18.6.2019 Uppskattade skatteåterbäringar och kvarskatter för skatteåret 2018 i juli–augusti

Skriv ut

På grund av det flexibla slutförandet av beskattningen betalas skatteåterbäringar ut redan fr.o.m. juli. Återbäringarna dras också av från skatteredovisningarna för återbäringsmånaden. Enligt våra nuvarande uppgifter kommer återbäringar att dras av från skatteredovisningar till ett belopp på ca 170 miljoner i juli och 810 miljoner i augusti. Likaså kommer kvarskatter att redovisas till ett belopp på något över 10 miljoner i juli och ca 65 miljoner i augusti.

Kommunernas andel av återbäringarna och kvarskatterna motsvarar grupputdelningen, ca 61,6 procent. FPA:s andel är 5,6 procent och församlingarnas andel 2,9 procent. Beloppet på skatteåterbäringarna och kvarskatterna för juli–augusti kan ännu ändras en aning. Vi kommer att informera om de senare månadsspecifika beloppen efter att våra uppgifter om beloppen blir mer precisa.

I det här skedet av skatteberedningen är totalbeloppet på återbäringarna 3,1 miljarder, men beloppet kan ännu ändras i och med att beskattningen framskrider.

< Alla meddelanden