6.11.2017 Preliminära utdelningar av samfundsskatt för skatteåret 2018

Skriv ut

De preliminära utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2018 har publicerats i avdelningen Statistiker (endast på finska). Dessa utdelningar baserar sig på uppgifter som är tillgängliga för närvarande.  De kommunspecifika utdelningarna kan ännu ändras mycket eftersom bl.a. uppgifterna om koncernförhållanden, som utgör basuppgifter, ännu är bristfälliga i det här skedet.
 
De slutliga utdelningarna av samfundsskatt för skatteåret 2018 publiceras i januari och då tas de också i bruk i periodredovisningen.

< Alla meddelanden