13.11.2019 Intaget av förskottsinnehållningar – utvecklingen under redovisningsperioden oktober fram till 11.11.2019

Skriv ut

November månads redovisningsperiod för redovisning av förskottsinnehållningar till skattetagarna går ut om en vecka. Största delen av det belopp som ska redovisas för redovisningsperioden består av de förskottsinnehållningar som verkställts i oktober och som ska betalas senast 12.11.2019. Dessutom redovisas de förskottsinnehållningar som verkställts under månaderna före oktober men som har betalats till Skatteförvaltningen för sent.

Förskottsinnehållningar som verkställts i oktober
 
För de löner som har betalats ut i oktober har det enligt de anmälningar som lämnats till inkomstregistret till och med 11.11.2019 verkställts mer förskottsinnehållning i år än i fjol och därför är det förväntat att även intaget under redovisningsperioden november blir större för de förskottsinnehållningar som verkställts i oktober i år jämfört med i fjol. Enligt anmälningarna till inkomstregistret kommer beloppet på de förskottsinnehållningar för oktober som redovisas under redovisningsperioden november också att överstiga det belopp på förskottsinnehållningarna för september som redovisats i oktober. 
 
Förskottsinnehållningar som verkställts under månaderna före oktober
 
Under redovisningsperioden november har det till och med 11.11.2019 influtit mer förskottsinnehållningar som verkställts under månader före oktober jämfört med de motsvarande före september verkställda förskottsinnehållningarna som inflöt under redovisningsperioden oktober. Orsaken bakom utvecklingen är särskilt den förbättrade situationen beträffande löneuppgiftsanmälningarna för vissa kommuner och samkommuner. Av den anledningen uppskattar vi att förskottsinnehållningar som verkställts under tiden före föregående månad kommer att redovisas till skattetagarna till ett högre belopp under redovisningsperioden november än under redovisningsperioden oktober.
 
Som helhet uppskattas beloppet av den förskottsinnehållning som ska redovisas för redovisningsperioden november öka jämfört med ifjol. Tillväxten förväntas överstiga nivån under redovisningsperioden oktober (2,2 %) och placera sig närmare nivån i september (5,3 %). Det som påverkar det slutliga beloppet och beloppets tillväxt i proportion till föregående år beror dock i hög grad på hur stor del av de förskottsinnehållningar som förfaller till betalning 12.11 betalas innan redovisningsperioden går ut och hur många inkomstregisteranmälningar om de löner som betalats ut för månaderna före oktober lämnas före redovisningsperiodens utgång.
 
Vi informerar om den slutliga utvecklingen av förskottsinnehållningsbeloppet under redovisningsperioden november senast 25.11 då redovisningsperioden gått ut.

< Alla meddelanden