18.9.2019 Utlämnande av fastighetsskatteuppgifter till kommunala myndigheter/skatteår 2019

Skriv ut

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form.

 
Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2019 kan beställas fr.o.m. 18.9.2019. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

< Alla meddelanden