8.2.2019 Inkomstregisteranmälningar i februari

Skriv ut

Det blir inga dröjsmålsräntepåföljder för skattetagare även om det skulle uppstå problem vid inlämnadet av anmälningar till inkomstregistret och anmälan skulle tas emot först efter den allmänna förfallodagen (12.2). För skattetagare görs på ett vanligt sätt en skattetagarkvittning dvs. en motbokföring så att dröjsmålsräntor inte beräknas även om anmälningsuppgifterna skulle komma in för sent. Skattetagare behöver alltså inte betala dessa förpliktelser utan ärendet sköts automatiskt då Skatteförvaltningen får anmälningarna från inkomstregistret. 
Som skattetagare handlar kommunen endast med sitt eget FO-nummer. Om ett affärsverk eller bolag som kommunen äger använder ett eget FO-nummer omfattas affärsverket eller bolaget inte av skattetagarkvittningen. För att undvika dröjsmålsräntor ska arbetsgivarprestationer som gäller affärsverk och bolag betalas till rätt belopp även om förpliktelserna inte syns i MinSkatt på förfallodagen.
 
Om inkomstregisteranmälningar inte hinner med i redovisningar för februari (före 17.2) avdras skattetagarnas arbetsgivarprestationer senare från den periodiska redovisning då anmälan registreras.  
 
Om redovisningarna av arbetsgivarprestationer skulle vara mindre än 90 procent av minimibeloppet för arbetsgivarprestationer tillämpas en garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning. För februari skulle då som belopp för garantiredovisningen redovisas 53 840 000 euro som arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och 2 344 298 000 euro som förskottsinnehållningar (i februari 2018 redovisades 2 291 881 208 euro som förskottsinnehållningar).
 
Ytterligare information om anmälning till inkomstregistret: Kanaler för anmälan till inkomstregistret
Mer information om skatteredovisningar: satu.saren(at)vero.fi eller jyrki.einio(at)vero.fi

< Alla meddelanden