12.12.2017 Befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt

Skriv ut

​Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2019 - 31.12.2021, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten. En anmälan om beslutsrätt i ärendet ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 20 november 2018.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Skatteuppbördsenheten, Enheten för styrning och utveckling, PB 325, 00052 SKATT elle per e-post till verohallinto(at)vero.fi.

Anmälan finns på sidan "länkar".

< Alla meddelanden