14.10.2019 Intaget av förskottsinnehållningar – utvecklingen under redovisningsperioden oktober fram till 10.10.2019

Skriv ut

Oktober månads redovisningsperiod för redovisning av förskottsinnehållningar till skattetagarna går ut om en vecka. Största delen av det belopp som ska redovisas består av de förskottsinnehållningar som verkställts i september och vilka ska betalas senast 14.10.2019. Dessutom redovisas förskottsinnehållningar som verkställts under månaderna före september men som har betalats till Skatteförvaltningen för sent.

Enligt de inkomstregisteranmälningar som lämnats fram till 10.10 har det på de löner som betalats ut i september verkställts förskottsinnehållningar till ett högre belopp än året innan. Beloppet överskrider också beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts i augusti och anmälts under motsvarande tidpunkt i september. Därför förväntas förskottsinnehållningar flyta in under redovisningsperioden oktober från de förskottsinnehållningar som verkställts i september både till ett högre belopp än ifjol och till ett högre belopp än de förskottsinnehållningar som verkställts i augusti och redovisats under redovisningsperioden september.

Av de löner som betalats ut under månaderna före september har det fram till 10.10.2019 flutit in klart mindre förskottsinnehållningar under redovisningsperioden oktober än motsvarande förskottsinnehållningar flutit in under tidigare redovisningsperioder i år. Av den anledningen uppskattar vi att förskottsinnehållningar som verkställts under tiden före föregående månad kommer att redovisas till skattetagarna till ett lägre belopp under redovisningsperioden oktober än under redovisningsperioden september.

Som helhet förväntas beloppet av förskottsinnehållning som ska redovisas för redovisningsperioden oktober öka jämfört med ifjol, men ökningen förväntas inte nå samma nivå som i september (5,3 %). Det slutliga belopp som ska redovisas beror dock i hög grad på hur stor del av de förskottsinnehållningar som förfaller till betalning 14.10 betalas innan redovisningsperioden gått ut och hur många inkomstregisteranmälningar som lämnas före redovisningsperiodens utgång för de löner som betalats ut för månaderna före september.

Vi informerar om den slutliga utvecklingen av förskottsinnehållningsbeloppet under redovisningsperioden oktober senast 24.10 då redovisningsperioden gått ut.

< Alla meddelanden