12.12.2017 Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 62 188 miljoner euro i januari-november

Skriv ut

​Skatteförvaltningens meddelande, 12.12.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 62 188 miljoner euro i januari-november 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-november var sammanlagt 29 675 miljoner euro, som var 587 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 26 202 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 425 miljoner euro (-1,6 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-november var sammanlagt 5 581 miljoner euro, vilket var 885 miljoner (18,8 %) mer än året innan.
 
Momsintaget i januari-november var sammanlagt 13 565 miljoner euro, det vill säga 131 miljoner (1,0 %) mer än året innan.
 
Intaget av punktskatter var 6 515 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på energiskatter (4 199 miljoner).
 
Bekanta dig närmare med analysen:
Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden