18.12.2018 Redovisningar i december

Skriv ut

Efter att utdelningarna för skatteåret 2018 har justerats ska ytterligare cirka 222 miljoner euro redovisas till staten vid redovisningarna i december 2018. Hos kommunerna tas ut ca 169 miljoner euro, hos församlingarna 11 och hos Folkpensionsanstalten cirka 42 miljoner euro. Konsekvenserna per skattetagare visas i statisk N185 under rubriken Statistiker.

Vid redovisningen i december dras dessutom av skatteåterbäringarna till fysiska personer (förskottsåterbäringarna) samt beskattningskostnaderna. Uppgifterna per skattetagare visas i statistik N181 under rubriken Statistiker. Beskattningskostnaden som dras av hittas t.ex. i utbetalningsspecifikationen för september (lika stor som i december).

Fram till oktober 2019 behandlas redovisningarna av fastighetsskatter till kommunerna separat från redovisningarna av kommunal- och samfundsskatter, en eventuell negativ redovisning av fastighetsskatter dras m.a.o. inte av från en positiv redovisning av kommunal- och samfundsskatt eller vice versa. Eventuella negativa redovisningar dras av från följande positiva redovisningar av en motsvarande skatt.

Negativa redovisningsbelopp dras automatiskt av från de följande positiva redovisningarna utan räntepåföljder. Eventuella betalningar för negativa redovisningar minskar inte det belopp som senare uppbärs, utan dessa betalningar återbetalas till betalaren.

Vid behov kan du kontakta Satu Sarén eller Jyrki Einiö för ytterligare information. Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn(at)skatt.fi.

< Alla meddelanden