkopalvelussa.

Tietokantapalvelusta on haettavissa laajasti verotietoja eri hakukriteerein. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain ja tulonsaajaryhmittäin. Yksittäiset kunnat löytyvät Alue-kohdasta maakuntien jälkeen.

Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Tilastotietokanta PX-Web

Uusia tilastoja tietokannassa: elinkeinoverotilastot laajasti julki nyt ensimmäistä kertaa

Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden liikevaihto-, vähennys- ja tulostietoja sekä verotettava tulo ja yhteisön tulovero verovuodelta 2015

Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot ja verot verovuonna 2015

Marraskuun kausitilityksen tiedot julkaistaan 23.11.2016. Kausitilityksessä mahdollisesti perittäväksi jäävän määrän voi maksaa korottomasti 28.11.2016 saakka tilille FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-tunnus OKOYFIHH) veronsaajakohtaisella viitteellä. Maksun viite löytyy tämän verkkopalvelun maksatuserittelyltä (Esim. Seurakunnat -> Kausitilitykset (valitse seurakunta) -> Maksatuserittely -> Maksuohje). Maksua ei siis suoriteta esimerkiksi verotilille.

-Jos perittävä määrä maksetaan viimeistään eräpäivänä 28.11, ei perittävälle määrälle lasketa korkoa.

-Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, korko lasketaan eräpäivästä maksupäivään ja peritään seuraavan kausitilityksen yhteydessä.

-Jos perittävää määrää ei makseta, se peritään korkoineen seuraavassa kausitilityksessä.

Perittävä korko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia vuotuista korkoa.

Verohallinnon tiedote, 9.11.2016

Verohallinnon tammi-lokakuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 49 461 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2 240 miljoonaa (+4,7 %) Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 27 529 miljoonaa, joka oli 589 miljoonaa (+2,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 24 370 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 401 miljoonaa (+1,7 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 4 150 miljoonaa, joka oli 243 miljoonaa (+6,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-lokakuussa yhteensä 12 188 miljoonaa, joka oli 427 miljoonaa (+3,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2016 tehtävästä verovuoden 2015 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2015 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Verovuoden 2015 ansio- ja pääomatuloverojen ennakkoperinnässä käytetyt tilityksen jako-osuudet osuivat suhteellisen lähelle maksuunpanosuhteiden perusteella laskettuja jako-osuuksia, joten myös veronsaajaryhmien väliset euromääräiset oikaisut ovat keskimääräistä pienempiä. Valtion oikaisu on -2,5 miljoonaa euroa, kuntien +10,0 milj. euroa, seurakuntien -15,5 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksen +8,0 milj. euroa.

Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

Verohallinnon tiedote, 11.10.2016

Verohallinnon tammi-syyskuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 44 374 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1 337 miljoonaa (+3,1%) Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot**.**

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 24 374 miljoonaa, joka oli 478 miljoonaa (+2,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 22 017 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 325 miljoonaa (+1,5 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 3 751 miljoonaa, joka oli 187 miljoonaa (+5,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-syyskuussa yhteensä 10 940 miljoonaa, joka oli 307 miljoonaa (+2,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Syyskuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön uudet yhteisöveron jako-osuudet verovuosille 2015 ja 2016. Uudet jako-osuudet käyttöönotetaan, koska Verohallinnolle toimitettuihin yritystoimintaerän laskentaperusteisiin on tullut muutoksia. Kuntien osalta muutos on keskimäärin 0,4 prosenttia ja seurakunnilla verovuoden 2015 osalta 0,3 prosenttia.

Oikaisun veronsaajakohtaiset vaikutukset löytyvät maksatuserittelyltä.

