10.11.2017 Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 56 880 miljoner euro i januari-oktober

Skriv ut

​Skatteförvaltningens meddelande, 10.11.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 56 880 miljoner euro i januari-oktober 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 27 002 miljoner euro, som var 527 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 23 956 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 414 miljoner euro (-1,7 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 5 227 miljoner euro, vilket var 1 078 miljoner (26,0 %) mer än året innan.
 
Momsintaget i januari-oktober var sammanlagt 12 270 miljoner euro, det vill säga 83 miljoner (1,0 %) mer än året innan.
 
Intaget av punktskatter var 5 976 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (2 582 miljoner) och el (1 210 miljoner euro).
  
Bekanta dig närmare med analysen:
Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden