Tjänster för skattetagare

Skattetagarnas tjänster tillhandahåller information om skattetagarnas skatteinkomster och skatterna på vilka inkomsterna baserar sig samt om andra utdelningsgrunder för uppföljningen av skatteinkomster och ekonomiplaner.
 
Man kan läsa uppgifter om skatteinkomster i hela riket, skilt för skattetagargrupp samt skilt för varje skattetagare. Utdelningsuppgifterna visas för alla aktiva skatteår.
 

 Skattetagare