15.2.2019 Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 7 341 miljoner euro i januari 2019

Skriv ut

Skatteförvaltningens meddelande, 15.2.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 7 341 miljoner euro i januari 2019. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari var sammanlagt 3 164 miljoner euro, som var 70 miljoner (+2,3 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 2 481 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 29 miljoner euro (+1,2 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari var sammanlagt 1 042 miljoner euro (+1,4%).
 
Momsintaget i januari var sammanlagt 1 621 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 1 134 miljoner euro.

< Alla meddelanden