25.9.2019 Utvecklingen av förskottsinnehållningsbeloppen under redovisningsperioden i september 2019

Skriv ut

​I september 2019 redovisas till skattetagarna förskottsinnehållningar 122 miljoner euro (5,3 %) mer än året innan. Tillväxten av det redovisade beloppet är förväntat med beaktande av det lägre intaget av förskottsinnehållningar under början av året och de orsaker som legat bakom detta.

Största delen av det intag av förskottsinnehållningar (2,27 miljarder euro) som redovisas i september bildas av de förskottsinnehållningar som tagits ut i augusti. De uttagna förskottsinnehållningarna för augusti som redovisas i september har ökat med 1 % jämfört med i fjol.

I september 2019 redovisas till skattetagarna de i augusti uttagna förskottsinnehållningarna och även cirka 160 miljoner euro förskottsinnehållningar som tagits ut under de tidigare månaderna. I september 2018 redovisades till skattetagarna endast ca 70 miljoner euro i förskottsinnehållningar för tidigare månader.

En stor del av tillväxten av redovisningarna av förskottsinnehållningarna för september jämfört med året innan bildas härmed av förskottsinnehållningar för tidigare månader än augusti. Detta är förväntat med hänsyn till redovisningarna för början av året eftersom en större del än tidigare av förskottsinnehållningarna i år har redovisats till skattetagarna senare än vanligt, det vill säga först efter månaden som följer efter redovisningsmånaden. Orsaken bakom fördröjningen av intaget av förskottsinnehållningar bedöms bero på utmaningarna som anknyter till anmälningarna till inkomstregistret. Dröjsmålen förväntas minska under de kommande månaderna när problemen som fördröjer anmälningarna blir lösta. Det finns dock inte ännu märkbara tecken på minskat dröjsmål med tanke på de förskottsinnehållningar som redovisas i september.

Det i början av 2019 förverkligade mindre intaget av förskottsinnehållningar än vad prognostiserats har enligt Skatteförvaltningens utredningar bedömts huvudsakligen bero på det nya förskottsuppbördsförfarandet. Som följd av dessa ändringar förväntas det på motsvarande sätt inflyta mer förskottsinnehållningar under slutet av 2019 än året innan. Beloppet av förskottsinnehållningar som redovisats i september är ju som väntat större än under året innan. Fortfarande ser det dock ut att tyngdpunkten i det ökade intaget av förskottsinnehållningar under slutet av 2019 kommer att ligga i de förskottsinnehållningar som tas ut i december och som redovisas till skattetagarna först under året 2020.

Det finns fortfarande inga tecken på att det totala beloppet av privatpersonernas inkomstskatter som flyter in under skatteåret 2019 som helhet skulle bli mindre än prognostiserats. Totalbeloppet av de under skatteåret 2019 uttagna och redovisade förskottsinnehållningarna förväntas dock inte växa jämfört med året innan i proportion till tillväxten av lönesumman. Det mindre intaget av förskottsinnehållningar än prognostiserats förväntas härmed slutligen bli kompenserat till skattetagarna efter att skatteåret 2019 slutförts, i huvudsak som mindre skatteåterbäringar än tidigare men dels också som större kvarskatter än tidigare.

< Alla meddelanden