10.7.2019 ​​​Preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2018

Skriv ut

I skatt.fi under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om de skattebelopp som debiterats för skatteåret 2018. Preliminära uppgifter publiceras följande gång under den vecka som börjar den 29 juli 2019.

De skatteåterbäringar som dras av från de redovisade skatterna kommer sannolikt att sjunka något efter hand som beskattningen framskrider. Å andra sidan kommer beloppet av kapitalinkomstskatter antagligen att stiga en aning, vilket ökar statens andel i rättelseredovisningen i november.

De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

Ytterligare information:
Satu Sarén
Jyrki Einiö
fornamn.efternamn(at)skatt.fi

< Alla meddelanden