23.11.2017 Belopp som eventuellt tas ut i november

Skriv ut

Periodredovisningsuppgifterna för november publiceras senast 23.11.2017. Beloppet som eventuellt tas ut i samband med den periodiska redovisningen kan betalas in på kontot FI96 5000 0121 4211 59 (BIC-kod OKOYFIHH) med den skattetagarspecifika referensen. Referensen finns på utanordningsspecifikationen i den här webbtjänsten (T.ex. Församlingarna -> Periodiska redovisningar (välj församling) -> Utanordningsspecifikation -> Betalningsanvisning). Beloppet betalas alltså inte in på t.ex. MinSkatts konto.

Eftersom räntesatsen för beloppet som har överförts för att tas ut vid följande redovisning är bunden till referensräntan som avses i räntelagen, tas det för tillfället ingen ränta alls ut på beloppet som tas ut. Om beloppet som tas ut inte betalas, överförs den negativa redovisningen till att dras av från beloppet som redovisas i december.

< Alla meddelanden