19.8.2019 Preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2018

Skriv ut

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 9 september 2019.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

 
 
Ytterligare information:
Satu Sarén
Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)skatt.fi

< Alla meddelanden