5.7.2019 Uppskattade skatteåterbäringar och kvarskatter för skatteåret 2018 i juli–september

Skriv ut

På grund av det flexibla slutförandet av beskattningen skatteåterbäringar har betalats ut redan fr.o.m. juli. Återbäringarna dras också av från skatteredovisningarna för återbäringsmånaden.

Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar

  • 169 miljoner i juli,
  • 806 miljoner i augusti, och
  • 1,3 miljarder i september.
Kvarskatter kommer att redovisas i juli ca 69 miljoner (uppgiften per den 5.7.).
Kommunernas andel av återbäringarna och kvarskatterna motsvarar grupputdelningen, ca 61,6 procent. FPA:s andel är 5,6 procent och församlingarnas andel 2,9 procent. Beloppet på skatteåterbäringarna och kvarskatterna för juli–augusti kan ännu ändras en aning. Vi kommer att informera om de senare månadsspecifika beloppen efter att våra uppgifter om beloppen blir mer precisa.
 
I det här skedet av skatteberedningen är totalbeloppet på återbäringarna 3,1 miljarder, men beloppet kan ännu ändras i och med att beskattningen framskrider.

< Alla meddelanden