15.11.2017 Redovisningen av samfundsskatt till församlingar och av skogsvårdsavgifter upphörde

Skriv ut

Skatteförvaltningen redovisade i oktober 2017 för sista gången samfundsskatt till församlingar och skogsvårdsavgifter till skogsvårdsföreningar. Redovisningen till skogsvårdsföreningarna på finska fastlandet upphörde redan i december 2015 och nu finansierar också Skogsvårdsföreningen på Åland verksamheten med medlemsavgifterna från skogsägarna i föreningen och med rörelseintäkterna.

Till församlingarna redovisades samfundsskatter i fråga om alla skatteår ända till utgången av 2015, varefter Skatteförvaltningen fortsatte med redovisningar ända till oktober 2017 i fråga om skatter som influtit före skatteåret 2016. I stället för utdelningen av samfundskatt har församlingarna fr.o.m. 2016 fått ersättningar från staten.

< Alla meddelanden