18.10.2017 Redovisning av fastighetsskatter i oktober

Skriv ut

Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat infaller i år redan den 16 oktober. Till följd av det här redovisas största delen av den andra ratens betalningar undantagsvis redan i oktober i stället för i november.

Av beloppet som redovisas i november avdras liksom tidigare år fysiska personers skatteåterbäringar. På grund av det här har kommunerna i november flera negativa redovisningar än tidigare. Om redovisningen blir negativ kan skattetagaren välja att betala summan i enlighet med betalningsanvisningen som finns i utanordningsspecifikationen. Om det negativa beloppet inte betalas, dras det av vid följande månads redovisning.

< Alla meddelanden