Veronsaajien verkkopalveluun on päivitetty vuoden 2017 ennakoidut verotuskustannukset.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2015 maksuunpannuista veroista ja arvio vuoden 2016 tilitettävistä määristä (tilasto N189). Arvio perustuu muun muassa vuoden 2015 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon tiedote, 9.9.2016

Verohallinnon tammi-elokuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 39 352 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1 145 miljoonaa (+3,0%) Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 22 460 miljoonaa, joka oli 391 miljoonaa (+1,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 19 692 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 241 miljoonaa (+1,2 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 3 391 miljoonaa, joka oli 186 miljoonaa (+5,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-elokuussa yhteensä 9 842 miljoonaa, joka oli 378 miljoonaa (+4,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verovuoden 2016 kiinteistöverotus on valmistunut. Kiinteistöveroa maksaa tänä vuonna yli kaksi miljoonaa asiakasta. Maksettava kiinteistöveron määrä on yhteensä 1 675 miljoonaa euroa, mikä on 46 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Kiinteistöveron määrä on kasvanut nopeasti, sillä esimerkiksi vuonna 2010 kiinteistöveroa oli maksettavana yhteensä 1 184 miljoonaa euroa ja 1 366 miljoonaa vuonna 2013. Kiinteistöveron määrä onkin yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kiinteistöveron määrän kasvu johtuu kiinteistöveroprosenttien ja kiinteistöjen verotusarvojen kiristymisestä.

Kiinteistöverotustilastot ovat saatavilla Verohallinnon tilastotietokannasta

Tuoreet kiinteistöverotiedot käyvät ilmi Verohallinnon yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tuottamista kiinteistöverotuksen tilastoista. Seuraavaksi yhteistyönä julkaistaan marraskuussa henkilöasiakkaiden tuloverotilastot sekä elinkeinoverotilastot verovuodelta 2015.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen välinen tilastoyhteistyö on osa laajempaa Verohallinnon tilastokokonaisuuden uudistusta. Yhteistyön ansiosta voidaan taata tilastojen laajempi kattavuus sekä palvella paremmin tilastotiedon tarvitsijoita tietokantapohjaisen PX-Web-sovelluksen avulla.

Tilastojulkaisut: Vuoden 2016 kiinteistöverotustilastot (PX-Web) Kiinteistöverotilastot 2016 (artikkeli)

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Tämä tietoluovutus korvaa kunnille aiemmin luovutetun, tietosisällöltään suppeamman, kiinteistöluettelon.

Verovuoden 2016 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 6.9.2016 alkaen. Tiedot tilataan Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen: tiedonsiirto@vero.fi

Tiedot luovutetaan kunnalle vain kertaalleen. Kunnalla on oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2015 maksuunpannuista veroista ja arvio vuoden 2016 tilitettävistä määristä (tilasto N189). Arvio perustuu muun muassa vuoden 2015 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon tiedote, 10.8.2016

Verohallinnon tammi-heinäkuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 34 151 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 779 miljoonaa (+2,3 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 19 659 miljoonaa, joka oli 327 miljoonaa (+1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 17 141 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 242 miljoonaa (+1,4 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 3 002 miljoonaa, joka oli 145 miljoonaa (+5,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-heinäkuussa yhteensä 8 448 miljoonaa, joka oli 324 miljoonaa (+4,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tutustu tarkemmin:

·Verotulojen kehitys heinäkuussa 2016 (pdf)

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2015 maksuunpannuista veroista.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon tiedote, 11.7.2016

Verohallinnon tammi-kesäkuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 29 176 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 557 miljoonaa (+1,9 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 16 770 miljoonaa, joka oli 327 miljoonaa (+2,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 14 418 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 248 miljoonaa (+1,8 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 2 602 miljoonaa, joka oli 87 miljoonaa (+3,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-kesäkuussa yhteensä 7 210 miljoonaa, joka oli 200 miljoonaa (+2,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu ennakkotietoja verovuoden 2015 maksuunpannuista veroista ja arvio vuoden 2016 tilitettävistä määristä (tilasto N189). Arvio perustuu muun muassa vuoden 2015 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin.

Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa.

Verohallinnon tiedote, 9.6.2016

Verohallinnon tammi-toukokuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 24 644 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 701 miljoonaa (+2,9 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 14 151 miljoonaa, joka oli 297 miljoonaa (+2,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 12 065 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 231 miljoonaa (+2,0 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 2 328 miljoonaa, joka oli 95 miljoonaa (+4,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa yhteensä 6 029 miljoonaa, joka oli 345 miljoonaa (+6,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Noin puolet kasvusta selittyy viime vuoden toukokuulle ajoittuneilla yksittäisten yritysten investointeihin liittyvillä suurilla kertaluontoisilla palautuksilla.

