20.2.2019 Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för februari är mindre än i fjol

Skriv ut

Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för februari är 1,6 procent mindre än i fjol (-50,6 miljoner euro) i hela landet.

För kommungruppen är ändringen -2,7 %, för församlingarna -3,9 %, för Folkpensionsanstalten -4,1 % och för staten +1,6 %. Att ändringarna för grupperna var olika stora beror på att utdelningarna i samband med förskottsuppbörden för skatteåret 2019 avviker från utdelningarna för skatteåret 2018. Huvuddelen av inkomstskatterna redovisades i fjol med utdelningarna för skatteåret 2018.
 
Att förvärvs- och kapitalinkomstskatterna minskade beror på att alla arbetsgivare inte har kunnat lämna de nödvändiga anmälningarna till inkomstregistret på grund av problem i deras dataprogram. Anmälningsbrister som påverkar redovisningsbeloppen gäller närmast förskottsinnehållningar på löner.
 
Anmälningarna som lämnats till inkomstregistret behandlas efter att de har kommit fram, och de skatter som inte kan redovisas i februari kommer att redovisas vid den redovisning dit de hinner med, sannolikt vid redovisningen för mars. Likaså kommer skattetagarnas sådana arbetsgivarprestationer som inte hann med som avdrag i februari att dras av från redovisningarna för mars.
 
 
Ytterligare information om anmälan till inkomstregistret: Kanaler för anmälan till inkomstregistret
Mer information om skatteredovisningar: satu.saren(at)vero.fi eller jyrki.einio(at)vero.fi

< Alla meddelanden