25.7.2019 Skatteredovisningarna för juli

Skriv ut

I juli redovisas inkomstskatter från privatpersoner till ett belopp av cirka 2 819 miljoner euro, vilket är cirka 220 miljoner mindre än året innan (-7,4 %).

Den största orsaken till minskningen är de skatteåterbäringar som beror på att beskattningen slutförs flexibelt. Sådana återbäringar har dragits av från redovisningarna för juli till ett belopp av cirka 170 miljoner euro. Förskottsinnehållningarna på löner och pensioner minskade med cirka 50 miljoner euro jämfört med i fjol.
 
Ytterligare information:
Satu Sarén                                                    
Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)skatt.fi   

< Alla meddelanden