14.11.2017 Inkomstskattesatserna och fastighetsskattesatserna för år 2018

Skriv ut

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2018 ska anmälas till Skattestyrelsen senast fredagen den 17 november 2017. Blanketterna för kommunernas och församlingarnas anmälan finns i avdelningen Länkarna Anmälan bör skickas som bifogad fil till ett e-postmeddelande som ska skickas till adressen:  

ORSI-Ilmoitukset@vero.fi
 
Anmälan kan också skickas i andra hand per post till adressen:
 
Skatteförvaltningen
Informationsförvaltningsenheten
PB 265
40101 JYVÄSKYLÄ
 
Det är viktigt att den utsatta tiden och förfaringssättet iakttas. Om uppgifterna inte lämnas inom den utsatta tiden, används 2017 års skattesats i förskottsuppbörden för år 2018. Skatteinkomsterna inflyter då under hela året 2018 enligt den gamla skattesatsen, vilket man bör ta i beaktande då man gör upp budgeten.
 
Skatteförvaltningens kontaktpersoner i Jyväskylä är planerarna Pirjo Jokela 029 513 1855 och Taru Luotola 029 513 1876.
 
Ytterligare information:

< Alla meddelanden