24.1.2019 Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 68 581 miljoner euro i januari-december 2018

Skriv ut

Skatteförvaltningens meddelande, 24.1.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 68 581 miljoner euro i januari-december 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-december var sammanlagt 30 289 miljoner euro, som var 503 miljoner (+1,7 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 28 927 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 456 miljoner euro (+1,6 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-december var sammanlagt 5 949 miljoner euro (-2,5%).
 
Momsintaget i januari-december var sammanlagt 17 760 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 7 414 miljoner euro.

< Alla meddelanden