9.9.2019 Preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2018

Skriv ut

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 30 september 2019.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.
 
 
Ytterligare information:
Satu Sarén
Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)skatt.fi

< Alla meddelanden