Tutustu tarkemmin:

·Verotulojen kehitys toukokuussa 2016

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat ennakkotilastot henkilöasiakkaiden tuloista verovuodelta 2015 ovat valmistuneet. Aiemmin vastaavat kuntakohtaiset tiedot julkaistiin Veronsaajien verkkopalvelussa.

Julkaistut tiedot ovat työnantajien vuosi-ilmoituksiin perustuvia ennakkotietoja, lopulliset tiedot saadaan verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

Ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot on saatavissa palvelusta alueittain (kunta- ja maakuntakohtaisesti) sekä palkkatulot toimialoittain luokiteltuina.

Tarkempaa tietoa henkilöasiakkaiden tulojen kehityksestä sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Tilastotietokanta(Px-Web)

Verohallinnon tiedote, 11.5.2016

Verohallinnon tammi-huhtikuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 19 723 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 500 miljoonaa (+2,6 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 11 280 miljoonaa, joka oli 258 miljoonaa (+2,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 9 563 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 193 miljoonaa (+2,1 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 1 966 miljoonaa, joka oli 8 miljoonaa (-0,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskun pääsyy oli lähinnä aikataulullinen, eli tänä vuonna huhtikuun viimeinen päivä ajoittui viikonlopulle, jonka takia tilikautensa vuodenvaihteeseen päättäneet yhteisöt pystyivät maksamaan ennakon täydennysmaksuja korottomasti aina 2.5.2016 asti. Siten totuudenmukaisempi kuva yhteisöveron kertymästä vuodentakaiseen verrattuna saadaan toukokuun jälkeen.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi 4 858 miljoonaa, joka oli 235 miljoonaa (+5,1 %) vuodentakaista enemmän.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon tiedote, 11.4.2016

Verohallinnon tammi-maaliskuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 14 631 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 502 miljoonaa (+3,6 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 8 525 miljoonaa, joka oli 195 miljoonaa (+2,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 7 101 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 132 miljoonaa (+1,9 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 1 080 miljoonaa, joka oli 185 miljoonaa (+21 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi 3 863 miljoonaa, joka oli 131 miljoonaa (+3,5 %) vuodentakaista enemmän.

Tutustu tarkemmin:

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Kiinteistöverotuksessa tapahtuneen virheen johdosta tuulivoimalaitosrakentamiseen vuonna 2015 vuokrattujen rakentamattomien alueiden osalta on virheellisesti laskettu verotusarvo ja kiinteistövero. Tämän vuoksi joidenkin yksittäisten kuntien osalta kiinteistöverotuksen ennakkotilastot voivat näyttää virheellisesti maapohjan verotusarvot ja veron määrän liian suurena. Tämä koskee etenkin joitakin pieniä kuntia. Virheen korjaukset tehdään viranomaisaloitteisesti. Linkki julkaistuun ennakkotilastoon.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottama kiinteistöverotuksen ennakkotilasto verovuodelta 2016 on valmistunut. Aiemmin kuntakohtaiset kiinteistöverotuksen tiedot julkaistiin Veronsaajien verkkopalvelussa.

Tiedot ovat palvelussa kunnittain kiinteistön käyttötarkoituksen ja kiinteistöverotuksessa sovelletun veroprosentin mukaan jaoteltuina.

Tarkempaa tietoa kiinteistöverotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.

Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa kiinteistöverotuksesta 2016

Tilastotietokanta(Px-Web)

Verohallinnon tiedote, 9.3.2016

Verohallinnon tammi-helmikuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 10 087 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 301 miljoonaa (+3,1 %). Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 5 943 miljoonaa, joka oli 122 miljoonaa (+2,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 4 753 miljoonaa ja niiden määrä lisääntyi viime vuodesta 83 miljoonaa (+1,8 %).

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 772 miljoonaa, joka oli 138 miljoonaa (+22 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa Verohallinto keräsi 2 581 miljoonaa, joka oli 58 miljoonaa (+2,3 %) vuodentakaista enemmän.

Tutustu tarkemmin:

  • Verotulojen kehitys helmikuussa 2016

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Kuluvan vuoden verotuskustannukset on päivitetty verkkopalvelun Verotulojen seuranta -osioon veronsaajaryhmittäin. Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot. Vuonna 2016 kustannukset ovat noin 439,5 miljoonaa euroa (viime vuonna 449 miljoonaa).

