13.10.2019 Preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2018

Skriv ut

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga sannolikt under den vecka som börjar den 4. november.

< Alla meddelanden