29.9.2019 Utlämnande av fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter till kommunstyrelserna för skatteåret 2018

Skriv ut

​Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter (14 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter).

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2018 kan beställas fr.o.m. 1.10.2018. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar och som ska skickas som Word-dokument per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

< Alla meddelanden