Vuodesta 2016 lähtien seurakuntien osuus yhteisöveroista on poistunut, jonka vuoksi seurakuntien verotuskustannusosuus on alentunut. Seurakuntien lisäksi muutos on vaikuttanut valtion kustannusosuuden määräytymiseen. Valtion osuus on noussut 58,6 prosentista 59,9 prosenttiin ja seurakuntien laskenut 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin. Kuntien (30,8 %) ja Kansaneläkelaitoksen (5,9 %) kustannusosuudet ovat säilyneet ennallaan. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä.

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat verohallintolain 31 §:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät. Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.

Verotuskustannukset:

Kunnat

Seurakunnat

Koko maa

Verohallinnon tiedote, 9.2.2016

Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät olivat tammikuussa 2016 yhteensä 4 863 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden tammikuusta kertyi 181 miljoonaa euroa (+3,9 %).

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä oli tammikuussa 2 885 miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuodentakaisesta prosentin verran eli 29 miljoonaa euroa. Nousun taustalla oli ennakonpidätysten runsaan 70 miljoonan euron kasvu (+3,0 %).

Yhteisöjen tuloveron kertymä oli 436 miljoonaa euroa ja 90 miljoonaa (+26 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Arvonlisäveroa maksettiin tammikuussa 1 165 miljoonaa euroa (+5,6 %).

Tutustu tarkemmin:

· Verotulojen kehitys tammikuussa 2016

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon tiedote, 26.1.2016

Verohallinnon vuonna 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 55,1 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1,1 miljardia (+2,1 %). Noin puolet kasvusta selittyi henkilöasiakkaiden tuloverolla ja toinen puoli yhteisöjen tuloverolla. Muutokset muissa verolajeissa olivat pienempiä.

Euromääräisesti eniten kasvoi henkilöasiakkaiden tuloverokertymä, kaikkiaan reilut 600 miljoonaa (+2,1 %). Tuloveron tärkeimmän osatekijän eli ennakonpidätysten samansuuruinen 2,1 prosentin kasvu oli seurausta ansiotulojen hieman alle 2 prosentin noususta sekä hienoisesta tuloverotuksen kiristymisestä.

Vuoden 2015 yhteisöverokertymä (+15 %) kasvoi euroissa mitattuna lähes yhtä paljon kuin henkilöasiakkaiden tuloverokertymä, mutta tärkeänä tekijänä taustalla oli kalenterivuoden 2014 vaatimaton kertymä verovuoden 2014 lopputulokseen verrattuna. Verovuoden 2014 ennakkoverojen kokonaistaso osoittautui turhan matalaksi, minkä vuoksi verovuoden 2014 veroja ja erityisesti ennakon täydennysmaksuja maksettiin huomattavan paljon vielä vuoden 2015 puolella. Verovuoden 2015 yhteisöverotuksesta tiedetään enemmän vasta myöhemmin keväällä ja tiedot varmistuvat lokakuun 2016 lopussa.

Arvonlisäveroa kertyi vuonna 2015 vain hieman viime vuotta enemmän (+0,8 %). Arvonlisäverokertymä on polkenut aika lailla paikoillaan jo kolmen vuoden ajan.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin ja Trafin keräämät verot.

Tutustu tarkemmin:

· Verotulojen kehitys vuonna 2015

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

Verohallinnon tiedote, 13.1.2016

Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät olivat joulukuussa 2015 yhteensä 2 483 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden joulukuusta kertyi 7 prosenttia, 162 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi joulukuussa 672 miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuodentakaisesta 25 miljoonaa (-3,6 %) pääasiassa ennakonpalautusten kasvun myötä.

Edellisvuoden joulukuussa 21 miljoonaa euroa negatiiviseksi painunut yhteisöveron nettokertymä nousi nyt 135 miljoonaan euroon. Arvonlisäveroa maksettiin joulukuussa 1 263 miljoonaa euroa eli likimain yhtä paljon kuin vuotta aiemminkin (+0,3 %).

Tutustu tarkemmin:

· Verotulojen kehitys joulukuussa 2015

Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.