25.9.2019 Skatteredovisningarna för september

Skriv ut

​I september redovisas inkomstskatter från privatpersoner till ett belopp av cirka 1 480 miljoner euro, vilket är cirka 1 060 miljoner mindre än året innan (-42 %).

Minskningen av de redovisade skatterna beror på att skatteåterbäringar till ett belopp av cirka 1,3 miljarder euro dras av från redovisningarna för september. Avdraget av skatteåterbäringar har tidigarelagts på grund av att beskattningen slutförs flexibelt. Tidigare år har skatteåterbäringarna dragits av som ett engångsavdrag i november/december.

Kvarskatter redovisas till ett belopp av cirka 148 miljoner euro, vilket är en ökning på 142 miljoner euro jämfört med året innan.

Under de kommande månaderna kommer skatteåterbäringar att dras av från redovisningarna enligt följande:
• cirka 80 miljoner euro i oktober och
• 170 miljoner euro i november.
• Som det ser ut nu kommer avdraget i december att vara cirka 460 miljoner euro.

Kvarskatter kommer på motsvarande sätt att förfalla till betalning enligt följande:
• cirka 110 miljoner euro i oktober,
• 210 miljoner euro i november och
• 300 miljoner euro i december.

Förskottsinnehållningarna på löner och pensioner ökar med 122 miljoner euro (+5,3 %) jämfört med i fjol. Vi har publicerat ett separat meddelande om de faktorer som inverkar på intaget av förskottsinnehållningar.

Samfundsskatter redovisas i september till ett belopp av 421 miljoner euro (-7,1 %). Minskningen på drygt 30 miljoner euro jämfört med ifjol beror på en ökning av skatteåterbäringarna. För innevarande år redovisas förskottsskatter till ett cirka 34 miljoner euro högre belopp än för året innan.
 

Ytterligare information:
Satu Sarén                                                    
Jyrki Einiö
fornamn.efternamn

< Alla meddelanden