Skip Navigation LinksTjänster för skattetagare - Skattetagarsammanslagningar

Skattetagarsammanslagningar

Skriv ut

 

Skattetagarsammanslagningar fr.o.m. 1980 (xls)

        

 

Kommunalsammanlagningar

Skatteförvaltningen får uppgifterna om kommunsammanslagningar från statsrådet. Kommuner ska dock vid sammanslagningar informera redovisningsgruppen för Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (se Kontaktinformation).

  • postadress
  • kontonummer för utbetalningar.

Församlingssammanslagningar

Vid kommunsammanslagningar bildas också de evangelisk-lutherska församlingarna inom den nya kommunens område till en ny församling eller en kyrklig samfällighet till vilken de insamlade skatterna allokeras under kommande skatteår efter sammanslagningen. Församlingarna ska vid sammanslagningar informera redovisningsgruppen för Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (se Kontaktinformation).

  • postadress
  • kontonummer för utbetalningar
  • nya församlingens eller kyrkliga samfällighetens namn

När de sammanslagna församlingarna lämnar in övervakningsanmälningar för arbetsgivarprestationer som gäller alla löner och socialskyddsavgifter ska de använda den nya församlingens eller kyrkliga samfällighetens FO-nummer.

 

Sammanslagningar av skogsvårdsföreningar

Skogsvårdsföreningar ska vid sammanslagningar informera redovisningsgruppen för Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet (se Kontaktinformation).   

  • postadress
  • kontonummer för utbetalningar
  • protokollutdragen av vilka framgår beslutet om sammanslagning av skogsvårdsföreningar
  • den nya skogsvårdsföreningens namn och FO-nummer  
  • samt beslut om att skogsvårdsföreningar upplöses