6.11.2017 Stora avvikelser i debiteringar av samfundsskatt

Skriv ut

Den exceptionellt stora debitering som påförts Kahon 3 Oy för skatteåret 2016 har redovisats enligt utdelningarna för skatteåret 2016 till kommunerna våren 2017 som en del av samfundsskatteintaget. Kommunernas andel av skatten var ca 208 miljoner euro.
Samfundsskatterna som debiterats Kahon 3 påverkar utdelningarna av samfundsskatt första gången under skatteåret 2018 eftersom utdelningarna för skatteåret 2018 baserar sig i fråga om företagsverksamhetsposterna på debiteringsuppgifterna som gäller skatteåren 2015 och 2016.
 
Debiteringen av den exceptionellt stora samfundsskatten gagnar vid beräkningen av utdelningarna den kommun där driftstället för samfundet med ett driftställe är beläget. De övriga kommunernas utdelning kommer därför att under skatteåren 2018 och 2019 minska med ca 5 procent jämfört med vad den annars skulle ha varit.

< Alla meddelanden