26.3.2019 Negativa redovisningar av fastighetskatt samt beskattningskostnader

Skriv ut

För en del av kommunerna är redovisningar av fastighetsskatt negativa i mars och april till följd av rättelseredovisningar. Det negativa beloppet kan inte betalas, utan det avdras automatiskt utan räntepåföljder från den följande/de följande positiva redovisningen/redovisningarna av fastighetsskatt. Eventuella betalningar av negativa fastighetsskatteredovisningar kan inte beaktas som betalningar som minskar det belopp som uppbärs, utan betalningarna återbetalas till betalaren.

I november 2019 övergår också redovisningarna av fastighetsskatt till det nya systemet, och efter det avdras eventuella negativa redovisningar av fastighetsskatt också från redovisningar av andra skatteslag på samma sätt som förut.
I mars avdras den första raten av beskattningskostnaderna för 2019. Det belopp av beskattningskostnaderna som avdras framgår av skattetagarens utbetalningsspecifikation.
 
Ytterligare information om skatteredovisningar: Satu Sarén eller Jyrki Einiö
 
satu.saren(at)vero.fi eller jyrki.einio(at)vero.fi

< Alla meddelanden