31.12.2018 Betalningar av belopp som uppbärs

Skriv ut

På grund av att lagen om skatteredovisning har ändrats dras negativa redovisningar automatiskt av från den följande positiva redovisningen utan räntepåföljder.
 
Betalningar för negativa skattetagarredovisningar minskar inte det belopp som uppbärs, utan eventuella betalningar återbetalas till betalaren.
 
Vid behov kan du kontakta Satu Sarén eller Jyrki Einiö för ytterligare information. Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn(at)skatt.fi.

< Alla meddelanden