Statistiker

Skriv ut

      

 Skattetagarnas preliminära beskattningskostnader för 2019
 
 
                         Preliminära beskattningskostnader för 2019 sv.(xls)
 
 

Debiterade inkomstskatter, uppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2017 (30.10.2018) 

 

 Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2018 för skatteåret 2017 (N181)

Kommunerna och församlingarna (xls)

 

Uppgifter om kommunernas och församlingarnas inkomstskatter (N101)

 Kommunerna och församlingarna (xls)

 

Uppgifter om kommunernas och församlingarnas inkomstskatter 2017  (kommunerna och församlingarna 2017) (N102)

  Kommunerna och församlingarna (xls)

 

Uppgifter om debiterade inkomstskatter för hela landet per skattelag (N223)

  2012 - 2017 (xls) 

 

Uppgifter om redovisning enligt debitering i november 2018 för skatteåret 2017, skilt för skattetagargrupp (N213) 
Endast på finska

                            2004 - 2017 (xls)

            

 

Utdelningar

 

 

Utdelningar i förskottsuppbörden 2018  (N186) 

I tabellens kolumn H finns en uppskattningan om redovisningen för skatteåret 2018. Skatteåret redovisas under flera kalenderår.

  2018 Kommunerna (xls)    2018 Församlingarna (xls)

 

Samfundsskattens utdelningar 

Utdelningar av kommunernas och församlingarnas samfundsskatt

Utdelningar 2018 och 2019

Utdelningar 2017 (xls)    Utdelningar 2016 (xls)   Utdelningar 2015 (xls)    Utdelningar 2014 (xls)    

Utdelningar 2013 (xls)  Utdelningar 2012 (xls)   Utdelningar 2011 (xls)   Utdelningar 2010 (xls)    

 

 

Uppskattade utdelningar i förskottsuppbörden och rättelseredovisningar i december för skatteåret 2018 (N185)

 

2018 kommunerna (xls)    2018 församlingarna (xls)

 

Övrig statistik

Från och med år 2016 publiceras statistiken nedan endast på statistikdatabasen (Px-Web).
 
Statistik över inkomstutvecklingen 9.4.2015 (endast på finska)

Preliminära uppgifter om beskattningen för skatteåret 2013 som enbart baserar sig på anmälningar från inkomstbetalarna. Då statistiken utarbetades, beaktades endast förskottsinnehållning underkastade inkomster, alltså inte till exempel kapitalinkomster. Skatteavdrag har inte dragits av från inkomsterna. De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret 2013 blir färdiga i november 2014.

 2014 (xls) 2013 (xls)   2012 (xls)    2011 (xls)   2010 (xls)   2009 (xls)   2008 (xls)

 

 

Uppgifter om fastighetsbeskattningen (4.9.2015)

Statistiken innehåller uppgifter om beskattningsvärden och kalkylerade skatt på fastigheter. Uppgifterna har grupperats enligt kommun och användningsändamål.

   2015 beskattningsvärden (xls) 2015 kalkylerade fastighetsskatt (xls)

  2014 beskattningsvärden (xls)  2014 kalkylerade fastighetsskatt (xls)

   2013 beskattningsvärden (xls)     2013 kalkylerade fastighetsskatt (xls)

   2012 beskattningsvärde (xls)  2012 kalkylerade fastighetsskatt (xls)

   2011 bv (xls)  2011 kf (xls)  2010 (xls)   2009 (xls)   2008 (xls)  2007 (xls)  2006 (xls)