22.12.2017 Statistik över personkundernas inkomstskatter under skatteåret 2016 har publicerats

Skriv ut

Statistiken över personkundernas inkomstskatter under skatteåret 2016 som Skatteförvaltningen och Statistikcentralen tillsammans har framställt är nu färdig. I databasen kan du söka skatteuppgifter med flera olika sökkriterier. Uppgifterna kan klassificeras bl.a. enligt region och inkomsttagargrupp. Enskilda kommuner hittar du under Region efter landskapen. 
Statistikvyerna är nu fler än ifjol, bl.a. när det gäller myndiga och de som fått löneinkomst, också överlåtelsevinster och förluster presenteras nu i större utsträckning. 
När det gäller klassificeringsfaktorerna har indelningen i inkomsttagargrupperna reviderats så att ordningen i vilka olika grupper väljs är först dödsbon, sedan begränsat skattskyldiga och därefter minderåriga. Därefter indelas de som blir kvar enligt vilken inkomst de fått mest. Korrigeringarna i inkomsttagargrupperna har gjorts för samtliga statiskförda skatteår, dvs. 2014–2016. Mera detaljerade regler för hur inkomsttagargrupperna skapats finns under fliken ”Om tabell” i statistiken. 
Mera detaljerad information om den slutförda beskattningen för 2016 och statistikdatabasen hittar du via länkarna nedan.  

< Alla meddelanden