24.5.2019 Inkomstregisteruppgifterna och belopp som dragits av från redovisade skatter

Skriv ut

Det förekommer fortfarande dröjsmål vid förmedlingen av inkomstregisteruppgifterna för en del av uppgiftslämnarna, och därför har inte alla sjukförsäkringsavgifter och förskottsinnehållningar på löner dragits av från redovisningarna.

Om avdragen från redovisningarna inte motsvarar de anmälda beloppen, kan de inkomna anmälningarna och specifikationerna av avdragen från redovisade skatter kontrolleras i MinSkatt.
 
Exempelvis med MinSkatts transaktionssökning kan man söka transaktioner för en viss tidsperiod och de skattetagarkvittningar som gjorts på basis av den. Anmälningarna och korrigeringarna i dem hinner avdras från en månads redovisningar om anmälningarna har kommit till MinSkatt kring den 17 dagen i månaden.
 
Uppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt inom några vardagar. Ytterligare anvisningar om hur man använder MinSkatt:
 
 
 
 

< Alla meddelanden