15.4.2019 Preliminära uppgifter om personkundernas förskottsinnehållningspliktiga inkomster under skatteåret 2018 har publicerats

Skriv ut

Den preliminära statistiken över personkundernas förskottsinnehållningspliktiga inkomster under skatteåret 2018 är nu färdig.

Uppgifterna baserar sig på arbetsgivarnas årsanmälningar och är endast preliminära. De slutliga uppgifterna kommer först efter att beskattningen slutförts i slutet av oktober.
 
De förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsterna visas i tjänsten enligt region (per kommun och landskap) och löneinkomsterna enligt bransch.
 
Närmare information om utvecklingen av personkundernas inkomster samt statistikdatabasen hittar du under länkarna nedan.
 
 
 
 

< Alla meddelanden