30.8.2019 Skatteredovisningarna för augusti

Skriv ut

​I augusti redovisades inkomstskatter från privatpersoner till ett belopp av cirka 1 976 miljoner euro, vilket är cirka 700 miljoner mindre än året innan (-26,2 %).

Liksom i juli är den största orsaken till minskningen de skatteåterbäringar som beror på att beskattningen slutförs flexibelt. Återbäringar till ett belopp av cirka 800 miljoner euro har dragits av från redovisningarna för augusti. Tidigare år har skatteåterbäringarna dragits av som ett engångsavdrag i november/december.
 
Förskottsinnehållningarna på löner och pensioner ökade med 37 miljoner euro (+1,5 %) jämfört med i fjol. Kvarskatter redovisades till ett belopp av cirka 84 miljoner euro, vilket är en ökning på 72 miljoner euro jämfört med året innan.
 
Det lägre intaget av förskottsinnehållningar i början av året förklaras av problemen med inkomstregisteranmälningarna och de ändringar beträffande skattekortet som trädde i kraft vid ingången av året. I och med ändringarna slopades det separata skattekortet för biinkomst och möjligheten att välja en månatlig inkomstgräns, och samtidigt övergick man till ett skattekort som baserar sig på en årsinkomstgräns. Därför kommer en del av förskottsinnehållningarna på bland annat biinkomster att flyta in senare än under tidigare år.
 
I september dras det största skatteåterbäringsbeloppet av, dvs. cirka 1,3 miljarder euro. Beloppet av skatteåterbäringar som dras av i oktober kommer att ligga på cirka 80 miljoner euro.
 
Samfundsskatter redovisades till ett belopp om 454 miljoner euro (+ 11,6 %). Ökningen på knappa 50 miljoner euro beror på att förskotts- och kvarskatterna ökade.
 
Ytterligare information:
Satu Sarén                                                    
Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)vero.fi
 

< Alla meddelanden