Staten, presentation av tjänsterna

På sidan Tjänster finns det aktuell information om periodiska redovisningar och skatteårsspecifik information om skatteinkomsterna.

Periodisk redovisning

På sidan för periodiska redovisningar följs de månatligt redovisade beloppen som består av utfalls-, rättelse- och ränteandelar samt avdrag, t.ex. beskattningskostnader och arbetsgivarprestationer. Ytterligare finns det information om utdelningar som användes i de periodiska redovisningarna.

Periodisk redovisning

Uppföljning av skatteinkomster

Sidorna för uppföljning av skatteinkomster erbjuder skatteårsspecifik information om utvecklingen av skatteinkomsterna, under skatteårets livscykel använda utdelningar och deras beräkningsgrunder. Ytterligare finns det information om beskattningskostnader och deras beräkningsfaktorer.

Uppföljning av skatteinkomster