4.11.2019 Redovisning enligt debitering i november

Skriv ut

Skatteförvaltningen har uppdaterat uppgifter i webbtjänsten om redovisningen enligt debiteringen för skatteåret 2018, som görs i november 2019. I debiteringsredovisningen rättas de förvärvs- och kapitalinkomstskatter som influtit för skatteåret 2018 så att de motsvarar debiteringsandelarna.

Rättelsen för kommungruppen är 18,2 miljoner euro och för Folkpensionsanstalten 21,3 miljoner euro positiv. För de övriga skattetagargrupperna är rättelsen negativ: för staten -36,2 miljoner euro och för församlingarna -3,3 miljoner euro.  
 
De skattetagarspecifika rättelseuppgifterna finns i statistiken N181 (punkten ”Debiterade inkomstskatter” i webbtjänstens statistikdel). I statistiken finns också de skattetagarspecifika belopp för skatteåterbäringarna som dras av varje månad i juli–december samt skattetagarens andel av de debiterade kvarskatternas belopp. Kvarskatterna redovisas till skattetagarna i huvudsak under perioden juli–februari.
 
Uppgifter om de kommunspecifika samfundsskatterna för skatteåret 2018 publiceras senare i webbtjänsten.

< Alla meddelanden