21.12.2018 Anvisning om uppgifterna på kommunernas utbetalningsspecifikationer 11/2018–10/2019

Skriv ut

 

Till följd av att Skatteförvaltningen uppdaterar sin programvara kommer insamlade skatter att redovisas till kommunerna via två olika system i ett års tid. För kommunerna innebär ändringen endast att det sker två inbetalningar till kommunens bankkonto på betalningsdagen (i allmänhet den 28:e): redovisningar av fastighetsskatter och redovisningar av kommunal- och samfundsskatter.
 
I e-tjänsten kan man således välja två olika utbetalningsspecifikationer för samma utbetalningsdag, den ena med redovisningar av fastighetsskatter och den andra med redovisningar av kommunal- och samfundsskatter. 
 
Utbetalningsspecifikationerna finns under Kommunerna -> Periodiska redovisningar -> välj skattetagare och redovisningstidpunkt i listrutan och tryck på ”Sök”. Därefter aktiveras fliken för utbetalningsspecifikation där det finns två specifikationer för samma dag i listrutan för utbetalningsdagen. Specifikationen kan bytas genom att trycka på ”Sök”.
 
Fram till oktober 2019 behandlas redovisningarna av fastighetsskatter till kommunerna separat från redovisningarna av kommunal- och samfundsskatter, en eventuell negativ redovisning av fastighetsskatter dras m.a.o. inte av från en positiv redovisning av kommunal- och samfundsskatt eller vice versa. Eventuella negativa redovisningar dras av från följande positiva redovisningar av en motsvarande skatt.
 
På grund av e-tjänstens tekniska egenskaper står det i utbetalningsspecifikationerna att det handlar om en rättelseredovisning och att beloppet som uppbärs ska betalas. Dessa uppgifter är obefogade. Det är fråga om en normal periodisk redovisning, och en eventuell betalning för det belopp som uppbärs kan inte beaktas som en prestation. 
 
Negativa redovisningsbelopp dras automatiskt av från de följande positiva redovisningarna utan räntepåföljder. Eventuella betalningar för negativa redovisningar minskar inte det belopp som senare uppbärs, utan dessa betalningar återbetalas till betalaren.
 
 
Vid behov kan du kontakta Satu Sarén eller Jyrki Einiö för ytterligare information. Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)skatt.fi.
 

< Alla meddelanden